Apparatskåp med kraftverk i bakgrunden

Konventionell energiproduktion Intelligent och tillförlitlig teknik för kraftverk

Säkerställ effektiva och tillförlitliga processer i ditt kraftverk. Med de innovativa produkterna och lösningarna från Phoenix Contact assisterar vi dig på bästa sätt.

Produkter inom konventionell energiproduktion

Phoenix Contact erbjuder innovativa produkter och lösningar för alla krav inom energiproduktion och säkerställer på så vis kraftverk med hög anläggingstillgänglighet.

Tillämpningar och lösningar

Kraftverk behöver lösningar som fungerar på ett tillförlitligt sätt även vid extrema omgivningsförhållanden. Våra lösningar är specialanpassade för att uppfylla kraftverkens krav. Anslutnings- och märkningslösningar säkerställer effektiva processer i kraftverksanläggningar. Kommunikationslösningar garanterar säker dataöverföring enligt IEC 61850 eller PROFIBUS.

Våra tillämpningsexempel ger dig en överblick över det stora utbudet av lösningsmöjligheter som vi gärna implementerar enligt dina önskemål.