Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblock för last- och styrströmsfördelning

Fördelningsblocken och matningsblocken med push-in- och skruvanslutningsteknik levereras anslutningsklara med olika tvärsnitt, poltal, monteringstyper och färger. Fördelarblocken kan användas direkt och utökas efter behov. På så sätt ger de kompakta blocken en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning.

Mer information

Fördelningsblock och matningsblock PTFIX

De anslutningfärdiga och underhållsfria PTFIX fördelnings- och matningsblocken med push-in-anslutningsteknik möjliggör snabb montering utan manuell bryggning, vilket ger en tidsbesparing på upp till 80 %. Fördelningsblocken PTFIX finns med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter eller enskilda plintar med två anslutningspunkter. Om du behöver flera fördelningsblock kan du ansluta dem med standardiserade jackbara bryggor utan delningsförlust och på så sätt effektivt öka potentialen. Blocken kan installeras med olika monteringstyper: DIN-skenemontering, direkt montering och självhäftande montering. DIN-skenemontering är platsbesparande och översiktlig och du kan använda olika adaptrar för montering på längden och tvären. Fördelningsblocken är tillgängliga i elva olika färger, vilket gör att ledarna kan tilldelas olika färger. I kombination med märkningsmaterialet borgar detta för en intuitiv och säker installation. PTFIX-fördelningsblocken har ett extra testuttag för alla konventionella mätspetsar, vilket gör att det går snabbt och lätt att testa dem.

Nya produkter

Fördelningsblock PTVFIX och monoblock
Monoblock PTVFIX
Enkel integrering av modulära enkelskivor

PTVFIX-monoblocken utökar PTVFIX-portföljen med en separat genomgångsfunktion. Blocken har två anslutningsställen vilket möjliggör polexakt och platsbesparande konstruktion av din potentialfördelning. De lämpar sig även som hängande koppling.

Fördelarna

 • Tidssparande ledaranslutning genom push-in-anslutning utan verktyg
 • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
 • Hög modularitet – tack vare not-fjäder-montage kan monoblocken lätt radas upp bredvid varandra
 • Flexibla monteringsmöjligheter med hjälp av olika montageadaptrar
 • Intuitiv och säker installation tack vare färgtilldelning av ledare och anslutningspunkter

De viktigaste egenskaperna

 • Push-in-anslutning på sidan
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Extra kompakt konstruktion
 • Testmöjlighet genom testuttag

Olika Multiblock PTVFIX som monterats på DIN-skena
Multiblock PTVFIX
Platsbesparande kabeldragning av flera potentialer

De nya PTVFIX-multiblocken är de första FIX-fördelningsblocken som leder fler än en potential. Blocken möjliggör på så sätt en enkel kabeldragning av flera potentialer i ett enda kompakt och modulärt block.

Fördelarna

 • Tidssparande ledaranslutning genom push-in-anslutning utan verktyg
 • Stor platsbesparing tack vare minimal storlek
 • Hög modularitet – tack vare not-fjäder-montage kan monoskivorna lätt radas upp bredvid varandra
 • Flexibel användning genom DIN-skene-, direkt- eller självhäftande montage
 • Kompatibel med CLIPLINE complete-radplintstillbehör

De viktigaste egenskaperna

 • Push-in-anslutning på sidan
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Extra kompakt konstruktion
 • Testmöjlighet genom testuttag

Produktnyheter från anslutningsteknik, automatiseringsteknik och E-Mobility

Nyheter för anslutnings- och automationsteknik Nervsystemet i dina industrianläggningar

Våra produkter tillhör industrianläggningens nervsystem, och bidrar till att utforma processerna mer effektivt och minde kostsamt. Låt dig övertygas av våra nyheter inom följande områden:

 • Radplintar, industriella anslutningar och givar-/ställdonskablage
 • Märkningssystem, verktyg och montagematerial
 • Överspänningsskydd och strömförsörjningar
 • Laddningsteknik för E-Mobility
 • Interface-teknik och omkopplare
 • Styrteknik, I/O-system och automationsinfrastruktur

Fördelningsblock med push-in technology

Video: FIX-fördelningsblock med push-in-anslutningsteknik
FIX-fördelningsblock YouTube
Fördelningsblock med funktionsegenskaper

Funktionsfördelningsblock PTFIX-funktion

PTFIX funktionsfördelningsblock

PTFIX-funktionsfördelningsblocken finns tillgängliga i olika fördelningsvarianter. Fördelningsblocken levereras med sju anslutningspunkter och en märkarea på 2,5 mm². På så sätt kan ledarareor mellan 0,14 och 4 mm² anslutas till de frånskiljbara anslutningspunkterna. Samlingsanslutningen på funktionsfördelningsblocken möjliggör anslutning av ledarareor mellan 0,5 och 10 mm².

De tre funktionsvarianterna TG, MT och MTL har olika typer av frånskiljarzon. TG-varianten är ett grundfrånskiljarblock för frånskiljarknivar och funktionskontakter som t.ex. säkringsproppar och diverse komponenter. MT-varianten är däremot utrustad med en fast frånskiljarkniv, som kan öppnas säkert med en skruvmejsel. Även MTL-varianten är utrustad med en fast frånskiljarkniv, men denna kniv kan öppnas även utan verktyg, vilket innebär att den här varianten behöver mer plats ovanför blocket.

Multiblock PTVFIX som monterats på DIN-skenan

Multiblock PTVFIX

Multiblock PTVFIX

PTVFIX-multiblocken är de första FIX-fördelningsblocken med mer än en möjlighet. Till skillnad från de andra fördelningsblocken saknar multiblocken integrerad bryggning. Härigenom leder blocken en potential per två anslutningsställen. Denna egenskap gör blocken särskilt lämpliga inom områden som t.ex. fastighetsinstallation. Fasen, PEN-ledaren och skyddsledaren förbinds snabbt och enkelt i ett enda kompakt och platsbesparande block. Som de andra blocken använder muluiblocken i FIX-fördelingblocksserien tillbehören i CLIPLINE complete-systemet. Därmed drar du även här nytta av olika monteringtyper en online-konfigurator samt test- och märkningstillbehör.

Fördelnings- och apparatanslutningsblock med anslutna ledare och märkning

Apparatanslutnings- och fördelningsblock

Fördelningsblock och apparatplintar med skruvanslutning

Fördelningsblock med skruvanslutning är en bra lösning för signal- och strömdragning upp till 35 mm². Med skruvanslutningen kan du ansluta två ledare med samma area på ett säkert sätt i en och samma plint. Apparatanslutnings- och fördelningsblock är tydligt och översiktligt märkta med märkningsmaterialet.

PTFIX-fördelningsblock

PTFIX-fördelningsblock

Konfigurator för anslutningsklara fördelningsblock med push-in-anslutning

Med fördelningsblocken skapar du en individuell lösning för effektiv potentialfördelning: Ett anslutningsklart system som kan byggas ut efter behov.

Använd de kompakta fördelningsblocken för en prisvärd last- och styrströmsfördelning
FIX-fördelningsblock
Anslutningsfärdiga block möjliggör snabb montering utan manuell bryggning, vilket ger en tidsbesparing på upp till 80 %. Fördelnings- och matningsblock med 4, 6, 12 och 18 anslutningspunkter och enskilda plintar med två anslutningspunkter tillhandahålls för en intuitiv och säker installation. Finns i flera färger.
Gå till broschyren
FIX-fördelningsblock