Reducera antalet delar och sänka lagerkostnaderna

  • Perfekt anpassade produktlösningar är en avgörande faktor för att hålla tillverkningskostnaderna för en maskin så låga som möjligt

  • Enhetliga och standardiserade tillbehör kan användas i många produktgrupper

  • Med enhetliga design- och användningskoncept gör standardiserade produkter det lättare för montörer och servicetekniker att utföra arbeten relaterade till idrifttagning och underhållRadplintar på DIN-skena med omfattande tillbehör som byglar och märkningar

Översikt Minska antalet komponenter vid maskinbyggnation

Interaktiv Image Map: Minska antalet komponenter vid maskinbyggnation
Smidigt lagerstyrningssystem
Om likadana komponenter används, minskar detta lagerkostnaderna och gör lagerstyrningen smidigare. Varje produkt tar upp en plats i lagret och för varje produkt måste både tekniska och ekonomiska uppgifter föras in i lagerstyrningssystemet.
Smidigt lagerstyrningssystem
Kostnadseffektivare produktion
Perfekt anpassade produktlösningar är en avgörande faktor för att hålla en maskins tillverkningskostnader så låga som möjligt.
Kostnadseffektivare produktion
Snabbare idrifttagning och underhåll
Med enhetliga och genomtänkta design- och användningskoncept gör standardiserade produkter det lättare för montörer och servicetekniker att utföra arbeten relaterade till idrifttagning och underhåll.
Snabbare idrifttagning och underhåll
Planering av kopplingsscheman på en maskin

Bearbeta signaler i apparatskåpet

Det spelar ingen roll vad tillämpningen kräver – omkoppling, frånskiljning, övervakning, förstärkning eller multiplicering – COMPLETE line erbjuder allt från ett universellt reläsystem för standardtillämpningar, via ultrakompakta relämoduler som gränssnitt, till styrsystem och isolationsförstärkare med och utan nätverksanslutning.

En servicetekniker ansluter radplintar i apparatskåpet i fält

Anslut i apparatskåpet

COMPLETE line erbjuder ett stort urval av olika radplintar för att ansluta olika applikationer i apparatskåpet. Alla produkter kännetecknas av en enkel installation, standardiserade tillbehör och enhetlig design.