K+S kaligruva märkningssystem

Mycket kraftverk på liten yta: K+S introducerar ett märkningssystem för kraftverk

I en kaligruva med eget kraftverk har K+S nu introducerat märkningssystemet KKS med erfarenhet och kunskap från Gabo IDM och märkningsskyltar från Phoenix Contact. Detta förbättrade inte bara översikten över anläggningen, utan ökade också process- och arbetssäkerheten avsevärt.

Kundprofil

Som internationellt råvarubolag utvinner och förädlar K+S mineralråvaror för användning inom jordbruk, livsmedel, trafiksäkerhet och industri. Ett nytt märkningssystem ska införas för en kaliumkloridfabrik.

Tillämpning

Eftersom gruvdriften och bearbetningen av det råa saltet kräver mycket energi, driver man ett kombinerat gas- och ångkraftverk med installerad tillförd effekt på 116 MW. Innan märkningssystemet KKS infördes fanns det en rad olika märknings- och dokumentationsmetoder. Mycket talade för en omfattande och standardiserad märkning och dokumentation av alla anläggningskomponenter och utrustning baserad på KKS, det standardiserade märkningssystemet för kraftverk. Först och främst handlade det om att öka driftsäkerheten och förbättra både arbetsmiljö och säkerhet.

På grund av att anläggningsinstallatörerna varierade under årtiondena uppstod ett komplext system av olika lösningar. Märkningen av anläggningen och dokumentationen var inte enhetlig. Om ett aggregat eller en ledning ansluts felaktigt, kan det leda till allvarliga personskador och skador på utrustningen. Underhåll och service skulle dessutom bli enklare för att göra driften av kraftverket säkrare.

Christian Berghausen - K+S, Kraftverkets driftchef
Christian Berghausen (K+S) och Hans Karl Preuss (Gabo IDM)

Christian Berghausen från K+S (vänster) och Hans Karl Preuss från Gabo IDM

K+S anläggningsmärkning

Lösning

En av förberedelserna bestod i att Gabo IDM samordnade överförandet av all befintlig anläggningsdokumentation och datastrukturer till det interna anläggningshanteringssystemet AVIS. "Med en analys av den befintliga anläggningens tekniska dokumentation, kontrollerades vilka standarder och föreskrifter som redan följs", förklarar Gabo IDM:s VD Hans Karl Preuss. "För att uppnå den övergripande överenskommelsen som eftersträvades, utarbetades nödvändiga riktlinjer." Samtliga processteg diskuterades och implementerades successivt tillsammans med Berghausen och hans team.

Efter detta intensiva förberedande arbete kunde alla befintliga ritningar digitaliseras. De gamla märkningarna överfördes enligt KKS till det nya märkningssystemet. För att göra omställningen från det gamla till det nya systemet transparent skapades ytterligare en databas. Phoenix Contact producerade totalt mer än 4 800 märkningsetiketter för anläggningen. Märkningssystemet som användes var TOPMARK LASER. Det säkerställer god läsbarhet och lång livslängd tack vare en särskild laserprocess.

Märkningsskyltarna som tillverkades av Phoenix Contact i Blomberg kompletterades sedan med lämpliga färger för respektive medium och monterades på fästskyltar i kraftverket. Rörledningarna för vatten och gas märktes dessutom upp noggrant med respektive medium och flödesriktning.

Med vårt KKS-projekt kunde vi avsevärt förbättra anläggningsöversikten och öka processäkerheten. Våra förväntningar har uppfyllts helt, både tekniskt och tidsmässigt.

Christian Berghausen - K+S, Kraftverkets driftchef

Produkter

Produktfamiljen MARKING SYSTEM

Upptäck ännu fler skrivarsystem

Ta reda på mer om våra skrivare i serien MARKING system. Med de olika märkningsteknikerna hittar du garanterat rätt lösning för just ditt användningsområde. En enhetlig, användarvänlig meny gör det enkelt och smidigt att använda enheten.