Från systemkablage till isolationsförstärkare

Koppla, separera och förstärk signaler tillförlitligt

Reläer används som gränssnittskomponenter. Beroende på utförandet utför de olika uppgifter och används för att koppla in, koppla ur och koppla om kretsar. Störningskänsliga brytare utgör en fara för maskin- och anläggningstillgängligheten. Med det breda produktutbudet från Phoenix Contact får du tillgång till kostnadseffektiva lösningar som uppfyller alla krav för moderna anläggningskoncept.

Läs mer om de olika möjligheterna att bearbeta signaler i vår broschyr ”Tillförlitlig koppling, separering och förstärkning av signaler”!

Ladda ner nu
Medarbetare kraftverket i Neurath

Bearbeta signaler

COMPLETE line innehåller säkra och tillförlitliga lösningar för att ansluta styrsystemet till fältet.

Funktionsområdet Bearbeta signaler
Styrning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Styrning”.
Läs mer
Styrning
Systemkablage
Förenkla kabeldragningen av enskilda komponenter i ett automationssystem med systemkablagelösningar från Phoenix Contact.
Läs mer
Systemkablage
Mycket kompakta relämoduler
Reläsystemet PLC-INTERFACE är det kraftfulla gränssnittet mellan styrsystem och anläggningsperiferi med mycket smala, jackbara reläer och Solid-State-reläer plus komplett tillbehör.
Läs mer
Mycket kompakta relämoduler
Styrning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Styrning”.
Läs mer
Styrning
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
MACX Analog-isolationsförstärkare erbjuder omfattande lösningar för säker, störningsfri analog och digital signalbearbetning.
Läs mer
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
Överspänningsskydd för MSR-teknik
Med en monteringsbredd från 3,5 mm är TERMITRAB complete världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik.
Läs mer
Överspänningsskydd för MSR-teknik
Isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning
MINI Analog Pro är den första 6 mm-isolationsförstärkarserien med jackbar anslutningsteknik. Direkt synliga, lättillgängliga anslutningspunkter och strömmätning under drift underlättar arbetet avsevärt.
Läs mer
Isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
MACX Analog-isolationsförstärkare erbjuder omfattande lösningar för säker, störningsfri analog och digital signalbearbetning.
Läs mer
Isolationsförstärkare med funktionell säkerhet och explosionsskydd
Anslutning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Anslutning”.
Läs mer
Anslutning

Exempel 1
Systemkablage minimerar kablaget mellan styrsystem och fält med på förhand tillverkade och testade kablar. De 6 mm smala reläskivorna tar över anpassningen av digitala I/O-signaler.
Exempel 2
För att kunna överföra analoga signaler utan fel tillhandahåller vi ett omfattande program med omvandlare och isolationsförstärkare.
Exempel 3
Överspänningsskyddsmoduler som tagits fram specifikt för applikationer inom mät-, styr- och reglerteknik garanterar tillgängligheten även under krävande förhållanden. Isolationsförstärkare med buss- och nätverksanslutning överför säkert fältsignaler till industriella nätverk.