Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblocken och matningsblocken med push-in- och skruvanslutningsteknik levereras anslutningsklara med olika tvärsnitt, poltal, monteringstyper och färger. Fördelarblocken kan användas direkt och utökas efter behov. På så sätt ger de kompakta blocken en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning.

Mer information

Fördelar

 • Snabb installation genom anslutningsklara fördelningsblock med integrerad bryggning
 • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
 • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika monteringsadaptrar samt speciella limvarianter
 • Färgtilldelning av ledare och anslutningspunkt för en intuitiv och säker installation
 • Standardiserat tillbehör – blocken kan utan delningsförlust utökas, testas och märkas med CLIPLINE complete-tillbehör

Nya produkter

Fördelningsblock PTVFIX och monoblock
Olika Multiblock PTVFIX som monterats på DIN-skena

Monoblock PTVFIX

Enkel integrering av modulära enkelskivor

PTVFIX-monoblocken utökar PTVFIX-portföljen med en separat genomgångsfunktion. Blocken har två anslutningsställen vilket möjliggör polexakt och platsbesparande konstruktion av din potentialfördelning. De lämpar sig även som hängande koppling.

Huvudegenskaper

 • Push-in-anslutning på sidan
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Extra kompakt konstruktion
 • Testmöjlighet genom testuttag

Fördelar

 • Tidssparande ledaranslutning genom push-in-anslutning utan verktyg
 • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
 • Hög modularitet – tack vare not-fjäder-montage kan monoblocken lätt radas upp bredvid varandra
 • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika montageadaptrar
 • Intuitiv och säker installation tack vare färgtilldelning av ledare och anslutningspunkter

Multiblock PTVFIX

Platsbesparande kabeldragning av flera potentialer

De nya PTVFIX-multiblocken är de första FIX-fördelningsblocken som leder fler än en potential. Blocken möjliggör på så sätt en enkel kabeldragning av flera potentialer i ett enda kompakt och modulärt block.

Huvudegenskaper

 • Push-in-anslutning på sidan
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Extra kompakt konstruktion
 • Testmöjlighet genom testuttag

Fördelar

 • Tidssparande ledaranslutning genom push-in-anslutning utan verktyg
 • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
 • Hög modularitet – tack vare not-fjäder-montage kan monoskivorna lätt radas upp bredvid varandra
 • Flexibel användning genom DIN-skene-, direkt- eller självhäftande montage
 • Kompatibel med CLIPLINE complete-radplintstillbehör

Produktnyheter från anslutningsteknik, automatiseringsteknik och E-Mobility

Nyheter för anslutnings- och automationsteknik Nervsystemet i dina industrianläggningar

Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden:

 • Radplintar, industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage
 • Märkningssystem, verktyg och montagematerial
 • Överspänningsskydd och strömförsörjningar
 • Laddningsteknik för E-Mobility
 • Interface-teknik och omkopplare
 • Styrteknik, I/O-system och automationsinfrastruktur

FIX-fördelningsblock med push-in-teknologi

De anslutningsfärdiga och underhållsfria FIX-fördelningsblocken och samlingsblocken med push-in-anslutningsteknik möjliggör snabb montering utan manuell bryggning. Fördelningsblocken finns med upp till 18 anslutningspunkter. Om du behöver flera fördelningsblock kan du ansluta dem med not-fjäder-anslutning utan delningsförlust. Tack vare de standardiserade jackbara FBS-bryggorna från radplintsystemet CLIPLINE complete kan potentialen hos de anslutna blocken utökas effektivt. Monteringsadaptrarna och de enskilda blocken kan enkelt sättas ihop på ett modulärt sätt med hjälp av not-fjäder-anslutning. Du kan använda olika monteringssätt för att montera fördelningsblocken och samlingsblocken. Montera blocken på DIN-skenan genom direkt skruvmontering eller limma de självhäftande varianterna direkt på monteringsplattan. DIN-skenemontaget är platsbesparande och översiktligt och du kan använda olika adaptrar för montering på längden och tvären. För enkel kontroll av FIX-fördelningsblocken har blocken ett testuttag för alla vanliga testprober.

Video: FIX-fördelningsblock
FIX-fördelningsblock MovingImage
PTFIX-fördelningsblock

PTFIX-fördelningsblock

Konfigurator för anslutningsklara fördelningsblock med push-in-anslutning

Med fördelningsblocken skapar du en individuell lösning för effektiv potentialfördelning: Ett anslutningsklart system som kan byggas ut efter behov.

PTFIX-fördelningsblock i olika färger

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX

Jämfört med PTVFIX-fördelningsblocken kännetecknas PTFIX-fördelningsblocken av den frontala push-in-anslutningen. Blocken finns med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter eller enskilda plintar med två anslutningspunkter. Fördelningsblocken finns med eller utan extra samlingsanslutning. När det gäller märkarean kan du välja mellan 1,5, 2,5 och 4  mm². Block med en märkarea på 10 mm² finns också tillgängliga. Dessa finns dock endast med 6 anslutningspunkter. Förutom de tekniska egenskaperna möjliggör fördelningsblocken och samlingsblocken en intuitiv och säker installation. Tack vare det stora färgutbudet med 15 olika färgvarianter (10 mm² = fem färgvarianter) är det lätt att färgtilldela ledare och anslutningspunkter.

Fördelningsblock med funktionsegenskaper

Fördelningsblock PTFIX-function

Fördelningsblock PTFIX-function

Fördelningsblocken PTFIX-function finns i olika frånskiljarvarianter och som säkringsvariant. Fördelningsblocken levereras med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm². De tre frånskiljarvarianterna TG, MT och MTL har olika typer av frånskiljarzon. TG-varianten är ett grundfrånskiljarblock för frånskiljarknivar och funktionskontakter som t.ex. säkringsproppar och diverse komponenter. MT-varianten däremot är utrustad med svängbara frånskiljarknivar. Med en skruvmejsel går det att öppna knivarna på ett säkert sätt. MTL-varianten är också utrustad med svängbara frånskiljarknivar. Dessa kan dock öppnas utan verktyg med hjälp av en spak. Därför kräver MTL-varianten mer utrymme ovanför blocket. Säkringsblocken PTFIX 10/6X4-SI… har skruvkåpor istället för frånskiljarelement. Skruvkåporna gör det enkelt att säkra de enskilda fördelningsanslutningarna. Förutom standard-säkringsblocken har du också block med signallampor att tillgå som signalerar defekta säkringar.

PTVFIX-fördelningsblock med ledaranslutning på sidan

Fördelar- och samlingsblock PTVFIX

Fördelar- och samlingsblock PTVFIX

PTVFIX-blocken är de nyaste fördelningsblocken i FIX-portföljen. De skiljer sig från PTFIX-fördelningsblocken genom att de har en push-in-anslutning på sidan. Detta anges i namnet med V för "vertikal".
PTVFIX-fördelningsblocken finns tillgängliga som fördelnings- och samlingsblock med en area på 2,5 mm² med 2, 6, 12 och 18 anslutningspunkter. PTVFIX-blocken finns tillgängliga i fem standardfärger. I och med integreringen i online-konfiguratorn kan du beställa ytterligare färgvarianter. Detta gör det också möjligt för PTVFIX-blocken att ge en färgkodad och tydlig tilldelning av anslutningspunkt och ledare.

Multiblock PTVFIX som monterats på DIN-skenan

Multiblock PTVFIX

Multiblock PTVFIX

PTVFIX-multiblocken är de första FIX-fördelningsblocken med mer än en potential. Till skillnad från de andra fördelningsblocken har multiblocken ingen integrerad brygga. Härigenom leder blocken en potential per två anslutningsställen. Denna egenskap gör blocken särskilt lämpliga inom områden som t.ex. fastighetsinstallation. Fasen, PEN-ledaren och skyddsledaren förbinds snabbt och enkelt i ett enda kompakt och platsbesparande block. Som de andra blocken använder multiblocken i FIX-fördelingblocksserien tillbehören i CLIPLINE complete-systemet. Därmed drar du även här nytta av olika monteringssätt, en online-konfigurator samt test- och märkningstillbehör. Till en början finns blocken att tillgå med en märkarea på 2,5 mm².

PTFIX-fördelningsblock med tillbehör

PTFIX-fördelningsblock med bygel och testpropp

Systemövergripande tillbehör

Fördelningsblocken och samlingsblocken i FIX-familjerna använder standardiserade tillbehör från radplintssystemet CLIPLINE complete. Förutom de standardiserade FBS-byglarna och diverse testproppar ingår även det självhäftande märkmaterialet i tillbehören för fördelningsblocken. Förutom de standardiserade tillbehören har fördelningsblocken också olika monteringsadaptrar för enkel installation av blocken. Bland dessa finns skruvflänsar för direkt montering, DIN-skeneadaptrar för längsgående och tvärgående montering samt självhäftande fördelningsblock från fabrik. Monteringsadaptrarna och de enskilda blocken kan enkelt sättas ihop på ett modulärt sätt med hjälp av not-fjäder-anslutning.

Apparatplint och apparatanslutningsblock med anslutna ledare och märkning

Apparatanslutningsblock och apparatplintar

Apparatplintar med skruvanslutning

Apparatplintarna G och GE använder den universella skruvanslutningen för anslutning av flexibla och solida ledare. Skruvanslutningen är underhållsfri tack vare den patenterade Reakdyn-principen. Förutom användningen av splitsskydd i form av trådändhylsor möjliggör skruvanslutningen även flerledaranslutningar i endast en anslutningspunkt. I motsats till FIX-fördelningsblocken överbryggas inte apparatplintarnas anslutningspunkter sinsemellan. Undantaget är blocket GE 10/2-BA BU. De andra apparatanslutningsblocken har således individuella potentialer bredvid varandra. Manuell överbryggning är inte heller möjlig här, eftersom blocken inte har något särskilt bryggschakt på grund av sin kompakthet. Apparatanslutningsblocken finns i märkareorna 4, 10 och 35 mm². Beroende på area har blockvarianterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Apparatblocken kan endast monteras via direkt montering, t.ex. genom att skruva fast dem på en monteringsplatta. De enskilda blocken kan kontrolleras snabbt och enkelt med hjälp av klämskruvarna.

Använd de kompakta fördelningsblocken för en prisvärd last- och styrströmsfördelning
FIX-fördelningsblock
Anslutningsfärdiga block möjliggör snabb montering utan manuell bryggning, vilket ger en tidsbesparing på upp till 80 %. Fördelnings- och matningsblock med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter och enskilda plintar med två anslutningspunkter tillhandahålls för en intuitiv och säker installation. Finns i flera färger.
Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock