TechEducation-medarbetare

TechEducation – powered by Phoenix Contact Din partner för innovativ utbildningslösningar i området elektrifiering, anslutning och automationsteknik

Sedan 25 år engagerar sig Phoenix Contact i teknisk utbildning som en del av företagsansvaret. Vi samarbetar redan med över 150 högskolor över hela världen.

Med TechEducation – powered by Phoenix Contact ha vi skapat ett eget område som kompletterar vår teknologiexpertis och marknadsledning.

Vi erbjuder ett utbildnings- och lärandeutbud för utbildningsinriktningar om elektrifiering, sammankoppling och automation. Vi ställer människor i centrum och bereder vägen in i All Electric Society.

Vi hjälper till med aktuell teknik- och branschkunskap – i yrkesskolan, på högskolan samt i ut-, fort- och vidareutbildningsavdelningar i företag.

Vår anspråk: Empowering People Through Technology

Att vidarebefordra kunskaper och dela den med andra leder alltid till nya former av samverkan och tekniska framsteg. Phoenix Contact, samt utbildningslösningar och initiativ från TechEducation, ger värdefulla bidrag.

Klaus Hengsbach
Klaus Hengsbach

Klaus Hengsbach, TechEducation – powered by Phoenix Contact, Managing Board

EduNet-logotyp

Internationellt högskolenätverk EduNet

Våra initiativ Vi stöttar utbildningssektorn genom högskolenätverk och teknologitävlingar.

Internationellt högskolenätverk EduNet

Med vårt internationella högskolenätverk EduNet främjar vi utbytet och samarbetet mellan högskolor och industrin inom området automation. Med hjälp av nätverket integreras användares och tillverkares kunskaper inom automationsteknik i utbildningen.

xplore 2023 Technology Award Logo

xplore 2023 Technology Award

xplore 2023 Technology Award for a sustainable World

I sin mission sammanfogar xplore 2023 teknologier med värden, människor och framtiden. Helt enligt vår målsättning: gemensamt skapar vi en hållbar värld, baserat på vår passion för teknologi och innovation.

Eduline-produkter i praktisk användning

Eduline-produkter i praktisk användning

Våra lösningar för utbildning

Vi erbjuder ett utbildnings- och lärandeutbud för utbildningsinriktningar för områdena elektrifiering, sammankoppling och automation.

Vår produktlinje Eduline står för en enkel, praktisk och branschövergripande förmedling av tekniskt relaterat utbildningsinnehåll

Eduline-portföljen följer vårt didaktiska anspråk. Vår självständighet riktar in sig på att ge användningsnära, praxisnära ut- och vidareutbildning genom användning av högkvalitativ, modern teknik. Okonventionella idéer främjas genom våra utbildningslösningar, precis som samarbetet och tvärvetenskapen. Flexibilitet i lärandet och användarspecifika krav utgör våra didaktiska helhetsförståelser. Realiseringen av vårt anspråk hålls levande av en fascination för tekniken, och av känslan.

Kvinna laddar elbil från laddstolpe

E-Mobility som framtidstema för undervisningen

Genom den nära kopplingen till samtliga Phoenix Contacts utvecklingsområden har TechEducation alltid en plats i tidens tekniska puls. Vi vet redan idag i vilken riktning branschen rör sig i framtiden. Vi riktar in vår portfölj därefter.

Vårt framtidstema E-Mobility

Vi stöttar dig med våra utbildningslösningar vid förmedlingen av aktuella teman inom E-Mobility. Med tyngdpunkten i E-Mobility-laddning. Produktportföljen omfattar utbildningstavlor med didaktiskt vägledande material och utbildningsladdstolpar. Vi förklarar utökade funktioner hos en laddstation, åskådliggör laddcykeln och visar idrifttagningen och testning av en laddstolpe.

TechEducation – Dina kontaktmöjligheter

Pinar Erdem

Pinar Erdem
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg, Tyskland

Mobiltelefonnummer: +49 151 23846037
E-postadress: perdem@phoenixcontact.com

Jens Neumann

Jens Neumann
Product Manager

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
TechEducation
Bahnhofstraße 9
D-32816 Schieder-Schwalenberg, Tyskland

Mobiltelefonnummer: +49 174 1744357
E-postadress: jneumann@phoenixcontact.com