Produkter för industriell märkning

Industriell märkning Utskrifts- och märkningsteknik för olika tillämpningar

Vi har rätt märkningsmetod för varje applikation.

Den ökande komplexiteten och kopplingarna inom industrin kräver en varaktig, tydlig märkning av alla komponenter såsom plintar, ledare, kablar eller utrustning. Stopptiderna förkortas vid drifttagning och service, och felsökningen förenklas.

Beroende på applikation krävs det olika märkningsmetoder: Märkningar utomhus kräver t.ex. andra material och metoder än märkning av en radplint i apparatskåp. Även bearbetningstiden och -kostnaderna spelar in. På så sätt behöver man med digitala utskriftsmetoder inte framställa utskriftsmallar, matriser eller klichéer. Apparater och komponenter kan märkas individuellt för respektive applikation, med texter och streckkoder.

I många branscher blir även märkning och identifiering av komponenter, moduler eller utrustning med RFID-transpondrar allt viktigare. Användningen av RFID-teknik förbättrar inte bara transparens och spårbarhet utan även produkternas kvalitet och tillgänglighet.

Phoenix Contact erbjuder flera system för utskrift och märkning med olika tekniker för digitalt tryck samt passande tillbehör.

Fördelar

  • Rätt tryck- och utskriftsteknik för varje applikation
  • Spara kostnader och utrustning genom innovativa utskriftmetoder
  • Flexibel märkning: skriv på skyltar och etiketter av plast, rostfritt stål eller aluminium
  • Långsiktiga, stabila och säkra märkningar genom högkvalitativa material
  • Märkning och identifiering med kraftfull RFID-teknik