Strömförsörjning TRIO POWER med standardfunktioner

Strömförsörjningar med standardfunktioner

TRIO POWER-strömförsörjningarna har standardfunktioner som lämpar sig optimalt för användning inom maskinbyggnation. Alla funktioner samt den platsbesparande konstruktionen hos TRIO POWER-strömförsörjningarna är anpassade för de höga krav som ställs inom detta område. De extremt robusta strömförsörjningarna säkrar en tillförlitlig försörjning av alla laster även i mycket krävande omgivningsförhållanden.

Mer information

Fördelar

 • Den tidsbesparande och verktygsfria push-in-anslutningen samt den smala konstruktionen säkrar en hög lönsamhet
 • Tillförlitlig start av tunga laster tack vare dynamisk kraftreserv med 150 % av märkströmmen i max. 5 s
 • Elektriskt robust tack vare hög spänningstålighet
 • Mekaniskt robust genom hög vibrations- och stöttålighet
 • Maximal flexibilitet tack vare ett brett temperaturområde från -25 °C till +70 ° och uppstart av enheter vid -40 °C

Nya produkter

TRIO IP67-strömförsörjning
UNO POWER-strömförsörjning
STEP POWER-strömförsörjning
Strömförsörjningar med kapslingsklass IP67
Robusta för försörjningen i fält

TRIO POWER IP67-strömförsörjningarna är vatten- och dammtäta. De har utvecklats speciellt för applikationer i fält, utanför apparatskåpet, och är utrustade med apparatanslutningarna M12 eller 7/8". Det ökar flexibiliteten vid installationen.

Fördelarna

 • Direkt installation på last i fält sparar kabellängd och skapar utrymme i apparatskåpet
 • Robust, pressgjuten aluminiumkapsling garanterar hög anläggningstillgänglighet vid extrema omgivningsförhållanden (temperatur, damm och vatten)
 • Förbättrad diagnosmöjlighet i fält med DC-OK-LED och AC-OK-LED
 • NEC Class2 (POUT <90 W)

De viktigaste egenskaperna

 • Kapslingsklass IP67
 • Hög stöt-, vibrations- och spänningshållfasthet
 • Verkningsgrad: > 92 %
 • Temperaturområde: -25 °C … +70 °C
 • Device connections: M12, 7/8”

Strömförsörjningar med grundläggande funktioner
Platsbesparing vid kostnadskänsliga applikationer

Den nya generationen UNO POWER övertygar genom sin enkla systemdiagnostik genom DC OK-LED och kopplingsreläkontakt. Den höga effekttätheten gör UNO POWER till den perfekta lösningen för platsbegränsade, industriella applikationer.

Fördelarna

 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare smal byggbredd
 • Enkel systemdiagnos genom jordpotentialfri kopplingskontakt och DC OK-LED
 • Flexibel användning vid outdoor-installationer och tillförlitlig enhetsstart vid -40 °C
 • Energisnål tack vare hög verkningsgrad
 • Uppradbar utan minsta avstånd till angränsande moduler

De viktigaste egenskaperna

 • LED-indikering och DC-OK-reläkontakt
 • Inställbar utgångsspänning: 24 V ... 28 V DC
 • Verkningsgrad upp till 94,6 %
 • Hög effekttäthet: 500 W/dm³

Strömförsörjningar för fastighetsautomation
Efficiency Level VI och platt kapsling

Alla enheter passar bäst för att användas i industri- eller hushållsapplikationer. Enheten med platt kapsling utvecklades speciellt för LED-applikationer, de andra enheterna är optmialt förberedda för laddinfrastrukturen.

Fördelarna

 • Energibesparing tack vare maximal effektivitet vid tomgångs- och dellastdrift (Efficiency Level VI)
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och platta konstruktionen samtidigt som prestandan ökar (upp till 100 %)
 • Hushållsgodkännande (EN 60335) möjliggör för första gången användning i hushållsnära tillämpningar
 • Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg i en 45° vinkel med dubbla anslutningspunkter

De viktigaste egenskaperna

 • Verkningsgrad: > 94 %
 • Tomgångsförlust: < 0,21 W
 • Effektökning på upp till 100 %
 • Push-in-anslutning med anslutningsriktning ledare/PCB: 45°
 • Temperaturområde: -10 °C … +70 °C

TRIO POWER används för maskinbyggnation

TRIO POWER används för maskinbyggnation

TRIO POWER för maskinbyggnation

Strömförsörjningarna TRIO POWER lämpar sig tack vare ett brett temperaturområde (-25 °C till +70 °C), ett omfattande certifieringspaket med UL 508 och UL/cUL 60950 samt ett stort ingångsspänningsområde för alla vanliga AC- och DC-nät optimalt för krävande omgivningsförhållanden inom maskinbyggnation. Det är möjligt att kompensera för spänningsfall med den inställbara utgångsspänningen på framsidan, från 24 till 28 V DC.

Ingångsspänning:

 • Enfasiga TRIO POWER: 85...264 V AC och 99...275 V DC
 • Trefasiga TRIO POWER: 3x 320...575 V AC och 450...780 V DC
TRIO POWER för användning inom marinsektorn på ett containerskepp

Strömförsörjningen TRIO POWER används inom marinsektorn

TRIO POWER för användning inom marinsektorn

Med sin robusta design och sina optimerade EMC-egenskaper (elektromagnetisk kompatibilitet) lämpar sig TRIO POWER-strömförsörjningar för användning inom marinsektorn (B+D). Två enfasiga nätaggregat med utgångsströmmar på 5 och 10 A kan, enligt EN 60954, även användas på fartygsbryggor och speciellt för försörjning av känsliga laster.

TRIO POWER-strömförsörjningar Robust med standardfunktionalitet

Installation med push-in-anslutningsteknik
Strömförsörjning TRIO POWER med dynamisk boost för krävande laster
Vibrationshållfasthet för TRIO POWER-strömförsörjningen
Installation med push-in-anslutningsteknik

Genom att använda TRIO POWER-strömförsörjningen drar du nytta av en hög kostnadseffektivitet. Installera strömförsörjningen snabbt och enkelt med den tidsbesparande push-in-anslutningen utan verktyg. Spara dessutom plats i apparatskåpet tack vare den smala konstruktionen. Välj byggbredden som passar din tillämpning:

Enfasiga TRIO POWER strömförsörjningar:
30 mm för 24 V/3 A
35 mm för 24 V/5 A och 12 V/10 A
42 mm för 24 V/10 A och 48 V/5 A
68 mm för 24 V/20 A och 48 V/10 A

Trefasiga TRIO POWER-strömförsörjningar:
30 mm för 24 V/5 A
42 mm för 24 V/10 A
65 mm för 24 V/20 A
110 mm för 24 V/40 A

Strömförsörjning TRIO POWER med dynamisk boost för krävande laster

Den dynamiska boosten levererar extra effekt för att starta krävande laster. TRIO POWER-strömförsörjningarna startar tillförlitligt krävande laster och levererar därför upp till 150 % av märkströmmen i 5 sek. På så sätt förblir spänningen oberoende av förbelastningen och omgivningstemperaturen stabil även om lasten ökar.

Vibrationshållfasthet för TRIO POWER-strömförsörjningen

TRIO POWER-strömförsörjningarna är elektriskt och mekaniskt mycket robusta. Tack vare den höga spänningshållfastheten (upp till 300 V AC) är TRIOPOWER-strömförsörjningarna elektriskt robusta. Även vid varaktigt avbrott i en fas fungerar de 3-fasiga modulerna utan begränsning. Strömförsörjningen är mekaniskt robust tack vare vibrationshållfastheten på upp till 4 g och stöttåligheten på upp till 30 g.

TRIO POWER säkrar även en tillförlitlig enhetsstart vid -40 °C (typprovad, från 10 A). Högt MTBF-värde (genomsnittlig drifttid mellan fel) på mer än 1 miljon timmar vid +40 °C säkerställer maximal tillgänglighet.

Produktvideo

Video: TRIO POWER-strömförsörjningar
TRIO POWER-strömförsörjningar MovingImage
Strömförsörjning TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER för kraftfördelningskortet CrossPowerSystem

Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER för kraftförsörjningssystemet CrossPowerSystem lämpar sig optimalt för användning inom maskinbyggnation. Med push-in/anslutningen kan man snabbt och enkelt ansluta en 24 V DC-styrspänning. Montering utan verktyg och automatisk anslutning genom att enkelt haka på möjliggör enkel idrifttagning.