Radplintar med system

Radplintar med system

Phoenix Contacts radplintar ger dig hög flexibilitet vid radplintsutformningen. Välj mellan olika anslutningstekniker och kombinera plintarna med hjälp av byglar i dubbla bryggschakt. Radplintssystemet kännetecknas av standardiserade tillbehör för bygling, märkning och testning.

Mer information

Fördelar

 • Maximal flexibilitet: plintar med olika anslutningstekniker som går att kombinera fritt
 • Möjlighet till bryggning och testning tack vare dubbelt bryggschakt
 • Ytterligare testningsmöjlighet utan demontering av ledare och byglar tack vare integrerade testuttag
 • Lägre kostnader tack vare enhetliga bryggnings-, märknings- och testtillbehör
 • Omfattande digitala data

Nya produkter

Radplintar XT 2,5 på en DIN-skena
Produktfamilj med servicekontakter LPS
Produktfamiljen lastkontakter LPO

Radplintar med Push-X-teknik

För en enkel och snabb kabeldragning

Med den nya XT-plintfamiljen kan du kabeldra ledarareor mellan 0,5 och 4 mm² på några sekunder och utan större ansträngning. Den frontala Push-X-tekniken möjliggör kabeldragning utan verktyg av styva och flexibla ledare med och utan trådändhylsa.

Huvudegenskaper

 • Push-X-teknik
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • 20 AWG ... 12 AWG
 • Märkström: 24 A
 • Märkspänning: 800 V

Fördelar

 • Fjäderlätt jackning och hög hanteringskomfort tack vare en förspänd kontaktfjäder
 • Minskad monteringstid då anslutningsutrymmet är öppet vid leveransen
 • Entydig identifiering av ledaranslutningen genom det tvångsstyrda bekräftelseelementet och det akustiska klickljudet när fjädern utlöses
 • Kabeldragning av alla typer av ledare, både styva och flexibla, med och utan trådändhylsa

LPS-servicekontakt

För snabba och enkla tester

Servicekontakterna LPS är lämpliga för olika testtillämpningar. Kontakterna är utrustade med Push-in Technology med spak, som möjliggör snabb och enkel dragning av flera kablar. För att garantera långvarig och jämn kvalitet har kontaktfjädrarna en silverpläterad yta.

Huvudegenskaper

 • Push-in Technology med spak (LP)
 • Silverpläterad yta på de strömförande delarna
 • Märkström: 24 A
 • Märkspänning: 800 V
 • Modulära varianter

Fördelar

 • Maximal användarvänlighet – spaktekniken möjliggör snabb och smidig kabeldragning
 • Hög flexibilitet – anslutning av olika ledartyper med och utan trådändhylsa
 • Snabb installation – enkel integrering i radplintarnas bryggschakt

LPO-lastkontakter

Ytterligare lastkontakter kan snabbt integreras

LPO-lastkontakter med Push-in Technology med spak gör det enkelt att integrera ytterligare lastkontakter via bryggschaktet i radplintarna. LPO-kontakterna erbjuder därmed en stor fördel, särskilt om man ändrar konstruktionen av apparatskåpet.

Huvudegenskaper

 • Push-in Technology med spak (LP)
 • Speciell fjäderkonstruktion för höga låskrafter
 • Märkström: 24 A
 • Märkspänning: 800 V
 • Modulära varianter

Fördelar

 • Maximal användarvänlighet – spaktekniken möjliggör snabb och enkel kabeldragning
 • Hög flexibilitet – anslutning av olika ledartyper med och utan trådändhylsa
 • Snabb montering – enkel integrering i radplintens bryggschakt
 • Säker anslutning – utformningen av lastkontakterna ger en hållbar och robust anslutning

Projekteringsprogramvara PROJECT complete

Med hjälp av det dubbla bryggschaktet går det att kombinera olika radplintar fritt och flexibelt i systemet.
Systemet har enhetliga bryggnings-, märknings- och testtillbehör. Med det minskade antalet komponenter som blir resultatet kan du sänka dina logistik- och lagerkostnader.
Du skapar plintrader enkelt och effektivt med vår kostnadsfria projekteringsprogramvara PROJECT complete.

Plintrad med olika radplintar och anslutningstekniker

Radplintsystemet CLIPLINE complete

Radplintar överträffar standardkraven

Radplintarna från Phoenix Contact har testats och godkänts enligt en mängd nationella och internationella standarder. Radplintarna är mycket hållbara gentemot miljöpåverkan vilket innebär att de är dimensionerade för nedsmutsningsgrad 3. Den här graderingen innebär att ledande smuts i form av damm, vätskor eller gasformade substanser kan förekomma. Radplintarnas material ger dig dessutom en långtidsstabilitet och garanterar en långsiktig tillförlitlighet. Tack vare materialegenskaperna och elektriska samt mekaniska egenskaper överträffar radplintarna standardkraven i många branscher. För att den här kvaliteten ska kunna säkerställas över tid testas radplintarna genom hela tillverkningsprocessen.

Anslutningstekniker till CLIPLINE complete-systemet

Radplint XT 2,5 med genomskinligt anslutningsutrymme
Radplint med Push-X-teknik
Push-in-radplint med anslutna ledare och bygel
Radplint med push-in-anslutning på sidan – PTV
Radplint XT 2,5 med genomskinligt anslutningsutrymme

XT-radplintarna med Push-X teknik möjliggör enkel anslutning av solida och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa. Till och med de minsta, flexibla ledarna ansluts snabbt och enkelt tack vare den förspända kontaktkammaren. För bara in ledaren fram tills änden av kammaren. Genom att trycka ned spärren i kammarens ände lossas kontaktfjädern och snäpper till blixtsnabbt. Till en början finns XT-radplintarna att få med en märkarea på 2,5 mm².

Radplint med Push-X-teknik

Nytänk om ledaranslutningar utan verktyg: Push-X möjliggör en kabeldragning med styva och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa tack vare den förspända kontaktfjädern. För försiktigt in ledaren till plintkammarens ände. Så snart som ledaren trycker ner kontaktfjäderns låsning i ändläget lossas regeln och kontaktfjädern slår igen automatiskt. Här kläms ledaren fast direkt. Du lossar ledaren med den orangefärgade tryckknappen på samma sätt som med den välkända Push-in-tekniken. Samtidigt förspänns kontaktfjädern för den förnyade kabeldragningen.

Till videon
Push-in-radplint med anslutna ledare och bygel

Med push-in-anslutningstekniken kan du enkelt montera ledare från och med en storlek på 0,25 mm², direkt och utan verktyg. Radplintarnas särskilda kontaktfjäder tillåter upp till 50 % lägre instickskrafter. Den övertygar dessutom med en hög kontaktkvalitet och de höga ledarutdragskrafterna. Push-in-teknologin är tillgänglig för ledarareor upp till 185 mm².

Till videon
Radplint med push-in-anslutning på sidan – PTV

Radplintarna PTV från Phoenix Contact har en push-in-anslutning på sidan.
Anslutningen kombinerar skruvanslutningens ledaranslutning på sidan med direktanslutningstekniken utan verktyg för push-in-anslutningen. Därmed förenar radplintar fördelarna från båda anslutningsteknikerna. Därigenom säkerställs en översiktlig och snabb kabeldragning utan böjradier.

Till videon
Skruvplint med ledare och bygel
Fjäderkraftplint med ledare och bygel
IDC-anslutningen QUICKON med ledare
COMBI-anslutning med kontakt
Ringkabelskoanslutning med ledare och bygel
Skruvplint med ledare och bygel

Radplintarna med skruvanslutningsteknik är kända och erkända runt om i världen sedan 80 år. Skruvanslutningen har de största kontaktkrafterna och Reakdyn-principen gör den underhållsfri. Radplintarna möjliggör flerledaranslutning i samma anslutningspunkt. Anslut kopparledare upp till en area på 240 mm² utan några förberedelser.

Till videon
Fjäderkraftplint med ledare och bygel

Radplintarna med fjäderkraftanslutning är särskilt lämpliga för vibrationskänsliga applikationer. Med fjäderns konstanta kraft ger radplintarna en hög kontaktsäkerhet oberoende av operatören. Med en skruvmejsel kan du enkelt öppna fjäderkraftplintarnas anslutningspunkter. Radplintar finns med en area på upp till 35 mm².

Till videon
IDC-anslutningen QUICKON med ledare

Radplintarna med snabbanslutningsteknik har den patenterade slitskontakten. Använd en skruvmejsel för att manövrera den med den platsbesparande svängspaken.
Anslutningen av isolerade, ej förbehandlade ledare utförs i samma arbetssteg.
Tidsbesparingen är därmed upp till 60 %. Med de tillgängliga areorna på upp till 4 mm² lämpar sig radplintarna för den apparatskåpsinterna kabeldragningen för styrström.

Till videon
COMBI-anslutning med kontakt

Radplintarna med COMBI-anslutning uppfyller höga, universella krav.
I plintarna leds märkströmmen via kontaktstiftet. Tillsammans med kontaktsystemet i kontakten klarar anslutningsvarianten de mest extrema vibrationskraven. COMBI-radplintarnas anslutning passar för automatiserad, delautomatiserad eller manuell kabeldragning.

Till videon
Ringkabelskoanslutning med ledare och bygel

Radplintarna med ringkabelskoanslutning lämpar sig för att ansluta ring- och gaffelanslutningar. Tack vare den höga ledarutdragskraften och de stora kontaktytorna möjliggör anslutningen höga ledarutdragskrafter. Radplintar med ringkabelskoanslutning gör det möjligt att ansluta flera ledare i samma anslutningspunkt. En ytterligare fördel är huvmuttrarna som inte kan tappas bort i de uppsvängbara ledade locken.

Till videon

Tillbehör till radplintssystemet CLIPLINE complete

Tillbehör för bryggor för radplintar
Provtillbehör för radplintssystemet
Märkningstillbehör för radplintar
Tillbehör för bryggor för radplintar

CLIPLINE complete-systemets standardiserade tillbehör för bryggor förenklar potentialfördelning, överhoppande bryggning och att reduceringsbrygga radplintarna.
Det gör att du kan utföra alla bryggningar snabbt och flexibelt.
Phoenix Contact har följande bryggningsvarianter:

 • Standardiserade jackbara bryggor FBS
 • Reduceringsbryggor RB
 • Kopplingsbryggor
 • Potentialbryggor PV

Provtillbehör för radplintssystemet

CLIPLINE complete-systemets testtillbehör kontakterar strömskenan i radplintarnas bryggschakt. För att kunna testa strömflödet då ett bryggschakt används har radplintarna i CLIPLINE complete-systemet extra testuttag. För att utföra dina tester universellt i alla användningar finns olika testproppar och mätadaptrar tillgängliga:

 • Enkla testproppar med en diameter från 2,3 mm
 • Tvådelade testproppar
 • Uppradbara testproppar
 • Särskilda mätadaptrar

Märkningstillbehör för radplintar

Alla radplintarna i CLIPLINE complete-systemet använder det enhetliga märkningstillbehöret från Phoenix Contact. Följande tillbehör finns tillgängliga för översiktlig och kabeldragningssäker märkning:

 • Märkningstillbehör för märkning av plintplatser
 • Märkningstillbehör för plintmärkning
 • Märkningstillbehör för märkning av plintgrupper
 • Märkningstillbehör för märkning av plintrader
 • Varningsskyltar

Push-X-radplint med LPS-servicekontakt
Push-X-terminalblock med LPO-lastkontakter
Olika radplintar med varningsskyltar
Push-X-radplint med LPS-servicekontakt

LPS-servicekontakterna är lämpliga för olika testtillämpningar. LPS är utrustade med LP-teknik (spak-push-in-teknik), vilket gör det snabbt och enkelt att koppla ihop kontakterna flera gånger. Dessutom gör spakanslutningen det enkelt att använda den med en hand, vilket ger en hög komfort i kabeldragningen. För att garantera att kontakterna har en jämn och långvarig kvalitet har kontaktfjädrarna en silverpläterad yta. Dessutom är kontakterna utformade på ett sådant sätt att de kan sättas in flera gånger i multifunktionsschaktet utan större ansträngning.

Push-X-terminalblock med LPO-lastkontakter

LPO-lastkontakterna gör det enkelt att integrera ytterligare lastkontakter via bryggschaktet i radplintarna. Genom denna enkla integrering ger LPO-kontakterna en stor fördel, särskilt vid konstruktionsändringar i styrsystem. Istället för att behöva eftermontera nya plintrader i styrsystemen kan ytterligare lastkontakter enkelt skapas med LPO-kontakterna. För att säkerställa att lastkontakterna även är lämpliga som en permanent lösning är kontaktfjädrarna utformade så att LPO-kontakterna låses fast i multifunktionsschaktet. På så sätt klarar kontakterna höga dragkrafter och kan endast lossas genom att använda mer kraft. Kontakterna är utrustade med spak-push-in-tekniken LP för enkel hantering vid installation av ledare.

Olika radplintar med varningsskyltar

Säkerhetstillbehören till radplintssystemet CLIPLINE complete omfattar olika tillbehör som gör hanteringen av radplintarna ännu säkrare.
Tillbehören skyddar användarna och varnar för strömförande delar. Detta förhindrar i stor utsträckning oavsiktlig kontakt med strömförande komponenter. Säkerhetstillbehören omfattar följande produktgrupper:

 • Varningsskyltar
 • Blindpluggar
 • Täckplattor och skiljeplattor
 • Täcklock

Planerings- och märkningsprogramvara

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Produktbroschyr om radplintar

Produktbroschyr om radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om radplintar
Vill du få tryckt information om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar och korskopplingsplintar. Förutom produktbroschyrer hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.