Hållbarhet

Som familjeföretag är det viktigt för oss att bevara det som skapats för kommande generationer.
Blombergs företagsområde mitt i ett grönt landskap

Vårt hållbara agerande

Phoenix Contact omsätter hållbarhet i praktiken. Vi omsätter All Electric Societys verksamhetsidé i innovationer och tekniska lösningar för energiomställningen och klimatskyddet. Vid utveckling av nya produkter och i produktionen tar vi hänsyn till resurshushållning, miljöskydd och återvinningsbarhet.

För oss är det grundläggande med en bra arbetskultur, förenlighet med natur och miljö samt social rättvisa. Vi respekterar mänskliga rättigheter och barns rättigheter, respekterar människors olikheter och följer lagar, normer och standarder till punkt och pricka. Dessa värderingar är inte förhandlingsbara och präglar vårt hållbara agerande.

Ekologiskt, socialt, och ekonomiskt

Vi agerar i enlighet med ESG-kriterierna och tar hänsyn till ekologiska (E för Environmental), sociala (S för Social) och ekonomiska aspekter i lika hög grad och anpassar dem till rättsliga och sociala krav (G för Governance) – allt för att uppnå målet om en hållbar styrning av företaget.

Goda idéer för framtiden
Globala hållbarhetsprojekt
Det finns goda idéer som tillsammans gör morgondagens värld lite bättre.
Till projekten
Kollegor tar hand om planteringen
Grafisk illustration av de 17 målen för hållbar utveckling

Sustainable Development Goals

Tillsammans för en bättre framtid: Med vår produkt- och innovationsportfölj stöder vi på Phoenix Contact direkt sex av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG:er).

För att säkerställa en hållbar utveckling på ekonomisk, social och ekologisk nivå antog FN 2015 dessa 17 internationella hållbarhetsmål.

Anställd i arbetskläder framför ett naturlandskap med vindkraftverk och solpaneler

All Electric Society

Klimatförändringarna och energiomställningen ställer världen inför stora utmaningar och komplexa frågor. Vi står för All Electric Society – en omställning till en värld där energi från förnyelsebara källor står till förfogande i tillräcklig utsträckning till ett överkomligt pris. Lösningar och teknik för elektrifiering, nätverk och automatisering är nyckeln.

Product Environmental Footprint

Minskning av koldioxidavtryck

Minskningen av våra produkters CO2-fotavtryck står i fokus för alla våra ansträngningar att minimera utsläppen längs hela värdekedjan. De material som används, logistikprocesser och produkternas återvinningsbarhet är de aktuella åtgärdsområdena.