Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblocken och matningsblocken med push-in- och skruvanslutningsteknik levereras anslutningsklara med olika tvärsnitt, poltal, monteringstyper och färger. Fördelarblocken kan användas direkt och utökas efter behov. På så sätt ger de kompakta blocken en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning.

Mer information
Go to Product Detail Page for item 3273112
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Fördelningsblock
PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU - Fördelningsblock
3273112

Fördelningsblock, Block med lodrät konstruktion och integrerad matning, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3273110
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - Fördelningsblock
PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY - Fördelningsblock
3273110

Fördelningsblock, Block med lodrät konstruktion och integrerad matning, märkspänning: 690 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 1091670
PTFIX 6/18X2,5 GNYE - Fördelningsblock
PTFIX 6/18X2,5 GNYE - Fördelningsblock
1091670
E-nummer: 2201369

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: Flygande, färg: grön/gul

Go to Product Detail Page for item 3273376
PTFIX 6/18X2,5 BU - Fördelningsblock
PTFIX 6/18X2,5 BU - Fördelningsblock
3273376
E-nummer: 2200637

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 19, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3273266
PTFIX 6X2,5 BU - Fördelningsblock
PTFIX 6X2,5 BU - Fördelningsblock
3273266
E-nummer: 2200590

Fördelningsblock, Grunddel, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 6, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3273330
PTFIX 6/6X2,5 GY - Fördelningsblock
PTFIX 6/6X2,5 GY - Fördelningsblock
3273330
E-nummer: 2200614

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 7, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3273354
PTFIX 6/12X2,5 BU - Fördelningsblock
PTFIX 6/12X2,5 BU - Fördelningsblock
3273354
E-nummer: 2200627

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 13, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: blå

Go to Product Detail Page for item 3273352
PTFIX 6/12X2,5 GY - Fördelningsblock
PTFIX 6/12X2,5 GY - Fördelningsblock
3273352
E-nummer: 2200626

Fördelningsblock, Grundplint med matning, märkspänning: 450 V, märkström: 24 A, antal anslutningar: 13, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Givare, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, Push-in-anslutning, Samlingsanslutning, Märkarea: 6 mm2, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: grå

Konfigurator för fördelningsblock

Konfigurator för fördelnings- och samlingsblock

Konfigurator för anslutningsklara fördelningsblock med push-in-anslutning

Använd vår konfigurator och sätt ihop din individuella lösning för effektiv potentialfördelning. Med konfiguratorn kan lösningar med blockvarianter och färger kombineras enkelt och intuitivt.

Fördelar

  • Snabb installation genom anslutningsklara fördelningsblock med integrerad bryggning
  • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
  • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika monteringsadaptrar samt speciella limvarianter
  • Färgtilldelning av ledare och anslutningspunkt för en intuitiv och säker installation
  • Standardiserat tillbehör – blocken kan utan delningsförlust utökas, testas och märkas med CLIPLINE complete-tillbehör

FIX-block med push-in-teknologi

De anslutningsfärdiga och underhållsfria FIX-blocken med push-in-anslutningsteknik möjliggör snabb och enkel montering i trånga utrymmen. Blocksystemet består av fördelningsblock, samlingsblock och multiblock samt funktionsfördelningsblock. Blocken finns med upp till 18 anslutningspunkter. Om flera block behövs kan de enskilda produkterna sammanfogas med en not-fjäder-anslutning utan delningsförlust. För att minska lagrings- och logistikkostnaderna är blocksystemet kompatibelt med de standardiserade tillbehören i radplintssystemet CLIPLINE complete.

PTFIX-fördelningsblock i olika färger

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX

Jämfört med PTVFIX-fördelningsblocken kännetecknas PTFIX-fördelningsblocken av den frontala push-in-anslutningen. Blocken har en integrerad brygga, vilket innebär att varje block leder en enda potential. Denna egenskap gör fördelnings- och samlingsblocken idealiska för ekonomisk last- och styrströmsfördelning. PTFIX-blocken finns med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter eller som enskilda plintar med två anslutningspunkter. Fördelningsblocken finns med eller utan extra samlingsanslutning. När det gäller märkarean kan du här välja mellan 1,5, 2,5 och 4 mm². Dessutom finns fördelningsblock med en märkarea på 10 mm² tillgängliga. Tack vare det stora färgutbudet med 15 olika färgvarianter (10 mm² = fem färgvarianter) är det lätt att färgtilldela ledare och anslutningspunkter.

PTVFIX-fördelningsblock med ledaranslutning på sidan

Fördelnings- och samlingsblock PTVFIX

Fördelnings- och samlingsblock PTVFIX

PTVFIX-fördelnings- och samlingsblocken skiljer sig från PTFIX-blocken främst genom ledaranslutningen på sidan. Push-in-anslutningen på sidan känns igen på bokstaven ”V” i namnet för ”Vertikal”. PTVFIX-fördelningsblocken finns tillgängliga som fördelnings- och samlingsblock med en area på 2,5 mm² med 2, 6, 12 och 18 anslutningspunkter. Fördelningsblocken finns tillgängliga i fem standardfärger. I och med integreringen i online-konfiguratorn kan du beställa ytterligare färgvarianter. Detta gör det också möjligt för PTVFIX-blocken att ge en färgkodad och tydlig tilldelning av anslutningspunkt och ledare.

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX med Ex-godkännande

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX med Ex-godkännande

Fördelnings- och samlingsblock PTFIX med Ex-godkännande

Förutom fördelnings- och samlingsblock med standardgodkännanden omfattar utbudet även PTFIX-varianter med Ex-godkännande (explosionsskydd). Ex-godkännandet är en viktig del av säkerhetstekniken. Ex-standarden tillåter att produkter används i områden där brännbara material, gaser och antändningskällor kan komma i kontakt med varandra.

Multiblock PTVFIX som monterats på DIN-skenan

Multiblock PTVFIX

Multiblock PTVFIX

PTVFIX-multiblocken är de första FIX-fördelningsblocken med mer än en potential. Till skillnad från de andra fördelningsblocken har multiblocken ingen integrerad brygga. Därför leder blocken en potential per två anslutningsställen. Denna egenskap gör blocken särskilt lämpliga inom områden som t.ex. fastighetsinstallation. Fasen, PEN-ledaren och skyddsledaren förbinds snabbt och enkelt i ett enda kompakt och platsbesparande block. Som de andra blocken i FIX-fördelningblocksserien använder multiblocken tillbehören i CLIPLINE complete-systemet. Därmed drar du även här nytta av olika monteringssätt, en online-konfigurator samt test- och märkningstillbehör. Till en början finns blocken att tillgå med en märkarea på 2,5 mm².

Fördelningsblock PTFIX-function

Fördelningsblock med funktionsegenskaper
Säkringsblock SI
Fördelningsblock TG
Fördelningsblock MT
Fördelningsblock MTL
Fördelningsblock med funktionsegenskaper

Fördelningsblocken PTFIX-function möjliggör enkel integrering av funktionella element som frånskiljarelement, säkringar eller komponenter. Blocken har en integrerad brygga och finns med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm².

Säkringsblock SI

Säkringsblocken SI har skruvsäkringar istället för frånskiljarelement. Dessa skruvsäkringar gör det enkelt att säkra de enskilda fördelningsanslutningarna. Vid en eventuell utlösning kan säkringarna snabbt och enkelt bytas ut. Förutom standardvarianten finns också block med signallampor tillgängliga för att signalera defekta säkringar.

Fördelningsblock TG

Frånskiljarbasblocken TG är utrustade med en standardiserad frånskiljningszon. Frånskiljningszonen möjliggör integrering av frånskiljarproppar, säkringsproppar eller komponenthållarproppar. Detta gör att blocken kan användas mycket individuellt. Använd blocken för att frånskilja eller skydda signaler eller för att implementera dioder eller LED-lampor. De olika funktionspropparna hittar du i tillbehören till respektive artikel.

Fördelningsblock MT

Knivfrånskiljarvarianten MT är ett block för frånskiljning med integrerad knivfrånskiljning. Istället för de universella frånskiljarzonerna har det här blocket permanent integrerade svängbara frånskiljarknivar. Frånskiljarknivarna i knivfrånskiljarvarianten är särskilt utrymmessnåla och kan inte gå förlorade. De svängbara frånskiljarknivarna kan endast öppnas med en skruvmejsel. Detta garanterar en hög säkerhetsnivå, eftersom det krävs en medveten handling för att öppna frånskiljarknivarna.

Fördelningsblock MTL

Liksom MT-varianterna är MTL-blocken rena frånskiljarblock med permanent integrerade frånskiljarknivar. Skillnaden mellan de två varianterna är att frånskiljarknivarna på MTL-varianten har en hävarm. Med denna hävarm kan användaren manövrera frånskiljarknivarna även utan verktyg. Därmed kräver MTL-varianten dock mer utrymme ovanför blocket.

Apparatplint och apparatanslutningsblock med anslutna ledare och märkning

Apparatanslutningsblock och apparatplintar

Apparatplintar med skruvanslutning

Apparatplintarna G och GE använder universalskruvanslutning. Skruvanslutningen är underhållsfri tack vare den patenterade Reakdyn-principen och möjliggör enkel anslutning av flera ledare. I motsats till FIX-fördelningsblocken överbryggas inte apparatplintarnas anslutningspunkter sinsemellan. Undantaget är blocket GE 10/2-BA BU. De andra apparatanslutningsblocken har därmed individuella potentialer, liksom FIX-multiblocken. Apparatanslutningsblocken finns i märkareorna 4, 10 och 35 mm². Beroende på area har blockvarianterna 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 12 poler. Apparatblocken kan endast monteras via direkt montering, t.ex. genom att skruva fast dem på en monteringsplatta. De enskilda blocken kan kontrolleras snabbt och enkelt med hjälp av klämskruvarna.

Använd de kompakta fördelningsblocken för en prisvärd last- och styrströmsfördelning
FIX-fördelningsblock
Anslutningsfärdiga block möjliggör snabb montering utan manuell bryggning, vilket ger en tidsbesparing på upp till 80 %. Fördelnings- och matningsblock med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter och enskilda plintar med två anslutningspunkter tillhandahålls för en intuitiv och säker installation. Finns i flera färger.
Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock

Monteringstillbehör för FIX-fördelningsblock

Fördelningsblocken i FIX-serien kan integreras i din lösning på flera olika sätt med hjälp av olika monteringsadaptrar och blockvarianter. Använd de olika adaptrarna och fäst blocken antingen på DIN-skenan eller direkt på monteringsplattan med fläns. Det finns även självhäftande versioner för snabb och enkel montering.

DIN-skeneadapter för längsgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan
DIN-skeneadapter för tvärgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan
Snap-on-flänsar för direkt montering av fördelningsblocken
Fördelningsblock med självhäftande dyna för självhäftande montering
Dubbel DIN-skeneadapter för utrymmesbesparande montering av fördelningsblock 1,5 mm²
DIN-skeneadapter för längsgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan

De horisontala DIN-skeneadaptrarna finns för DIN-skenorna NS 15 och NS 35. Skjut för monteringen på fördelningsblocket på rätt adapterfötter. Sedan kan blocket enkelt låsas fast på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Antalet kan minskas vid sammansatta fördelningsblocklösningar. Du hittar respektive monteringsadapter i tillbehören för respektive block. Du kan dock också välja fördelningsblock inklusive adaptrar.

DIN-skeneadapter för tvärgående montering av fördelningsblocken på DIN-skenan

Den vertikala DIN-skeneadaptern kan monteras på NS 35- och NS 15-DIN-skenan. Skjut för monteringen helt enkelt på fördelningsblocken på adaptern. Lås sedan fast adaptern på DIN-skenan. För att förhindra att blocken glider ned ska du vid monteringen se till att sidan med montagefoten är nedåt. Du hittar motsvarande monteringsadapter i tillbehören för de enskilda blocken. Du kan också välja block inklusive adaptrar direkt i produktlistan.

Snap-on-flänsar för direkt montering av fördelningsblocken

Förutom DIN-skenemontage kan blocken också monteras direkt med hjälp av flänsar som kan snäppas på. För att göra detta måste du sätta flänsarna på fördelningsblockens ändar med en not-fjäder-anslutning. Vid längre rader av fördelningsblock bör flänsar också integreras mellan fördelningsblocken. När flänsarna har snäppts på kan blocken enkelt skruvas fast på monteringsplattan. Du hittar motsvarande fläns i tillbehören för respektive block.

Fördelningsblock med självhäftande dyna för självhäftande montering

De varianter av fördelningsblock som är avsedda för självhäftande montering har en självhäftande dyna på blockets undersida. För att montera dessa block drar du bara av skyddsfolien från den självhäftande dynan. Nu kan du fästa blocket på olika ytor. När du använder blocken ska du se till att de bara sitter fast på rena ytor. Det är inte nödvändigt att använda en primer eller att först göra ytan grov. Detaljerade monteringsanvisningar och information om limmet finns i nedladdningsområdet för respektive produkt i webbshoppen.

Dubbel DIN-skeneadapter för utrymmesbesparande montering av fördelningsblock 1,5 mm²

Den dubbla DIN-skeneadaptern kan fästas på NS 35 och möjliggör därmed en platsbesparande uppbyggnad av flera fördelningsblock. För att montera, skjut på fördelningsblocken på motsvarande adapterfötter. Därefter kan blocken enkelt sättas på DIN-skenan. Vi rekommenderar att du använder två montagefötter för varje separat block. Du hittar motsvarande monteringsadapter i tillbehören för 1,5-mm²-varianterna.

Allmänna tillbehör

Tillbehör för bryggor för fördelningsblock och samlingsblock
Kontrolltillbehör för fördelnings- och samlingsblocken
Märkningstillbehör för fördelnings- och samlingsblock
Tillbehör för bryggor för fördelningsblock och samlingsblock

Fördelningsblocken i FIX-serierna har en integrerad brygga. Med hjälp av denna brygga ansluts alla fördelningsanslutningar till varandra och med samlingsanslutningen. Om du behöver mer än ett fördelningsblock med 18 anslutningspunkter kan du enkelt utvidga push-in-fördelningsblocken och samlingsblocken med de 2-poliga standardiserade jackbara bryggorna i CLIPLINE complete-systemet. Sätt ihop blocken med not-fjäder-anslutningen. När blocken väl är anslutna kan de enkelt utvidgas med en jackbar brygga via de yttre fördelaranslutningarna.

Kontrolltillbehör för fördelnings- och samlingsblocken

För att kunna utföra kontrollerna så snabbt och enkelt som möjligt har FIX-blocken speciella testuttag för testproppar med en diameter på 2,3 mm. Testuttagen gör det mycket enkelt att kontrollera blocken med anslutna ledare. Dessutom ger uttagen en hög beröringssäkerhet under kontrollprocessen. Fördelnings- och samlingsblocken är utrustade med ett testuttag per block. Fördelningsblocken har å andra sidan ett testuttag per anslutning. Anledningen till detta är att de olika fördelningsanslutningarna kan separeras och kontrolleras separat med hjälp av frånskiljarknivarna. Även de enskilda anslutningarna i säkringsblocket kan mätas separat.

Märkningstillbehör för fördelnings- och samlingsblock

För enkel märkning av FIX-fördelningsblocken kan blocken märkas med det självhäftande märkmaterialet (TML eller SK). För en enkel och ren märkning har blocken ett platt märkningsspår som är speciellt utformat för de självhäftande märkningarna.