Processindustri uppifrån med visualiseringar för processautomation

Processautomation Enhanced Connectivity for Smart Production

Mycket komplexa produktionsanläggningar inom processindustrin måste även klara de ständigt ökande kraven på hög säkerhet, tillgänglighet, tillförlitlighet och högre effektivitet även under extrema förhållanden. En genomgående digitalisering av anläggningarna och processerna hjälper dig att klara dessa krav.

Upptäck våra öppna, säkra och skalbara lösningar för digitaliseringar samt produkter och teknologier för att ansluta ditt fält med din datacentral. På detta sätt optimerar du din transparens och effektivitet hållbart och effektivt för din produktion och supply chain.

Individuella lösningar för processindustrin

Registrera, överföra och bearbeta: Dra nytta av våra skräddarsydda lösningar för anslutnings-, kommunikations- och automatiseringsteknik för digitalisering, övervakning och modernisering av dina produktionsanläggningar samt deras infrastruktur.

Två personer i kontrollrummet övervakar processanläggningen

Behåll översikten över din processanläggning från kontrollrummet.

Asset Monitoring Högre effektivitet och anläggningstillgänglighet med intelligenta monitoring- och övervakningslösningar

Öka person- och anläggningssäkerheten, undvik oavsedda stopptider eller se till att miljö- och energieffektivitetskraven genomförs. Oavsett om det gäller driftsdata, energimängder eller larmmeddelanden, skapar vi ett optimerat koncept för dig för att registrera och överföra fältdata och skickar data till rätt ställe. Från övervakning av nödduschar och produktionsanläggningar till uppbyggnad av en digital avbild av din produktionsanläggning upptäcker du exempel på våra övervakningslösningar för olika anläggningsområden.

Vind-, sol- och elektrolysanläggning

Lösningar för elektrifiering, konnektivitet och automatisering inom Power-to-X-industrin.

Power-to-X Med Power-to-X till All Electric Society

Utforma din produktion energi- och resurseffektivt med våra öppna och säkra digitaliseringslösningar samt innovativa produkter. Här hjälper vi dig att automatisera, elektrifiera och digitalisera processerna runt Power-to-X.

Våra lösningar används redan idag i den traditionella processindustrin. Ta reda på mer om hur ett stort antal av våra användningar även uppfyller kraven för väteindustrin.

Virtuell processanläggning
Öppna och säkra digitaliseringslösningar
Hur blir digitaliseringen av processindustrin framgångsrik? I vår virtuella processanläggning upptäcker du våra lösningar under mottot “Enhanced Connectivity for Smart Production” för att snabba på den digitala övergången för din anläggning,
Vår virtuella processanläggning
Virtuell processanläggning

Teknologier

Vår expertis för öppen och säker sammankoppling av dina anläggningar inom processautomation.

Produkter

Individuella lösningar för processautomation som bygger på tillförlitliga produkter.

Styrsystemskåp med VIP-anslutningsmoduler och ditsatta systemkablar

I våra skräddarsydda lösningar samspelar alla komponenter från den omfattande produktportföljen problemfritt.

För de typiska reglerings-, övervaknings- och optimeringsuppgifterna erbjuder vi olika produkter och lösningar från anslutnings-, kommunikations- och automatiseringstekniken. På detta sätt kan du registrera, transportera och bearbeta data tillförlitligt.

Vår omfattande produktportfölj sträcker sig från radplintsystem med moderna anslutningstekniker, systemkablage till olika styrsystem samt strömförsörjning och system för avbrottsfri strömförsörjning via elektroniska motorhanteringssystem till pump- resp. motorövervakning till Remote I/O. Dessutom erbjuder vi nätverkskomponenter för fältbuss- och Ethernet-nätverk samt radiolösningar och Cloud-kopplingar.

Ladda ner ytterligare information om våra produkter för processindustrin här.

Branscher i fokus

Alla branscher har särskilda krav. Med ett nätverk av specialister med bransch- och landsspecifika erfarenheter kan du lita på oss när vi står vid din sida.

Man framför en transportanläggning för olja och gas

Lösningar för olja och gas

Från produktion via transport till bearbetning av olja och gas ledsagar vi dig vid övergången till digitala och framtidssäkrade system även under extrema förhållanden. Våra lösningar kring det digitala oljefältet bygger på en öppen styrsystemsplattform och möjliggör en snabbare och mer kostnadseffektiv diagnostik samt effektivare övervakning.

Man med fjärrutrustning framför en processanläggning

Lösningar för kemi- och läkemedelsindustrin

Vi tillhandahåller teknologier och koncept för digitaliseringstrenderna för industriområden, produktionsanläggningar och packningsenheter. Nya övervaknings- och monitoringlösningar med den öppna styrsystemplattformen som grund möjliggör nya vägar för att öka din anläggningstillgänglighet och -effektivitet.

Produktion av papper och pappersmassa

Ytterligare processindustrier

Våra öppna, säkra och skalbara lösningar går även att överföra på andra branscher inom processindustrin. Hit hör t.ex. livsmedels- och dryckesindustrin, pappersmasse- och pappersindustrin och även cementindustrin.

Med vår industriövergripande kunskap och mångåriga erfarenhet inom processindustrin utvecklar vi teknologier och koncept med öppna standarder som grund i maskin- och programvara för dina applikationer.

Kundreferenser

Få reda på varför våra kunder från processindustrin beslutar sig för Phoenix Contact.

Lösningar för processautomation
Lösningar för processautomation YouTube

Ökad anläggningstillgänglighet och -säkerhet hos Braskem Idesa

”Phoenix Contact:s lösningar gör att vi kan öka vår anläggningssäkerhet”, säger Enrique de Dios, förman på Braskem Idesa i Mexiko.

I videon kan du ta reda på mer om vårt samarbete med Braskem Idesa som tillverkar plastmaterial. Genom att använda våra monitoring-lösningar har produktionsanläggningarna en hög tillgänglighet och är konkurrenskraftiga.