Öppet apparatskåp med maskin som håller på att konstrueras

Maskinbyggnation Vi är en kompetent partner

Maskinbyggnation är en global och mycket dynamisk marknad. För dig som leverantör är konkurrensen hård. Det handlar om att uppfylla kundernas krav och ta fram ett utbud av produkter och tjänster som kontinuerligt främjar konkurrenskraften. Dina maskiners lönsamhet, kvalitet, flexibilitet och effektivitet spelar en stor roll för att uppnå detta. Phoenix Contact tillhandahåller ett omfattande sortiment med produkter och tjänster – den avgörande effekten för konkurrenskraften.

Interaktiv bildkarta: Exempel på apparatskåp för maskinbyggnation
Styrning
Digitaliseringen, sammanlänkningen och globaliseringen av ekonomiska och tekniska system innebär nya krav på automationen. Av detta skäl tillhandahåller Phoenix Contact framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara.
Ta reda på mer
Styrning
Försörjning och skydd
En tillförlitlig och stabil strömförsörjning förhindrar skador på maskiner och anläggningar. COMPLETE line erbjuder ett brett produktprogram som innehåller alla funktioner som behövs för en säker och enhetlig energiinfrastruktur.
Ta reda på mer
Försörjning och skydd
Bearbeta signaler
Det spelar ingen roll vad tillämpningen kräver – omkoppling, frånskiljning, övervakning, förstärkning eller multiplicering – COMPLETE line erbjuder allt från ett universellt reläsystem för standardapplikationer, via ultrakompakta relämoduler som gränssnitt, till styrsystem och isolationsförstärkare med och utan nätverksanslutning.
Ta reda på mer
Bearbeta signaler
Anslutning
COMPLETE line erbjuder ett stort urval av olika radplintar för att ansluta applikationer av de mest skiftande slag i apparatskåpet. Alla produkter kännetecknas av en enkel installation, standardiserade tillbehör och enhetlig design.
Ta reda på mer
Anslutning
Kommunicera säkert
I samband med den ökade digitaliseringen inom industrin behöver allt fler apparater kunna sammankopplas på ett säkert sätt i apparatskåpet. COMPLETE line inkluderar omfattande produktlösningar för industriell kommunikation och skydd av alla relevanta data.
Ta reda på mer
Kommunicera säkert
Funktionell säkerhet
Safety-lösningar i COMPLETE line-programmet skyddar människor och anläggningar optimalt. Alla Safety-produkter är försedda med SIL-certifikat och utmärker sig genom att vara lätta att konfigurera och installera.
Ta reda på mer
Funktionell säkerhet
Koppla laster
Elmotorer håller saker och ting i rörelse i många industriella applikationer. COMPLETE line erbjuder innovativa och smarta produkter till din tillämpning.
Ta reda på mer
Koppla laster
Försörjning och skydd i fält
En vanlig utmaning inom maskinbyggnation är den pålitliga försörjningen av decentralt installerade laster i fält. COMPLETE line erbjuder kompletta lösningar med IP67-skydd för denna uppgift.
Mer information
Försörjning och skydd i fält
Säker kommunikation i fält
En anläggnings struktur och funktion kan eventuellt även kräva användningen av enheter och komponenter för kommunikationen utanför apparatskåpet. COMPLETE line erbjuder samordnade lösningar för en mängd olika applikationer.
Mer information
Säker kommunikation i fält
Överföring av signaler
Inom maskinbyggnation finns många sensorer och ställdon, samt deras anslutningar, exponerade i fält. COMPLETE line erbjuder lösningar för en flexibel, modulär och effektiv anslutning av dessa komponenter i fält.
Mer information
Överföring av signaler
Anslutning i fält
En mängd olika lösningar för anslutningsteknik används inom maskinbyggnation. Ända från apparatskåpet till fältet, COMPLETE line erbjuder innovativa produkter som imponerar med sin robusthet, flexibilitet och enkla hantering.
Mer information
Anslutning i fält
Broschyr för maskinbyggnation:
Produkter och lösningar för framgång inom maskinbyggnation
Titta i vår vår 40-sidiga broschyr och lär dig mer om vårt utbud av lösningar inom maskinbyggnation. Läs mer om våra produkter och hur de vanligtvis tillämpas, om vår historia samt om våra kompetenser och tjänster.
Ladda ner nu
Öppet apparatskåp
Kollage som visar maskinbyggnation hos Phoenix Contact på 1960-talet, i nutid och i framtiden

Maskinbyggnation hos Phoenix Contact

Maskinbyggnation är tradition hos oss

Phoenix Contact arbetar tätt ihop med branschen för maskinbyggnation. Med 180 medarbetare stöder vår egen maskinbyggnationsavdelning alla affärsområden inom utveckling och produktion världen över. Tack vare vår interna maskinbyggnation har vi stor kunskap om utmaningarna som du stöter på i ditt dagliga arbete.

Tjänsteportföljen sträcker sig från framställning av manuellt manövrerbara anordningar till komplexa tillverkningssystem. Tillsammans utvecklar vi förstklassiga produktionsmedel, innovativa lösningar och toppmodern tillverkningsteknik.

En kvinna och en industrirobot samarbetar vid tillverkning och kontroll av elektroniska komponenter

På väg mot Smart Factory – samarbete mellan människa och maskin hos Phoenix Contact

Digitalisering inom maskinbyggnation

Målet för digitaliseringen är att uppnå Smart Factory. Konceptet definierar en effektiv och anpassningsbar produktion som vid alla tidpunkter optimerar värdeskapandet. De självorganiserande värdeskapande nätverken kan optimeras enligt olika kriterier, t.ex. när det gäller kostnader, tillgänglighet eller resursförbrukning.

Tillsammans med kunder och partners utformar vi aktivt lösningar för framtiden. Med nära 100 års erfarenhet av maskinbyggnation och automation är vi utmärkt rustade för att omvandla vår tids digitala transformation till morgondagens intelligenta produktion.

I detta avseende är omfattande vertikal integration, egen maskinbyggnation och expertis inom automation tre av flera anledningar att välja Phoenix Contact som pålitlig partner. Vi tillverkar själva allting som idag är möjligt. Öka konkurrenskraften med smartare produktion för maximal effektivitet och flexibilitet. För detta utvecklar vi komponenter, system och lösningar.

Inblick i en digital fabrik

Digital Factory now

Digitaliseringen ställer produktionen inför många utmaningar. Dock erbjuder den framförallt otaliga möjligheter till att öka både produktivitet och anläggningstillgänglighet. Använd redan befintliga maskin- och processdata för att utforma produktionen på ett mer flexibelt och effektivt sätt – lägg grunden för nya datacentrerade affärsmodeller för att öka konkurrenskraften på lång sikt.