Översikt över produktfamiljer med elektroniska säkringar (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektroniska säkringar

Elektroniska säkringar innehåller intelligenta analysfunktioner och felsignalering vilket ger perfekt kontroll över anläggningens tillstånd. Det skyddar inte bara anläggningskomponenterna mot avbrott, utan också omkopplande nätdelar. Anläggningsstatus kan visas när som helst tack vare de mångsidiga fjärrsignalfunktionerna hos elektroniska säkringar.

Mer information

Fördelarna med elektroniska säkringar

Den kompletta portföljen av elektroniska säkringar erbjuder intelligent skydd för ditt strömförsörjningssystem. Dra nytta av en enkel hantering och ett lätt produktval.

 • Det perfekta apparatskyddet för alla krav tack vare en komplett produktportfölj
 • Perfekt kontroll över anläggningarnas tillstånd tack vare intelligent analys samt varningar vid störningar
 • Enkel idrifttagning tack vare anslutningsteknik utan verktyg och intuitiv manövrering
 • Fjärrstyrnings- och fjärrindikeringsfunktioner gör att du alltid har koll på anläggningens status – oberoende av var du befinner dig
 • Kompatibel med Industri 4.0 tack vare en komplett övervakning av 24 V-energiförsörjningen
Säkringssystem med olika matnings- och säkringsmoduler samt integrerade potentialfördelare

CAPAROC – det anpassningsbara säkringssystemet

Elektroniskt säkringssystem CAPAROC

CAPAROC är ett individuellt modulärt system för överströmsskydd. Utnyttja de mångsidiga kombinationsalternativen, den intuitiva användningen och påfallande enkel design-in för att skapa din egen personliga standard för apparatskydd. Med detta system är du perfekt rustad för framtiden.

Fördelar:

 • Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
 • Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och ett transparent drifttillstånd
 • Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna

Uppackning av CAPAROC

Man med CAPAROC-säkring framför mässvägg
Uppackning av CAPAROC MovingImage

Enkel konfiguration av en individuell CAPAROC-lösning

Video med webbkonfiguratorn för CAPAROC-säkringar
Enkel konfiguration av en individuell CAPAROC-lösning MovingImage
Man framför en bildskärm med CAPAROC-konfiguratorn på skärmen

Med CAPAROC-konfiguratorn till ett personligt system

CAPAROC – konfigurator för ett elektroniskt säkringssystem

Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.

Enkanalig elektronisk säkring PTCB bryggkopplad med radplintarna CLIPLINE complete

PTCB – universella på 6 mm

Smala elektroniska säkringar PTCB

Perfekt lämpad för enkel, platsbesparande potentialfördelning: Den elektroniska enkanaliga säkringen PTCB kan bryggkopplas till radplintsystemet CLIPLINE complete. Med smal byggbredd, och kan ställas in på mellan 1 och 8 A.

Fördelar:

 • Applikationer konstrueras enkelt eftersom de kan bryggkopplas till radplintprogrammet CLIPLINE complete
 • Mer plats i apparatskåpet: skydd på endast 6 mm bredd
 • Flexibel användning och minskad lagerhållning eftersom strömvärden kan ställas in per apparat för olika tillämpningar

Produktanimering: PTCB – smala elektroniska säkringar

Produktanimering PTCB
Produktanimering PTCB MovingImage

Tutorial: Smala elektroniska säkringar PTCB – idrifttagning och signalering

Tutorial: Smala elektroniska säkringar PTCB – idrifttagning och signalering
Tutorial: Smala elektroniska säkringar PTCB – idrifttagning och signalering MovingImage
Jackbart elektroniskt skydd CB E

CB E – individuellt anpassningsbara

Enkanaliga elektroniska säkringar CB E

Konstruera dina applikationer individuellt anpassat efter dina krav. Oberoende av hur många laster du behöver skydda. De enkanaliga säkringarna kan expanderas modulärt och anpassas efter dina behov.

Fördelar:

 • Kan anpassas individuellt tack vare skyddspluggar
 • Stort urval av skyddspluggar med fasta märkströmsvärden för att skydda mot oönskade förändringar
 • Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms

Produktanimering: CB-säkringar

Produktanimering: CB-säkringar
Produktanimering: CB-säkringar MovingImage
Flerkanaliga elektroniska säkringar CBM i varianter med 4 och 8 kanaler

CBM – flerkanaliga skydd med inställningsassistent

Säkringar CBM med inställningsassistent

De flerkanaliga säkringarna CBM erbjuder ett säkert skydd av fyra till åtta kanaler mot överlast och kortslutningsströmmar. Tack vare den integrerade inställningsassistenten kan du i en handomvändning ställa in den märkström som passar den aktuella lasten. De valda inställningarna låses på elektronisk väg. Det minskar risken för att inställningen ändras oavsiktligt.

Det inbyggda varningssystemet varnar i förtid och minskar antalet fel. Om 80 % av den inställda märkströmmen uppnås i en kanal genereras en varning via den relevanta LED-lampan. Den separata signalutgången kan du använda för en fjärrindikering.

Med hjälp av den aktiva strömbegränsningen utnyttjas strömförsörjningen uppströms optimalt. Detta innebär att mindre strömförsörjning kan användas och förhindrar oönskade spänningsfall.

Fördelar:

 • Enkel konfiguration tack vare inställningsassistent
 • Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
 • Stegvis inställbar per kanal: från 0,5 till 10 A

Produktanimering: Flerkanaliga elektroniska CBM-säkringar

Produktanimering flerkanaliga elektroniska CBM-säkringar
Produktanimering: Flerkanaliga elektroniska CBM-säkringar MovingImage

Tutorial: CBM – idrifttagning och signalering

Tutorial CBM – idrifttagning och signalering
Tutorial: CBM – idrifttagning och signalering MovingImage
Kompakta elektroniska säkringar CBMC kan ställas in från 1 till 4 A och från 1 till 10 A

CBMC – kompakta flerkanaliga säkringar

Kompakta flerkanaliga elektroniska CBMC-säkringar

Den elektroniska säkringen CBMC är skräddarsydd exakt utifrån dina krav: Den kombinerar en kompakt konstruktion med individuella inställningsmöjligheter. De fyra kanalerna ställs in enkelt utan verktyg via LED-knapparna.

Det integrerade varningssystemet varnar i förväg och minskar antalet fel även för CBMC. Om 80 % av den inställda märkströmmen uppnås i en kanal genereras en varning via den relevanta LED-lampan.

CBMC erbjuder en lösning som passar även för NEC-Class 2-kretsar. Enheterna går att ställa in för 1 till 4 A och erbjuder optimalt skydd av ledningar och sensorer.

Detta innebär att du enkelt och flexibelt kan ställa in strömmen, att platsbehovet minskar och att alla applikationer skyddas säkert med en enda enhet.

Fördelar:

 • Enheter byts ut enkelt utan omplanering tack vare kompakt konstruktion och anpassad inställningsbarhet
 • Kretsar kan ställas in utan verktyg via enknappsmanövrering av de tryckbara LED-knapparna
 • Kan beställas förkonfigurerade – för apparatskydd som är exakt anpassat till din anläggning

Produktanimering: Kompakta flerkanaliga elektroniska CBMC-säkringar

Produktanimering: Kompakta flerkanaliga elektroniska säkringar
Produktanimering: Kompakta flerkanaliga elektroniska CBMC-säkringar MovingImage

Tutorial: Säkringar CBMC

Tutorial: Säkringar CBMC
Tutorial: Säkringar CBMC MovingImage
Skydden CBMC konfigureras individuellt av personen framför datorn

Exakt anpassat apparatskydd för din anläggning med CBMC

Skräddarsytt efter din anläggning

Skydda anläggningen optimalt och beställ säkringarna förkonfigurerade efter dina krav. Du behöver mindre tid för programmering samt kan montera och ta produkten i drift direkt.

Redan vid beställningen bestämmer du vilka förinställningar apparaten ska ha. Du väljer varje märkström individuellt. Du bestämmer även om de förinställda värdena ska gå att ändra senare eller vara fasta. Om värdena är fasta är strömvärdena tryckta på varje kanalfront. Detta innebär att du när som helst enkelt kan kontrollera säkringens inställningar, även när den är monterad.
Beställ din egen säkring i den mängd du vill ha, från 1 exemplar.

Beställningskoden står vid sidan av apparaterna för att göra efterbeställningen så enkel som möjlig. Smidig efterbeställning utan problem.

Konfigurera nu ditt CBMC-skydd exakt enligt dina personliga krav.

4-kanalig säkring CBMC med IO-Link-kommunikationsgränssnitt

IO-Link-kommunikation för bättre översikt över anläggningen

Smart styrning och omfattande övervakning med IO-Link

CMBC-sortimentet inkluderar dessutom varianter med IO-Link-gränssnitt. IO-Link möjliggör fullständig integrering av säkringar i processövervakning och -styrning. Detta ger dig en fullständig överblick över all processrelaterad information och du kan när som helst och var som helst kontrollera denna information.

Säkringsvarianten med statusutgång och återställningsingång ger dig fler diagnos- och styrfunktioner i anläggningen. Produkten kan nämligen användas för fjärrstyrd tillkoppling av kretsen. Säkringen kan därför installeras även på svåråtkomliga ställen.

En ytterligare variant avbryter lastutgångarna galvaniskt med hjälp av ett inbyggt relä. Jämfört med andra elektroniska säkringar kopplas den säkrade utgången inte bara med hög resistans, utan även galvaniskt frånskiljt.