Gott skydd och stabil försörjning i kraftverk

Produkter för anläggningsskydd och spänningsförsörjning inom konventionell energiproduktion

Med de innovativa produkterna från Phoenix Contact kan du på ett tillförlitligt sätt skydda dina enheter i kraftverket och säkerställa en säker spänningsförsörjning. Ladda ner broschyren ”Energiöverföring och -fördelning – produkter för mer framgång.”

Ladda ner nu
Styrning av en region-/eller stamnätsstation

Garantera en genomgående hög tillgänglighet för ditt kraftverk och undvik oplanerade fel. I applikationer med höga krav på driftsäkerhet behövs redundanta strömförsörjningslösningar. De förhindrar att anläggningen står stilla om ett nätaggregat faller bort. Den kompletta portföljen av elektroniska säkringar erbjuder intelligent skydd för ditt strömförsörjningssystem. Högfrekventa, energifattiga störningar kan du utjämna och åtgärda med avstörningsfilter. Däremot behövs åskledare och överspänningsskydd vid transienta och energirika spänningstoppar.

Redundansmodul för ökad driftsäkerhet

Redundant hjälpspänningsförsörjning

Parallellkopplade nätaggregat ger säker spänningsförsörjning. På så sätt säkerställs försörjningen av enheterna i apparatskåpet även om ett nätaggregat bortfaller. Anläggningens driftsäkerhet ökar med redundansmoduler.

Elektroniska säkringar

Effektivt skydd av utrustning

Säkra din utrustning separat. Med säkringarna skyddas enheter tillförlitligt, vilket säkerställer en konstant hög tillgänglighet av din anläggning.

Överspänningsskydd

Skydd mot överspänning

Skydda de elektroniska enheterna i ditt kraftverks styrsystem säkert mot överspänningar och dra nytta av en hög anläggningstillgänglighet.