Strömförsörjning QUINT POWER med maximalt funktionsutbud

Strömförsörjningar med maximalt funktionsutbud

De kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER med många funktioner ger maximal anläggningstillgänglighet med SFB-teknik och individuell konfiguration av signalgränslägen och kurvor. Strömförsörjningarna QUINT POWER under 100 W erbjuder en unik kombination av förebyggande funktionsövervakning och kraftfull effektreserv i en ultrakompakt konstruktion.

Mer information

Fördelar

 • SFB Technology löser ut standard-automatsäkringar selektivt. Parallellt anslutna laster fortsätter att arbeta
 • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
 • Hög verkningsgrad och lång livslängd samt maximal störtålighet tack vare integrerat gasurladdningsrör
 • Effektreserv för en enkel anläggningsutbyggnad genom statisk boost med permanent effekt på upp till 125 %. Start av stora laster med dynamisk boost med upp till 200 % i 5 s
 • Strömförsörjningar med optimal funktion ingår i COMPLETE line-systemet

Nya produkter

QUINT POWER-strömförsörjning med 48 V
QUINT POWER-strömförsörjning med IO-Link
QUINT POWER-strömförsörjning med ATEX-, IECEx-godkännande
QUINT POWER-strömförsörjning <100 W med Ex-godkännande
QUINT POWER <100 W med 2x15 V DC
Strömförsörjningar – QUINT POWER >100 W
Kraftfulla enheter med SFB Technology

QUINT POWER-strömförsörjningar med högsta funktionalitet i effektområdet från 100 W. Två 48 V-enheter med 20 A utökar vår portfölj för denna spänningsnivån.

Fördelarna

 • Särskilt stark utgångssida: enkel utbyggnad av anläggning, pålitlig start av tunga laster samt utlösning av automatsäkringar
 • Mycket robust ingångssida: hög störtålighet tack vare inbyggt gasurladdningsrör (upp till 6 kV) och ≥ 20 ms överbryggningstid vid nätbortfall
 • Särskilt omfattande signalering: förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
 • Kan beställas konfigurerad från 1 styck

De viktigaste egenskaperna

 • Statisk boost (125 %) varaktig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • SFB Technology
 • Förebyggande funktionsövervakning med analoga, digitala och reläkontakter
 • Temperaturområde: -25 °C … +70 °C

Strömförsörjningar – QUINT POWER >100 W
IO-Link-gränssnitt för en enkel systemintegrering

QUINT POWER-enheter med IO-Link-gränssnitt erbjuder en tillförlitlig 24-V-försörjning, möjliggör en fullständig nätverksintegrering och visar en helhetslösning för Power Reliability.

Fördelarna

 • Enkel och prisvärd integrering i nätverk
 • Ett centralt gränssnitt för 24 V-försörjningsnätet
 • Snabb och enkel inställning av parametrar
 • Snabb lokalisering och avhjälp av fel för att reducera stopptider till ett minimum
 • Förmedling av den resterande livslängden för ett tillstånds- och behovsorienterat underhåll

De viktigaste egenskaperna

 • IO-Link-gränssnitt
 • Systemkommunikation mellan QUINT POWER och QUINT UPS
 • Systemkommunikation mellan QUINT POWER och CAPAROC

Strömförsörjningar – QUINT POWER >100 W
Skydd vid extrema miljöer

Ny plusversion med skyddslackering och ATEX-, och -godkännande för explosionsfarliga områden (zon 2). Den intregrerade frånkopplings-MOSFET och SIL 3-certifieringen möjliggör en hög anläggningstillgänglighet och maximal driftsäkerhet.

Fördelarna

 • Särskilt stark utgångssida: enkel utbyggnad av anläggning, tillförlitlig start av tunga laster samt utlösning av standard-LS-säkringar
 • Mycket robust ingångssida: hög störtålighet tack vare inbyggt gasurladdningsrör (upp till 6 kV) och ≥ 20 ms överbryggningstid vid nätbortfall
 • Särskilt omfattande signalering: förebyggande funktionsövervakning med analog-, digital- och reläkontakter varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
 • Kan beställas konfigurerad från 1 styck

De viktigaste egenskaperna

 • Statisk och dynamisk boost, SFB Technology
 • SIL 3-certifiering och skyddslackering
 • Integrerad frånkopplings-MOSFET
 • Temperaturområde: ‑40 °C … +75 °C

Strömförsörjningar – QUINT POWER <100 W
Hög tillförlitlighet med kompakt konstruktion

Enheten med Ex-godkännande, skyddslackering och DIN-skenekontakt lämpar sig för användning i anspråksfulla branscher och omgivningar. Enheten kännetecknas av verkningsgraden, livslängden, den elektrisk effekten, kompaktheten och frånkopplingen av utgången.

Fördelarna

 • Start av stora laster med dynamisk boost
 • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
 • Hög verkningsgrad och lång livslängd med låg förlusteffekt och liten uppvärmning
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och låga konstruktionen

De viktigaste egenskaperna

 • Statisk boost (125 %) varaktig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • Skyddslackering och IECEx, ATEX, HazLoc-godkännande
 • OVP (Over Voltage Protection) <30 V DC
 • Integrerad frånkoppling över MOSFET

Strömförsörjningar – QUINT POWER <100 W
Hög tillförlitlighet vid hög effekttäthet

QUINT POWER-enheten med 2 x 15 V DC lämpar sig särskilt väl för försörjning av operationsförstärkare och utökar den befintliga produktportföljen.

Fördelarna

 • Start av stora laster med dynamisk boost
 • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
 • Hög verkningsgrad och lång livslängd med låg förlusteffekt och liten uppvärmning
 • Sparar plats i apparatskåpet tack vare den smala och låga konstruktionen
 • Snabb och enkel idrifttagning genom push-in-anslutningsteknik utan verktyg

De viktigaste egenskaperna

 • Statisk boost (125 %) varaktig/dynamisk boost (200 %) i 5 s
 • Två utgångar: märkström+15 V DC/2 A, -15 V DC/1,4 A
 • Inställbar signalering för DC OK eller valbara effektgränser

QUINT POWER-strömförsörjningar Kraftfull och tillförlitlig från 1-40 A

Interaktiv Image-Map: QUINT POWER-familjen
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER uppfyller höga anläggningsanspråk med en kompakt konstruktion även i effektområdet upp till 100 W.
QUINT POWER < 100 W
QUINT POWER-strömförsörjning med 40 A
De kraftfulla strömförsörjningarna tillhandahålls upp till 40 A.
QUINT POWER-strömförsörjning med 40 A
QUINT POWER-plusvariant
Strömförsörjningen för anspråksfulla applikationer under extrema omgivningsförhållanden.
QUINT POWER-plusvariant
QUINT POWER med IO-Link
Den kommunikativa strömförsörjningen med integrerat IO-Link-gränssnitt.
QUINT POWER med IO-Link

De kraftfulla QUINT POWER-strömförsörjningarna med SFB Technology, förebyggande funktionsövervakning och anpassningsbara inställningar säkerställer anläggningens tillgänglighet.

Med QUINT POWER <100 W erbjuder vi en unik kombination av förebyggande funktionsövervakning och kraftfull effektreserv i en kompakt konstruktion. Välj även en strömförsörjning för det lägre effektområdet med push-in-anslutning eller skruvanslutning.

QUINT POWER-strömförsörjning med IO-Link

QUINT POWER-strömförsörjning med IO-Link

QUINT POWER med IO-Link

Den nya kommunikativa QUINT POWER-strömförsörjningen med IO-Link kan integreras snabbt och enkelt i industriella nätverk.

Tack vare det integrerade IO-Link-gränssnittet kan alla relevanta driftdata för strömförsörjningen göras tillgängliga i det överordnade automationssystemet, vilket innebär att den förebyggande funktionsövervakningen höjs till en helt ny nivå.

Dessutom gör strömförsörjningen det möjligt att ställa in parametrar via IO-Link. De inställda parametrarna börjar tillämpas direkt efter ett apparatbyte – tidsåtgången minskar och användarfel kan undvikas.

Datatransparens för hög anläggningstillgänglighet
Kommunikativt 24 V-försörjningssystem
Kombinera QUINT POWER-strömförsörjningen med IO-Link med säkringssystemet CAPAROC, och uppnå en kommunikativ och tillförlitlig försörjningslösning. Det smarta systemet informerar om alla relevanta drift- och diagnosdata. Tack vare en preventiv funktionsövervakning reduceras driftstoppen till ett minimum.
Till 24 V-försörjningssystemet
Strömförsörjning, säkringar och UPS
QUINT POWER strömförsörjningar

QUINT POWER – optimalt lätt att anpassa till din applikation

Konfigurator för QUINT POWER-strömförsörjningar

Ställ in olika parametrar, som signalgränslägen, kurvor eller utgångsspänning efter dina behov. Beställ en individuellt anpassad strömförsörjning redan från ett exemplar.

Produktvideo

Video: QUINT POWER-strömförsörjningar
QUINT POWER-strömförsörjningar MovingImage
Strömförsörjning för funktionell säkerhet

QUINT POWER-plusvarianter för extrema omgivningsförhållanden

Funktionell säkerhet

Strömförsörjningen QUINT POWER uppfyller kraven för funktionell säkerhet (SIL) och säkrar maximal driftsäkerhet. I parallelldrift och vid anslutning till olika faser har lasten en tillförlitlig försörjning – även i lägen då det finns problem med inspänningen.

Använd plusvarianten av 20 A-strömförsörjningen eller också en kombination av QUINT POWER med den aktiva redundansmodulen QUINT S-ORING i applikationer med funktionell säkerhet upp till säkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).

QUINT POWER-strömförsörjning med 110 V DC

QUINT POWER-strömförsörjning med 110 V DC

QUINT POWER med 110 V DC

Med QUINT POWER-strömförsörjningen med 110 V DC vid utgången tillhör seriekoppling av flera nätdelar det förgångna. Tack vare den nya strömförsörjningen kan tillämpningar upp till ett spänningsområde på 135 V DC försörjas med bara en enhet. Den perfekta lösningen för process- och energiteknik.

Tekniker och fördelar med QUINT POWER

SFB Technology
Maskinlampa
Enkel utbyggnad av anläggningen med QUINT POWER
SFB Technology

För att lösa ut standard-automatsäkringar magnetiskt och snabbt måste strömförsörjningen under en kort period leverera flera gånger märkströmmen.
Tack vare SFB Technology (Selective Fuse Breaking) löser strömförsörjningen QUINT POWER ut standard-automatsäkringar tillförlitligt och snabbt och upp till sex gånger märkströmmen i 15 ms. Felaktiga kretsar kopplas selektivt bort, felet avgränsas och viktiga delar av anläggningen hålls i drift.

Mer om SFB Technology
Maskinlampa

Strömförsörjningen QUINT POWER övervakar hela tiden utgångsspänning och utgångsström. Den förebyggande funktionsövervakningen visar kritiska drifttillstånd och signalerar dessa till styrsystemet innan fel uppstår. Fjärrövervakningen sker via aktiva utgångar och jordpotentialfria reläkontakter.

Enkel utbyggnad av anläggningen med QUINT POWER

Med strömförsörjningen QUINT POWER byggs anläggningar ut enkelt. Den statiska boosten levererar för detta kontinuerligt upp till 125 % av märkströmmen. För start av tunga laster tillhandahåller den dynamiska boosten dessutom upp till 200 % av märkströmmen i 5 s.

Med flera funktioner för maximal anläggningstillgänglighet

Med olika funktioner i olika effektområden garanterar de kraftfulla strömförsörjningarna QUINT POWER maximal anläggningstillgänglighet. Oavsett om du väljer SFB Technology, individuella inställningar och integrerat gasurladdningsrör, eller plats- och energibesparande lösningar med olika anslutningsmetoder – QUINT POWER säkerställer en tillförlitlig strömförsörjning för anläggningen.

QUINT POWER >100 W

QUINT POWER <100 W

SFB Technology
Förebyggande funktionsövervakning
Kan beställas förinställd
Val mellan push-in-anslutning och skruvanslutning
Effektreserv statisk boost
Effektreserv dynamisk boost
Inbyggt gasurladdningsrör
Litet enhetsdjup
Robust design
Hög verkningsgrad