Skyddsenheter för MSR-teknik

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) sörjer överspänningsskydd för att signaler överförs utan störningar. Ett par villkor för smidig drift är hög signalkvalitet och hög signaltillgänglighet. Våra skyddsenheter är en optimal lösning för alla dina applikationer inom MSR-teknik. Oplanerade avbrott undviks.

Mer information

Fördelar

  • Behovsanpassat skydd tack vare en komplett produktportfölj av överspänningsskyddsenheter för alla konventionella MSR-signaler
  • Mångsidig användning: konstruktioner och anslutningstekniker anpassade till applikationen
  • Enkel testning tack vare jackbart utförande av skyddsenheter
  • Kan användas över hela världen i explosionsfarliga områden tack vare ATEX- och IECEx-godkännanden
  • Överspänningsskydd för MSR-teknik ingår i COMPLETE line-systemet
Konfigurator för överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Konfigurator används för överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Konfigurator överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom MSR-teknik används ett stort antal ledningar för att koppla samman otaliga gränssnitt. Via dessa ledningar kan överspänningar kopplas in i alla gränssnitt. I bara två steg tar du fram rätt överspänningsskydd till dina applikationer inom MSR-teknik.

Produktportfölj TERMITRAB complete

Produktportfölj TERMITRAB complete

TERMITRAB complete – produktprogrammet från 3,5 mm

TERMITRAB complete är världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik. Med produktportföljen erhålls ett komplett system. Den sträcker sig från enkla överspänningsskydd i en nivå till jackbara varianter i flera nivåer med knivfrånskiljning, signalering och möjlighet till fjärrindikering.

De smalaste överspänningsskyddsenheterna är endast 3,5 mm breda. På så sätt sparar man upp till 50 % utrymme jämfört med en installation i monteringsbredden 7 mm.

Skyddsenheterna i serien TERMITRAB complete erbjuder en mekanisk signalering, som visar skyddsenheternas status utan ytterligare strömförsörjning. Valfritt tillgängliga fjärrindikeringsmoduler övervakar upp till 40 skydd optiskt. Vid termisk överlast signalerar fjärrindikeringsmodulerna statusen som en gruppindikering via en jordpotentialfri kontakt, t.ex. till kontrollrummet.

Egenskaper för produktfamiljen TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Säkringar
TERMITRAB complete
Integrerad knivfrånskiljning i TERMITRAB complete
Jackbara varianter av TERMITRAB complete
TERMITRAB complete passar även för att skydda signaler i egensäkra kretsar med skyddsklass egensäkerhet.
Överspänningsskydd för MSR-teknik – PLUGTRAB PT-IQ

Tydliga signalfärger visar skyddsenhetens status

PLUGTRAB PT- IQ – behåll översikten

PLUGTRAB PT-IQ erbjuder övervakning i flera steg av de installerade överspänningsskyddsenheterna. Då tas säkringarnas alla spänningsbegränsande komponenter med i beräkningen. Styrenheten kan försörja upp till 28 skyddsenheter med spänning. Samtidigt säkerställer den gruppfjärrmeddelandet. En gul statussignal signalerar att effektgränsen är uppnådd p.g.a. att transienter ofta förekommer. Överspänningsskyddet är fortfarande funktionsdugligt och din anläggning är skyddad även i fortsättningen. För att undvika onödiga servicearbeten rekommenderar vi att utbytet sker vid gul status.

  • Grön: skyddsenhet OK
  • Gul: effektgräns uppnådd, byte rekommenderas
  • Röd: överbelastad, byte krävs
Jackbart överspänningsskydd i radplintar - CLIXTRAB

CLIXTRAB: kombinationen av överspänningsskydd och radplintar

Platsbesparande för höga signalspänningar

Produktfamiljen CLIXTRAB är framtagen för säkerhetsrelevanta anläggningar, t.ex. inom järnvägsindustrin. Artiklarna består av push‑in‑radplintar med knivfrånskiljning och tillhörande skyddsplugg. Med de standardiserade tillbehören för radplintsystemet passar artiklarna perfekt för både nya och befintliga installationer.

Med CLIXTRAB är du på den säkra sidan: Den kraftfulla säkringen med integrerat överbelastningsskydd garanterar maximal anläggningstillgänglighet. Kontakternas mekaniska kodning ger säkerhet vid underhållsarbeten och förhindrar felaktig jackning.

Blixt- och överspänningsskyddet gör det dessutom möjligt att snabbt och enkelt ställa diagnoser. Med fjärrindikeringen som tillval övervakar du enkelt enheterna på avstånd. Genom integreringen i din digitala infrastruktur är du optimalt förberedd för framtiden. Återkommande kontroller genomförs enkelt med CHECKMASTER 2.

Överspänningsskydd för direkt anslutning till sensorhuvuden

SURGETRAB S-PT: överspänningsskydd för den direkta installationen på fältenheten

SURGETRAB S-PT – installation direkt på fältenheten

SURGETRAB är skyddsenheter för alla vanliga standardsignaler och ansluts direkt på givarhuvudet med anslutningsgängorna. Monteringstypen sparar tid och sänker kostnaderna, det krävs ingen ytterligare anslutningsbox för att integrera överspänningsskyddet.

Anslutningsvarianter för genomgångs- och parallelltrådningen tillhandahålls. Därmed ansluts säkringen antingen i serie eller parallellt (valfritt) till mätvärdesinsamlarens gränssnitt. För varianten med parallelltrådning behövs en andra anslutningsgänga på givarhuvudet.

Alltid ett passande överspänningsskydd

Phoenix Contact erbjuder innovativa överspänningsskyddskomponenter för alla krav som ställs inom MSR-tekniken.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringssätt DIN-skena DIN-skena DIN-skena Kan skruvas på fältenheten
Byggbredd 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tum / 3/4 tum
Anslutningsteknik Push-in/skruv Push-in/skruv Skruv Kablar
Jackbar/Ej jackbar Ja/Ja Ja/Nej Ja/Nej Nej/Nej
Statusindikering 2-stegs, mekanisk 3-stegs, LED Nej Nej
Fjärrindikering Frivilligt Ja Nej Nej
Kan testas med Checkmaster 2
Egensäkra varianter

Typiska applikationer i MSR-tekniken

Överspänningsskyddsenhet för isolerade signalkretsar

Överspänningsskyddsenhet för isolerade signalkretsar

Isolerade signalkretsar

Analoga mätstorheter såsom varvtal, tryck, flöde etc. samlas in av givare och omvandlas till ström- resp. spänningsvärden av omvandlare. Överföringen till styrsystemet eller till frånskiljarmodulen sker inom ett standardiserat värdeområde. Den så kallade ”1x2-omkopplingen” används vanligtvis för liknande analoga överföringsmetoder.

Transienta överspänningar kan både orsaka skador på fältenheten samt på den centrala sidan. Utrusta därför båda slutpunkterna med överspänningsskydd för MSR-teknik.

Överspänningsskyddsenhet för signaler med gemensam referenspotential

Överspänningsskyddsenhet för signaler med gemensam referenspotential

Signaler med gemensam referenspotential

Kopplingstillstånd och signalkontakter är typiska signaler som samlas in med binäringångar av styrsystem. Dessutom kopplas ställdon som magnetventiler via styrsystem. Använd ett lämpligt överspänningsskydd för att skydda styrsystemens känsliga in- och utgångar. Ofta är de enskilda digitala signalerna kopplade mot en gemensam referenspotential. Typiska skyddsanordningar, som tar hänsyn till inkluderingen av denna gemensamma referenspotential, tillhandahåller så kallade 2X1- eller 4X1-omkopplingar.

Överspänningsskyddsenhet för motståndsberoende mätningar

Överspänningsskyddsenhet för t.ex. Pt 100-mätningar

Motståndsberoende mätningar

Om det förmedlas en mätstorhet för en elektrisk komponent över motståndsvärdet spelar de ytterligare impedanserna inom mätslingan en speciell roll. Detta avser t.ex. temperaturmätningarna med platina-mätmotstånd (Pt 100, Pt 1000) men även töjningsgivare i tvåtrådsteknik. I regel innehåller överspänningsskyddsprodukter för mät-, styr- och reglerteknik impedanser i längdskretsarna. Införs impedanserna i kretsen utan omkalibrering förvrängs mätresultatet genom den totala impedansändringen. Omkopplingsvarianter utan ytterligare längsmotstånd förenklar installationen av överspänningsskydd för liknande applikationer.

Smalt överspänningsskydd TERMITRAB complete för Ex-applikationer

Överspänningsskydd för Ex-applikationer

Applikationer med explosionsrisk

Inom kemisk och petrokemisk industri uppstår då och då atmosfärer med explosionsrisk på grund av processtekniska förlopp. De orsakas t.ex. på grund av läckande gaser, ånga eller dimma. Men även i kvarnar, silos, socker- och fodermedelsfabriker kan damm orsaka explosionsfarliga atmosfärer.

Överspänningsskydden för Ex-området underligger särskilda villkor. Så uppfyller artikeln de särskilda kraven i skyddsklassen egensäkerhet. Eftersom alla överspänningsskydd för egensäkra strömkretsar är inordnade i kategorin "Ex ia", erbjuder de högsta säkerhet. I den här kategorin får utrustningen inte kunna orsaka fel vid en antändning även om det förekommer två oberoende fel.

Integreringen är godkänd i Ex-zon 1, Ex-zon 2 eller i icke-explosionsfarliga områden. Vidareledning av de anslutna signalerna tillåts in i Ex-Zone 0. Några artiklar uppfyller även kraven för skyddsklassen för tryckkapsling. Godkännandena är genomförda enligt ATEX och IECEx.

Överspänningsskyddsenhet TERMITRAB complete med säkring i en nivå

Överspänningsskyddsenhet TERMITRAB complete med säkring i en nivå

Skyddsenheter i en nivå

Idealt konstrueras ett koncept för överspänning i flera nivåer. Det innebär en optimerad anordning av komponenter som reagerar snabbt, såsom suppressordioder och kraftfulla skyddsenheter som gasurladdningsavledare. Varistorerna sluter luckorna som uppstår mellan dessa båda skyddsnivåer. De reagerar långsammare än dioder men har en högre avledningsförmåga.

Skyddsenheter i en nivå är försedda med en enda komponent. De lämpar sig t.ex. för ytterligare säkring av långa ledningar från fältet, till införingen i byggnaden eller till övergången till olika skyddszoner. Skyddsenheter i en nivå med längdsspänningsskydd erbjuder skydd mot transienter mellan enskilda signalledare. Varianter med överspänningsskydd säkerställer skyddet av en ledare och jorden eller ground.