Kontroll av enheter och gränssnitt i kraftverk

Produkter för professionell kontroll inom konventionell energiproduktion

Phoenix Contact erbjuder innovativa modulära kontrollmöjligheter för alla mät- och kontrolluppgifter inom skydds- och styrteknik.
Ladda ner broschyren ”Energiöverföring och -fördelning – produkter för mer framgång.”

Ladda ner nu
Jackbart system FAME för säker och snabb anslutning, kontroll och byte av enheter

Kontrollera

Särskilt i kritisk infrastruktur, som t.ex. ställverk, är det absolut nödvändigt att testa enheter och gränssnitt regelbundet. Oavsett om det gäller mätare, mätinstrument eller skyddsreläer – med våra speciella plintar eller vårt jackbara system FAME går det snabbt och lätt att säkert ansluta, kontrollera och byta ut alla enheter.

Konstruktion av modulära och kompakta ställverk med jackbara CLIPLINE complete-systemtillbehör

Enkel, anpassad konstruktion av strömtransformatorsatser

Bygg dina ställverk modulärt och mindre platskrävande – med våra frånskiljbara plintar för strömtransformatorer. Det jackbara CLIPLINE complete-systemtillbehöret för testning och kortslutning av strömtransformatorer kan, liksom potentialfördelningen, placeras i plintraderna beroende på tillämpningen.

Konfigurerade FAME-kontakter och -lister

Enkel och säker anslutning av skyddsreläprovning

Säkringar för högspänningsställverk kontrolleras regelbundet. De modulära och konfigurerade FAME-kontakterna och -listerna kan utföra säker skyddsprovning av alla kopplingsaktiviteter tillsammans och gör på så sätt att mätning och provning tar mindre tid.

Jämförelse av testsystem

Jämförelse av testsystem

FAME finns i fem olika utföranden. Välj den lösning som passar dig:

  • FAME 1-testsystem med driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.
  • FAME 2-testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppen.
  • FAME 3- och FAME 3 SL-testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.
  • FAME RACK-testsystem utan driftkontakt och transformatorkortslutning i testproppskenan.