Givare och ställdon i fält

Överföra signaler

En mängd krav ställs vid styrning av maskiner. Medan maskinstyrningen är väl skyddad från miljöpåverkan i kopplingsskåp, är många sensorer och ställdon, samt deras anslutningar, exponerade i fält. COMPLETE line erbjuder lösningar för en flexibel, modulär och effektiv anslutning av dessa komponenter i fält.

Exempel på signalöverföring i fält

Interaktiv bildkarta: Signalöverföring
Passiva splittboxar
I den decentraliserade anslutningstekniken utgör passiva splittboxar länken mellan periferin och PLC:n. Phoenix Contact har lämpliga splittboxar för alla anslutningstekniker.
Mer information
Passiva splittboxar
Decentraliserade I/O-enheter
Axioline E är ditt I/O-system i blockkonstruktion för decentraliserad automation. Enheterna är anpassade efter aktuella och framtida behov för fältinstallation och utformade för direkt användning i en maskin under krävande omgivningsförhållanden.
Mer information
Decentraliserade I/O-enheter
IO-Link-master
Genom att använda Axioline E-IO-Link-masterenheter och passande IO-Link-enheter utökas applikationens funktioner och minimerar både kostnader och kabeldragning.
Mer information
IO-Link-master
IO-Link-enhet
Antalet kanaler i fält ökas enkelt och kostnadseffektivt med IO-Link-I/O-boxar i plastkapsling.
Mer information
IO-Link-enhet
Decentraliserade Safety I/O
Använd den säkra IO-Link-I/O-boxen för att bearbeta säkra in- och utsignaler i tillämpningar med PROFIsafe.
Mer information
Decentraliserade Safety I/O
Anslutning på fältet
Från apparatskåpet hela vägen till fältet innehåller COMPLETE line innovativa produkter för anslutningsteknik med övertygande robusthet, flexibilitet och enkel hantering.
Mer information
Anslutning på fältet
Försörjning och skydd på fältet
En vanlig utmaning inom maskinbyggnationen är den pålitliga försörjningen av decentralt installerade laster i fält. COMPLETE line har kompletta lösningar med IP67-klassning för dessa uppgifter.
Mer information
Försörjning och skydd på fältet
Säker kommunikation på fältet
Anläggningens struktur och funktion kanske kräver kommunikation utanför apparatskåpet. COMPLETE line innehåller olika lösningar för kommunikation på fältet.
Mer information
Säker kommunikation på fältet

Kopplingslådor eller passiva givar- och ställdonskablageboxar med huvudkablage för styrning – det är klassiska lösningar för anslutning av fältenheter. Fältenheterna ansluts säkert via givar-/ställdonskablaget. Signalkablarna placeras separat i apparatskåpet med tillhörande plintar eller IO-enheter. Fältkablaget placeras utan programmering i de passiva givar-/ställdonskablageboxarna. Arbetet är enkelt och flexibelt rent tekniskt. När antalet givare och ställdon stiger, kabellängden ökar och signalbearbetningen måste förbättras, blir manuell kabeldragning allt mer arbetskrävande, allt dyrare och allt mer ansträngande.

Decentraliserade styrdon stödjer inkoppling av givare och ställdon till fältstyrsystemsnivån, exempelvis med hjälp av PROFINET-nätverk. Vi har även lösningar för andra allmänt tillgängliga nätverk. De decentraliserade I/O-enheterna Axioline E ansluts snabbt, robust och enkelt i fält via IP67-klassade Ethernet-kablar. De sammanför signalerna och leder dem vidare till styrsystemet, tillsammans med information om signalkällan.

Med IO-Link erbjuds fler möjligheter: De globalt standardiserade I/O-gränssnittet främjar kommunikationen av process- och servicedata. Det medger exempelvis avkänning av graden av givarnedsmutsning, så att en rengöring kan tidigareläggas. Det ger också möjlighet till fjärrparametrering, d.v.s. anpassning av ställdon till förändrade processer, så att sparade parametrar kan överföras till utbytta IO-Link-enheter.

Via fältkablaget är det enkelt att ansluta decentraliserade IO-Link-fältenheter till en överordnad IO-Link-masterenhet. Axioline E-analogomvandlare möjliggör dessutom anslutningen av analoga givare och ställdon till IO-Link-boxen. IO-Link ger också en möjlighet att koppla in aktiva I/O-boxar som överför ytterligare digitala signaler – även om de inte kommer från IO-Link-fältenheter.

Särskilda Safety I/O-boxar har dessutom funktionell säkerhet. Axioline E Safe I/O-boxarna har säkra in- och utgångar. SafetyBridge-tekniken ger möjlighet till integrering av dessa boxar i PROFIsafe-applikationer.