Givarplintar och ställdonsplintar PTIO

Givarplintar och ställdonsplintar för översiktlig signaltrådning

Givar-ställdons-plintarna PTIO är anpassade för optimal anslutning av maskinstyrsystem tack vare sin kompakta konstruktion. Med givar-ställdons-plintarna kan du ansluta bipolära initiatorer och ställdon vid en plintbredd på bara 3,5 mm. Dessutom möjliggör plintarna anslutning av givare och ställdon med 3 eller 4 ledare.

Mer information

Fördelar

  • Många produktval tack vare varianter med PE-funktioner eller LED-ljusindikering
  • Platsbesparande med varianter för bipolära givare och ställdon
  • Många möjligheter för märkning ger en optimal översikt över signalanslutningarna
  • Modulär utbyggbarhet till maximalt 50 poler
  • Samma form som matningsplintarna
Initiatorplintarna med push-in-anslutning

Initiatorplintarna med push-in-anslutning

Färgkodning enligt EN 60947-5-2

I standardvarianten har Initiatorplintarna med push-in-anslutning orangefärgade tryckknappar på båda signalplanen. Det finns även varianter med svarta och vita tryckknappar för att enklare kunna urskilja signalplanen. Med den svartvita varianten uppfyller plinten EN 60947-5-2. En sådan färgkodning för givarkabeldragningen är avsedd att skilja på brytande kontakter och N/O-kontakter enligt standarden.

Initiator-ställdon-radplintar

Initiator-ställdon-radplintar

Skillnad mellan två-, tre- och fyrledargivare

Phoenix Contacts initiator-ställdon-radplintar möjliggör en enkel och kompakt anslutning av tre- och fyrledargivare. Men varför behöver jag tre- eller fyrledargivare?
Det finns olika anslutningsmöjligheter i givar-/ställdonskablaget. Det behövs en viss noggrannhet beroende på vad givaren ska mäta. Den enklaste och minst noggranna givartypen är tvåledarinitiatorn. På tvåledaranslutningen påverkar matarledningsmotståndet mätresultatet fullständigt. Det gör att givarnas mätresultat påverkas. Det går att välja kablage för treledargivare när du använder treledar-initiatorplintar. Dessa initiatorer motverkar temperaturpåverkan på matarledningarna tack vare en längre mätkrets. En ännu noggrannare lösning är anslutningen av fyrledarsensorer. De extra mätkretsarna som blir resultatet motverkar inte bara temperaturpåverkan utan även matarledningsmotstånden.

Tvåpoliga givare

Tvåpoliga givare

Tvåpoliga givare

Skillnaden mellan enpoliga och tvåpoliga initiatorer är antalet signalledningar. Tvåpoliga givare har två signalledningar och kan därmed emotta två olika kopplingssignaler och leda dem vidare. Ett exempel på en sådan initiator är en ultraljudsgivare som används för att utföra avståndsmätningar och mäta upp föremål. Det gör att avståndet för respektive objekt bestäms över den första signalledningen och det verkliga avmåttet på respektive föremål bestäms med den andra signalledningen. Givar-/ställdon-plintarna för tvåpoliga givare är en mycket effektiv lösning för att kunna ansluta denna sorts givare på maximalt trånga utrymmen. Givarplintarna för tvåpoliga givare har en plintbredd på 3,5 mm och har två signalledningsingångar och -utgångar.

Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.