Märkningsmaterial för industriell märkning

Märkningsmaterial för industriell märkning

Våra märkningsmaterial passar för en mängd användningsområden i industrimiljöer, från apparatskåpsmärkning till utomhusanläggningar. Beständigheten hos märkningsmaterialen – även i extrema miljöer – uppfyller alla internationella standarder. En mängd varianter möjliggör märkning av plintar, ledare och kablar, apparater och anläggningar.

Mer information
Märkt plintrad

Märkt plintrad

Plintmärkning

För snabb och felfri kabeldragning av plintrader är det absolut nödvändigt med en stor och tydlig märkning av anslutningspunkterna. Detta underlättar speciellt vid underhåll och idrifttagning av apparatskåp och anläggningar. Bestyckning av plintraderna går lätt med olika plintar som kan ha olika former. Delningen och märkplatsen är de avgörande måtten vid plintmärkningarna. Phoenix Contact erbjuder många olika varianter som gör fastsättning på radplintarna möjlig.

Material för av ledar- och kabelmärkning

Material för av ledar- och kabelmärkning

Ledar- och kabelmärkning

Kvalitetsstandarden garanteras med en standardiserad, hållbar ledar- och kabelmärkning. Olika ledar- och kabeldiametrar kräver ett noggrant val av lämpligt märkmaterial. Det viktigaste här är valet av monteringssätt. Montering med buntband är oberoende av ledar- och kabeldiametrar och kan också göras efter kabeldragningen. Med märkning som kläms eller klistras fast kan man göra märkningen i efterhand. Märkning som träs på ska däremot göras innan kabeldragningen görs.

Olika märkmaterial som används på enheten

Enhetsmärkning

Apparatmärkning

Apparatmärkningar används överallt: i apparatskåp, på produktionsanläggningar, på fältet eller utomhus. Denna mångfald leder till att kraven på märkning bara kan uppfyllas med specialmaterial och särskilda lim. För ojämna ytor rekommenderas t.ex. flexibla, mjuka plastetiketter som anpassar sig efter ytan. På grova, ojämna och lågenergetiska ytor fäster märkmaterial endast med extra starkt speciallim.

Olika varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för anläggningsmärkning

Varnings-, påbuds- och förbudsskyltar för anläggningsmärkning

Anläggningsmärkning

Den omfattande och tydliga märkningen av anläggningar säkerställer inte enbart säkerheten, den är även ett lagstadgat krav. Förutom varningar, förbud och påbud ger märkningen även information om t.ex. nödstoppsknappar och brandvarnaranläggningar. Märkning med skyltar som motsvarar internationell standard gällande farligt gods ger nödvändigt skydd vid hantering av farliga substanser. Rörmärkning används för indikering av vätskor och gas och deras flödesriktning.

Konfigurerbar märkskylt

Kundanpassad märkning

Behöver du märkmaterial men har inte rätt skrivare? Inga problem, vi gör det åt dig! Beställ färdiga märkningslösningar som tillverkats helt individuellt enligt dina önskemål. Konfigurerbara artiklar finns tillgängliga på vår webbplats för önskad märkning.

E-paper
Industriell märkning
Hela vår portfölj i en överblick: Produktbroschyren innehåller omfattande information och tekniska data om märkningssystem och material samt programvara och tjänster.
Öppna e-paper
Märkningssystem