Genomgångs- och flerledarplintar PTV

Genomgångsplintar, flerledarplintar och flerplansplintar

Använd genomgångsplintarna, flerledarplintarna och flerplansplintarna från Phoenix Contact för en platsbesparande anslutning av två eller flera ledare i en plint. Plintarna utmärker sig genom sin flexibla bryggkoppling och de optimala märkningsmöjligheterna.

Mer information

Fördelar

 • Universell användning – anslutning av allt från små till mycket stora ledarareor
 • Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion, flerledningsplintar och flerplansplintar
 • Enkel potentialfördelning med bryggschakt på varje plan
 • Perfekt översikt med stora markeringsytor
 • Sänkta logistikkostnader med de enhetliga CLIPLINE complete-systemtillbehören

Nya produkter

Radplintsfamilj XTV med push-X-teknik

Radplintar med Push-X-teknik

Anslutning utan kraft för alla ledartyper

Push-X sätter den nya måttstocken inom anslutningstekniken: med den nya teknologin ansluts alla typer av ledare och areor ännu snabbare än tidigare. Den enkla manövreringen utan verktyg förkortar monteringstiden och banar väg för automatiserad kabeldragning.

De viktigaste egenskaperna

 • Push-X-teknik
 • Ledardragning på sidan
 • Märkarerorna 6, 10 och 16 mm²
 • Dubbelt bryggschakt
 • Testmöjlighet genom testuttag

Fördelarna

 • Maximal användarvänlighet tack vare direktanslutningsverktyg utan verktyg eller kraftansträngning
 • Snabb installation av alla typer av ledare med och utan trådändhylsa, tack vare den självutlösande anslutningstekniken Push-X
 • Reducerad monteringstid genom anslutningsutrymme som öppnats från fabrik och bortfall av ledarförbehandling
 • Tvångsstyrt pusherelement gör att ledare lossas snabbt och enkelt, samt att kontaktfjädrarna återspänns på förhand
 • Tydlig åtskillnad gentemot en push-in-plint genom den moderna pusher-designen
 • Maximal kompatibilitet med det standardiserade radplintssystemet CLIPLINE complete

Genomgångsplintar med push-in-anslutning monterad på DIN-skena

Genomgångsplintar

Genomgångsplintar

Genomgångsplintarna kännetecknas av två anslutningspunkter och en kompakt konstruktion. Genomgångsplintarnas stora areaområde möjliggör universell användning vid alla tillämpningar. Utöver standardgenomgångsplintarna för kabeldragningen av t.ex. koppartrådar har Phoenix Contact dessutom tillgång till Al/Cu-radplintar. Universalplintarna gör det möjligt att ansluta aluminium- och kopparledare i samma plint.

Flerledarplintar med push-in-anslutning

Flerledarplintar

Flerledarplintar

Med flerledarplintarna från Phoenix Contact kan du åstadkomma en ännu kompaktare kabeldragning. Flerledarplintarna är genomgångsplintar med tre eller fyra anslutningar som alla dras över samma strömskena. Därmed kan du ansluta upp till fyra ledare i samma kabeldragning per radplint. Med radplintarnas konstruktion behövs färre radplintar och inkommande ledningar för en kabeldragning. Det gör, förutom den bättre översikten, att kabeldragningen och potentialfördelningen utförs på ett mindre utrymme.

Två-våningsplintar med push-in-anslutning som är fästa på en DIN-skena

Två-våningsplintar

Två-våningsplintar

Jämfört med genomgångsplintarna möjliggör två-våningsplintarna en ännu högre kabeldragningstäthet och större flexibilitet än flerledarplintar. Två-våningsplintar är, för att uttrycka det enkelt, två genomgångsplintar i en radplint. För att göra detta möjligt har plintarna två nivåer, som var och en har en potential. Vid behov kan dessa nivåer snabbt och enkelt anslutas med vertikala PV-bryggor, vilket innebär att två-våningsplintarna också kan användas som flerledarplintar. För att minska det manuella överbryggningsarbetet ingår även plintar med fast integrerad överbryggning i sortimentet. Dessa varianter är markerade med ett ”PV” i produktnamnet. Två-våningsplintarna med ledaranslutning på sidan har en nivåförskjutning. Denna förskjutning gör att du har obehindrad tillgång till den nedre anslutningsnivån och dess tryckknapp eller skruv även vid maximal kabeldragning.

Fler-våningsplintar med push-in-anslutning fästa på en DIN-skena

Fler-våningsplintar

Fler-våningsplintar

Fler-våningsplintar är plintar med flera nivåer. Till skillnad från två-våningsplintar har de vanligtvis tre eller fyra nivåer, men är konstruerade på liknande sätt som två-våningsplintar. Var och en av nivåerna har sin egen potential. De båda övre nivåerna kan vanligtvis enkelt anslutas med en vertikal brygga, som med två-våningsplintar. Det finns varianter med integrerad PV-överbryggning även för fler-våningsplintarna.
Sortimentet omfattar också speciella motoranslutningsplintar för platsbesparande anslutning av trefasmotorer. Bryggningsmöjligheten för enkel fasbryggning på varje nivå minskar anslutningstiden.

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få tryckt material om våra radplintar? Nedan hittar du olika broschyrer om radplintar. Förutom produktbroschyren hittar du en broschyr om radplintsystemet CLIPLINE complete och om kvalitetstesterna på radplintarna.