Skyddsenheter för MSR-teknik

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) sörjer överspänningsskydd för att signaler överförs utan störningar. Ett par villkor för smidig drift är hög signalkvalitet och hög signaltillgänglighet. Våra skyddsenheter är en optimal lösning för alla dina applikationer inom MSR-teknik. Oplanerade avbrott undviks.

Mer information

Fördelar

  • Behovsanpassat skydd tack vare en komplett produktportfölj av överspänningsskydd för alla vanliga signaler
  • Mångsidig användning: konstruktioner och anslutningsteknik anpassas efter applikationen
  • Enkel kontroll tack vare jackbart utförande av överspänningsskydd
  • Kan användas över hela världen i explosionsfarliga områden tack vare ATEX- och IECEx-godkännanden
  • Överspänningsskydd för MSR-teknik ingår i COMPLETE line-systemet
Överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Överspänningsskydd för mät-, styr- och reglerteknik

Konfigurator överspänningsskydd för MSR-teknik

Inom MSR-teknik används ett stort antal ledningar för att koppla samman otaliga gränssnitt. Via dessa ledningar kan överspänningar kopplas in i alla gränssnitt. I bara två steg tar du fram rätt överspänningsskydd till dina applikationer inom MSR-teknik.

Produktfamilj TERMITRAB complete

Produktfamilj TERMITRAB complete

Kompakt, för alla tillämpningar

TERMITRAB complete är världens smalaste överspänningsskydd för MSR-teknik. Med produktportföljen erhålls ett komplett system. Den sträcker sig från enkla överspänningsskydd i en nivå till jackbara varianter i flera nivåer med knivfrånskiljning, signalering och möjlighet till fjärrindikering.

De smalaste överspänningsskydden är endast 3,5 mm breda. På så sätt sparar man upp till 50 % utrymme jämfört med en installation i byggbredd 7 mm.

Säkringarna i serien TERMITRAB complete erbjuder en mekanisk signalering som visar säkringarnas status utan ytterligare hjälpenergi. Fjärrindikeringsmoduler som finns som tillval övervakar upp till 40 säkringar optiskt. Vid termisk överlast signalerar fjärrindikeringsmodulerna statusen som en gruppindikering via en jordpotentialfri kontakt, t.ex. till kontrollrummet.

Egenskaper för produktfamiljen TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Säkringar
TERMITRAB complete
Integrerad knivfrånskiljning i TERMITRAB complete
Jackbara varianter av TERMITRAB complete
TERMITRAB complete passar även för att skydda signaler i egensäkra kretsar med skyddsklass egensäkerhet.
Överspänningsskydd för MSR-teknik – PLUGTRAB PT-IQ

Tydliga signalfärger visar säkringens status

Intelligent och förutseende

PLUGTRAB PT-IQ erbjuder övervakning i flera steg av de installerade överspänningsskydden. Då tas säkringarnas alla spänningsbegränsande komponenter med i beräkningen. Styrenheten kan försörja upp till 28 säkringar med spänning. Samtidigt säkerställer den gruppfjärrmeddelandet. En gul statussignal signalerar att effektgränsen är uppnådd då överspänningar ofta förekommer. Överspänningsskyddet är fortfarande funktionsdugligt och din anläggning är skyddad även i fortsättningen. För att undvika onödiga servicearbeten rekommenderar vi att bytet sker vid gul status.

  • Grön: säkring OK
  • Gul: effektgräns uppnådd, byte rekommenderas
  • Röd: överbelastad, byte krävs
Jackbart överspänningsskydd i radplintar - CLIXTRAB

CLIXTRAB: kombinationen av överspänningsskydd och radplintar

Platsbesparande för höga signalspänningar

Produktfamiljen CLIXTRAB är framtagen för säkerhetsrelevanta anläggningar, t.ex. inom järnvägsindustrin. Artiklarna består av push‑in‑radplintar med knivfrånskiljning och tillhörande skyddsplugg. Med de standardiserade tillbehören för radplintsystemet passar artiklarna perfekt för både nya och befintliga installationer.

Med CLIXTRAB är du på den säkra sidan: Den kraftfulla säkringen med integrerat överbelastningsskydd garanterar maximal anläggningstillgänglighet. Kontakternas mekaniska kodning ger säkerhet vid underhållsarbeten och förhindrar felaktig jackning.

Blixt- och överspänningsskyddet gör det dessutom möjligt att snabbt och enkelt ställa diagnoser. Med fjärrindikeringen som tillval övervakar du enkelt enheterna på avstånd. Genom integreringen i din digitala infrastruktur är du optimalt förberedd för framtiden. Återkommande kontroller genomförs enkelt med CHECKMASTER 2.

Överspänningsskydd för direkt anslutning till sensorhuvuden

SURGETRAB S-PT: överspänningsskydd för direkt installation på fältenheten

Robust för applikationer i fält

SURGETRAB är överspänningsskydd för alla vanliga standardsignaler och ansluts direkt på givarhuvudet med anslutningsgängorna. Monteringstypen sparar tid och sänker kostnaderna, det krävs ingen ytterligare anslutningsbox för att integrera överspänningsskyddet.

Det finns anslutningsvarianter för genomgående och parallell ledningsdragning. Därigenom ansluts säkringen antingen i serie eller parallellt (valfritt) till mätvärdesinsamlarens gränssnitt. För varianten med parallell ledningsdragning behövs en andra anslutningsgänga på givarhuvudet.

Alltid ett passande överspänningsskydd

Phoenix Contact erbjuder innovativa överspänningsskyddskomponenter för alla krav som ställs inom MSR-tekniken.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringssätt DIN-skena DIN-skena DIN-skena Kan skruvas på fältenheten
Byggbredd 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tum / 3/4 tum
Anslutningsteknik Push-in/skruv Push-in/skruv Skruv Kablar
Jackbar/Ej jackbar Ja/Ja Ja/Nej Ja/Nej Nej/Nej
Statusindikering 2-stegs, mekanisk 3-stegs, LED Nej Nej
Fjärrindikering Frivilligt Ja Nej Nej
Kan testas med Checkmaster 2
Egensäkra varianter
Untitled Row

Typiska applikationer i MSR-tekniken

Överspänningsskydd för isolerade signalkretsar

Överspänningsskydd för isolerade signalkretsar

Isolerade signalkretsar

Analoga mätstorheter som varvtal, tryck, flöde etc. samlas in av givare och omvandlas till ström- och spänningsvärden av mätomvandlare. Överföringen till styrsystemet eller till frånskiljarmodulen sker inom ett standardiserat värdeområde. Den så kallade ”1x2-kopplingen” används vanligtvis för liknande analoga överföringsmetoder.

Transient inkopplade överspänningar kan både orsaka skador på fältenheten och på den centrala sidan. Förse därför båda slutpunkterna med överspänningsskydd för MSR-teknik.

Överspänningsskydd för signaler med gemensam referenspotential

Överspänningsskydd för signaler med gemensam referenspotential

Signaler med gemensam referenspotential

Kopplingstillstånd och signalkontakter är typiska signaler som samlas in av styrsystem med binäringångar. Dessutom kan styrsystemen koppla om ställdon, t.ex. magnetventiler. Använd ett lämpligt överspänningsskydd för att skydda styrsystemens känsliga in- och utgångar. Ofta är de enskilda binära signalerna kopplade mot en gemensam referenspotential. Så kallade 2x1- eller 4x1-kopplingar är typiska skyddsanordningar som tar hänsyn till denna gemensamma referenspotential.

Överspänningsskydd för motståndsberoende mätningar

Överspänningsskydd för t.ex. Pt 100-mätningar

Motståndsberoende mätningar

Om en mätstorhet fastställs för en elektrisk komponent direkt via motståndet, spelar de ytterligare impedanserna i mätslingan en särskild roll. Detta gäller t.ex. temperaturmätningarna med platinamätmotstånd (Pt 100, Pt 1000) men även töjningsgivare i tvåtrådsteknik. I regel har överspänningsskyddsprodukter för mät-, styr- och reglerteknik impedanser i längsgående signalvägar. Om impedanserna läggs till i kretsen utan omkalibrering, kommer mätresultatet förvrängas av den totala impedansändringen. Omkopplingsvarianter utan extra seriemotstånd förenklar installationen av överspänningsskydd för liknande applikationer.

Smalt överspänningsskydd TERMITRAB complete för Ex-applikationer

Överspänningsskydd för Ex-applikationer

Applikationer med explosionsrisk

Inom kemisk och petrokemisk industri uppstår då och då miljöer med explosionsrisk på grund av processtekniska förlopp. De orsakas t.ex. på grund av läckande gaser, ånga eller dimma. Men även i kvarnar, silor, socker- och fodermedelsfabriker kan damm orsaka explosionsfarliga atmosfärer.

Särskilda villkor gäller för överspänningsskydden för explosionsfarligt område. Artiklarna uppfyller med detta de särskilda kraven i skyddsklassen egensäkerhet. Eftersom alla överspänningsskydd för egensäkra kretsar tillhör kategorin "Ex ia", erbjuder de högsta säkerhet. I den här kategorin får utrustningen inte kunna orsaka en antändning ens om det förekommer två oberoende fel.

Montering får göras i Ex-zon 1, Ex-zon 2 eller i icke-explosionsfarligt område. Signalerna får ledas vidare till max. Ex-zon 0. Några artiklar uppfyller även kraven för skyddsklassen tryckkapsling. Godkännandena är genomförda enligt ATEX och IECEx.

Överspänningsskydd TERMITRAB complete med säkring i en nivå

Överspänningsskydd TERMITRAB complete med säkring i en nivå

Säkringar i en nivå

Helst ska ett överspänningskoncept vara konstruerat i flera nivåer. Det innebär ett optimerat arrangemang av komponenter som reagerar snabbt, som suppressordioder, och kraftfulla säkringar som gasurladdningsavledare. Varistorerna sluter luckorna som uppstår mellan dessa båda skyddsnivåer. De reagerar långsammare än dioder men har en högre avledningsförmåga.

Säkringar i en nivå är försedda med en enda komponent. De lämpar sig t.ex. för ytterligare säkring av långa ledningar från fältet, till införingen i byggnaden eller vid övergången till olika skyddszoner. Säkringar i en nivå med längsgående spänningsskydd erbjuder skydd mot överspänningar mellan enskilda signalledare. Varianter med tvärgående spänningsskydd säkerställer skyddet av en ledare och jorden eller ground.