Strömförsörjning TRIO POWER med standardfunktioner

Strömförsörjningar med standardfunktioner

TRIO POWER-strömförsörjningarna har en kompakt konstruktion, enkel hantering och smarta diagnosfunktioner. En integrerad säkring (tillval) gör TRIO POWER till en allroundenhet för maskin- och anläggningsbyggnation och säkerställer maximal anläggningstillgänglighet.

Mer information

Fördelar

 • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och att enheten är direkt uppradbar
 • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva
 • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningstekniken
 • Smart diagnostik tack vare flerfärgade LED och samlingsskena för tydlig statusvisning, som tillval med IO-Link
 • Hög anläggningstillgänglighet: försörjning och skydd i en och samma enhet genom en integrerad flerkanalig säkring

Nya produkter

TRIO POWER-strömförsörjning med skyddslackerat kretskort
TRIO POWER-strömförsörjning
TRIO POWER-strömförsörjning med apparatskydd och IO-Link

Solida strömförsörjningar för maskinbyggnation

För extrema miljöer

För första gången finns TRIO POWER-strömförsörjningar tillgängliga med ett skyddslackerat kretskort för extrema miljöer. Lackeringen skyddar mot damm, korrosiva gaser och 100 % luftfuktighet. Fel som orsakas av korrosionsrelaterade krypströmmar och elektrokemisk migration undviks också.

Huvudegenskaper

 • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 sek
 • Stark utgångskurva
 • Gemensam larmkontakt och flerfärgad LED
 • Litet byggdjup på endast 125 mm
 • Temperaturområde: -25 °C … +70 °C, startup type tested: -40 °C

Fördelar

 • Platsbesparande tack vare liten byggbredd, byggdjup och direkt uppradbart
 • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva för start av tunga laster
 • Smart diagnostik tack vare flerfärgad LED och samlingsskena för tydlig statusindikering
 • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningsteknik, märkningsfält, identifiering av avisolering och manipuleringssäker inställning

Solida strömförsörjningar för maskinbyggnation

Kompakt Plug-and-Play-lösning

Den nya generationen TRIO POWER-strömförsörjningar med utgångsströmmar från 5 till 40 A imponerar med sin platsbesparande konstruktion, robusta och tillförlitliga strömförsörjning, enkla hantering och smarta diagnostik.

Huvudegenskaper

 • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 sek
 • Stark utgångskurva
 • Gruppindikeringskontakt och flerfärgad LED
 • Litet byggdjup på endast 125 mm
 • Temperaturområde: -25 °C … +70 °C, startup type tested: -40 °C

Fördelar

 • Platsbesparande tack vare liten byggbredd, byggdjup och uppradbara enheter
 • Robust och pålitlig tack vare dynamisk boost med stark utgångskurva för start av tunga laster
 • Smart diagnostik tack vare flerfärgad LED och samlingsskena för tydlig statusindikering
 • Enkel hantering tack vare push-in-anslutningsteknik, märkningsfält, identifiering av avisolering och manipuleringssäker inställning

Solida strömförsörjningar för maskinbyggnation

Kompakt Plug-and-Play-lösning med integrerat apparatskydd

De nya TRIO POWER-strömförsörjningarna med integrerat flerkanaligt apparatskydd imponerar med sin platsbesparande design, en robust och tillförlitlig försörjning, enkel hantering, smart diagnostik och IO-Link-gränssnittet.

Huvudegenskaper

 • Apparatskydd 4 och 8 kanaler
 • Prioriterad lasthantering
 • Dynamisk boost upp till 150 % i 5 sek
 • Litet byggdjup på endast 125 mm
 • Omfattande signalering: kollektiv signalkontakt, flerfärgs-LED och IO-Link-gränssnitt

Fördelar

 • Försörjning och skydd i en och samma apparat tack vare integrerat, flerkanaligt apparatskydd
 • Låga installationskostnader tack vare 70 % mindre kabeldragning och monteringsarbete
 • Enkel idrifttagning med intuitiv, manuell manövrering eller med parametrering via IO-Link
 • Hög tillgänglighet genom prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning
 • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och uppradbara enheter

TRIO POWER-strömförsörjningar

TRIO POWER-strömförsörjningar

Solid strömförsörjning Finns tillgänglig med integrerad säkring

Strömförsörjningen TRIO POWER är en Plug-and-Play-lösning för apparatskåpet: packa upp, anslut, klart.

24 V-nätdelen finns i två varianter:

 • Som standardströmförsörjning för tillförlitlig 24 V-försörjning
 • Som strömförsörjning med integrerad flerkanalig säkring

Kompakt, robust och alltid tillförlitlig Fördelarna i detalj

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
Kabeldragning för TRIO POWER-strömförsörjningen
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet
Strömförsörjning med integrerat apparatskydd i apparatskåpet
TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

Den vertikalt placerade frontanslutningstekniken möjliggör smala byggbredder och sparar utrymme i apparatskåpet. Eftersom enheten är direkt uppradbar kan det tillgängliga utrymmet utnyttjas maximalt med TRIO POWER. Det låga installationsdjupet gör det möjligt att installera i 210 mm små höljen.

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

TRIO POWER erbjuder ett kraftfullt paket för drivteknik med upp till 960 W uteffekt i 1 AC och 3 AC. Dynamisk boost (150 %/5 s) gör det möjligt att starta svåra laster. Tack vare den starka utgångskurvan kan även kapacitiva laster laddas utan problem.

Kabeldragning för TRIO POWER-strömförsörjningen

TRIO POWER imponerar med sin enkla hantering: push-in-anslutningstekniken möjliggör snabb installation utan verktyg. Integrerade märkningsfält används för enkel utrustnings-ID- och kretsmärkning. Tack vare ett intuitivt koncept för idrifttagning är enheterna snabbt redo att användas. Potentiometerns mekaniska stängning gör dem dessutom manipuleringssäkra.

TRIO POWER-strömförsörjning i apparatskåpet

De flerfärgade LED-lamporna och samlingsskenan signalerar alla relevanta tillstånd, t.ex. DC OK, överlast och kortslutning. Som tillval finns IO-Link-gränssnittet tillgängligt för diagnostik och parametrering.

Strömförsörjning med integrerat apparatskydd i apparatskåpet

Många utmaningar – en lösning. Strömförsörjningen finns tillgänglig som tillval med en integrerad, flerkanalig säkring och garanterar därmed hög anläggningstillgänglighet. Den kompakta enheten minskar installationsarbetet, utrymmesbehovet i apparatskåpet samt materialkostnaderna och erbjuder säker matning och skydd i en och samma enhet.

TRIO POWER-strömförsörjning

24 V-nätdelen sätter en ny standard inom maskinbyggnation. Strömförsörjningen övertygar bland annat med hög effektivitet, ett robust aluminiumhölje och ett internationellt godkännandepaket. 

3D-vy

TRIO POWER-strömförsörjning

Titta på TRIO POWER-strömförsörjningen in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.

Strömförsörjning med säkring

24 V-nätdelarna med integrerad säkring erbjuder dig följande fördelar:

 • Försörjning och skydd i en och samma enhet genom ett integrerat flerkanaligt apparatskydd
 • Låga installationskostnader tack vare 70 % mindre kabeldragning och mindre monteringsarbete
 • Enkel idrifttagning manuellt eller med parametrering via IO-Link
 • Hög tillgänglighet genom prioriterad lasthantering med intelligent egenövervakning
 • Platsbesparande tack vare liten byggbredd och att enheten är uppradbar
3D-vy

Strömförsörjning med säkring

Ta en titt på TRIO POWER-strömförsörjningen med integrerad säkring in i minsta detalj. Zooma och rotera fritt för att granska produkten ur alla vinklar.

TRIO POWER-strömförsörjningar för extrema miljöer

TRIO POWER-strömförsörjningar för extrema miljöer

Strömförsörjningar för extrema miljöer Med skyddslackerat kretskort

TRIO POWER-strömförsörjningarna med skyddslackering ger en hög anläggningstillgänglighet även i extrema omgivningsförhållanden. Beläggningen skyddar mot damm och korrosiva gaser. Strömförsörjningen fortsätter att imponera med sin utrymmesbesparande konstruktion, robusta och tillförlitliga försörjning, enkla hantering och intelligenta diagnostik.

TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER För kraftförsörjningssystemet CrossPowerSystem

Strömförsörjningen TRIO CROSS POWER för kraftförsörjningssystemet CrossPowerSystem lämpar sig optimalt för användning inom maskinbyggnation. Med push-in-anslutningen kan man snabbt och enkelt ansluta en 24-V-DC-styrspänning. Montering utan verktyg och automatisk anslutning genom att enkelt haka på möjliggör enkel idrifttagning.