Byggstenar för hållbar företagsstyrning

Vårt hållbara agerande

Som tillverkande industriföretag är vi medvetna om vårt ansvar när det gäller hållbarhet. Det är därför Phoenix Contact anpassar sina affärsmodeller till hållbar affärsverksamhet.

Vi agerar i enlighet med ESG-kriterierna och tar hänsyn till ekologiska (E för Environmental), sociala (S för Social) och ekonomiska aspekter i lika hög grad och anpassar dem till rättsliga och sociala krav (G för Governance) – allt för att uppnå målet om en hållbar styrning av företaget.

Vårt mål är tydligt: vi vill vara koldioxidneutrala i hela vår värdekedja senast 2030.

Torsten Janwlecke - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Chief Operating Officer och ordförande för Business Area Device Connectors
Goda idéer för framtiden
Globala hållbarhetsprojekt
Det finns goda idéer för att tillsammans göra morgondagens värld lite bättre.
Till projekten
Vindkraftverk framför ett grönt landskap
Montering av en solcellskontakt

Energi

Energi är nyckeln till en hållbar värld och en viktig hävstång för att vi ska kunna agera ännu mer hållbart.

Med framgång: Vi på Phoenix Contact är redan CO₂-neutrala på alla våra produktionsplatser när det gäller energiförsörjning! Vi kompenserar för oundvikliga restutsläpp genom att investera i internationella klimatskyddsprojekt. Vi arbetar dock för att konsekvent minska våra utsläpp och vårt energibehov. Som en del av vår solcellsoffensiv producerar vi solenergi på allt fler platser i världen med hjälp av ny teknik. Varhelst och närhelst detta inte räcker till matar vi in förnyelsebar el från nätleverantörer.

Hur vi minskar våra koldioxidutsläpp

Uppgifter om hållbarhet hos Phoenix Contact i företaget: Minskning av koldioxidutsläpp
Bi på en blomma

Miljöskydd och bevarande av resurser

Som tillverkningsföretag har vi en skyldighet att använda resurser så klokt som möjligt. Genom att använda återvunnet material och utveckla smarta återvinningskoncept försöker vi kontinuerligt att steg för steg maximera bevarandet av resurser. Detsamma gäller användningen av miljövänliga material i våra förpackningar.

För att spara värdefulla resurser som vatten eller undvika användningen av farliga ämnen kontrollerar vi i allmänhet alla arbetsmoment och produktionsprocesser för att se hur vi kan optimera dem och göra dem mer effektiva. I detta sammanhang är vårt främsta mål att skapa en effektiv cirkulär ekonomi som är ekologiskt och ekonomiskt fördelaktig för alla.

Godståg färdas genom landskapet

Hållbara försörjningskedjor

Vi är partners med våra kunder och med de företag som levererar till oss. Tillsammans arbetar vi för att tillverka smartare, optimera värdekedjan och hålla produkterna i kretsloppet så länge som möjligt. Många projekt och processer har redan inletts för att konsekvent minska energibehovet och förbättra resurseffektiviteten hos alla intressenter. I samband med detta har vi också siktet inställt på att genomföra den tyska lagen om skyldigheter i fråga om inköp av varor i leveranskedjan.

Medarbetare på Phoenix Contact i samtal

Social hållbarhet

Som familjeföretag har vi alltid betraktat hållbarhet ur ett socialt perspektiv. Därför behandlar vi alla med respekt och uppskattning: våra kollegor, affärspartners, kunder och alla våra medmänniskor. Vi är medvetna om vårt sociala ansvar och tar det på allvar. Därför stöder vi aktivt sociala och ekologiska projekt.

Inställning uppfordrar till handling. Tillsammans med våra anställda skapar vi en hållbar, hälsosam, mångsidig och stödjande arbetsmiljö. Vi fokuserar i första hand på mångfald, hållbart tänkande och socialt engagemang.

Vi gör allt vi kan för att alla ska känna sig välkomna och skapa en miljö där människor med olika egenskaper, bakgrunder och perspektiv kan arbeta tillsammans. Genom bidrag och kampanjer uppmuntrar vi våra anställda att agera miljömedvetet i sina yrkesmässiga och personliga miljöer. I våra sociala projekt kombinerar vi socialt engagemang, tekniskt kunnande och personlig utveckling av våra anställda.

Anställda inom hållbar produktion och tillverkning

Hållbar produktion och tillverkning

Hållbarhet är en fråga om konsekvens och kontinuitet: vi uppmärksammar hållbarhet i alla processteg för våra produkter och lösningar – från utveckling till produktion och logistik till återvinning. Hållbarhet, reparation i stället för att byta ut dem helt och hållet och återanvändning – detta är bara tre av många produktegenskaper som vi fokuserar allt mer på. Och alltid i linje med våra kunders önskemål och krav.

I framtiden kommer vi att ta hänsyn till livscykelanalysen av våra produkter i vårt Product Environmental Footprint (PEF), som vi kommer att informera om på produkter från och med 2023. Med PEF skapar vi maximal öppenhet – t.ex. om en produkts koldioxidutsläpp under hela livscykeln. På så sätt hjälper vi varje kund att själv fatta hållbara beslut. Samtidigt kräver vi av våra partner och leverantörer att de accepterar hållbarhetsfrågan som ett avgörande kriterium för framtida samarbete.

Sex mål för en bättre framtid Med vår produkt- och innovationsportfölj stöder vi på Phoenix Contact direkt sex av FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

SDG 7 - Billig och ren energi
SDG 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
SDG 9 - Industri, innovation och infrastruktur
SDG 11 - Hållbara städer och samhällen
SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion
SDG 13 - Klimatåtgärder
SDG 7 - Billig och ren energi

Mål 7 står i centrum för att åstadkomma All Electric Society: Ren och billig energi. Energi är även navet som Phoenix Contact:s produktportfölj snurrar runt sedan 1923.

SDG 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

I många länder runt om i världen bidrar Phoenix Contact på ett viktigt sätt till mål 8: Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt. I företaget kan de anställda räkna med rättvisa arbetsvillkor, respektfullt bemötande av varandra och att alla anställda ges möjlighet att utvecklas.

SDG 9 - Industri, innovation och infrastruktur

För att framgångsrikt genomföra den digitala omställningen utvecklar Phoenix Contact kontinuerligt nya produkter med bred teknisk expertis och hög innovationskraft och är en föregångare med sina tekniska lösningar.

SDG 11 - Hållbara städer och samhällen

Kraven på miljöskydd i städerna omfattar utbyggnad och ombyggnad av infrastruktur i samband med energiomställningen.

Phoenix Contact gör det möjligt att leva mer hållbart med helhetslösningar, långtgående digitalisering och sammankoppling av sektorer i städer och samhällen.

SDG 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Phoenix Contact tillämpar en sparsam och omsorgsfull användning av resurser på eget initiativ och med övertygelse. Att stödja mål 12, hållbar konsumtion och produktion, är något som behöver utföras och efterlevas dagligen. Inom maskinbyggnation är man uppmärksam på ekonomisk användning av tryckluft, blyreducerad produktion och återvinning av återvinningsbara material minskar belastningen på miljön och är ett personligt ansvar för de anställda. Alla produktionsområden samt driftsteknik, underhåll och service är föremål för en ständig förbättringsprocess.

SDG 13 - Klimatåtgärder

Som familjeföretag är det viktigt för Phoenix Contact att bevara det som skapats för kommande generationer. Mål 13 om att vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter är viktigt för Phoenix Contact. Vi tar hänsyn till en skonsam användning av resurser och att minimera påverkan på miljö och klimat vid utvecklingen av nya produkter, vid tillverkningen och i vårt företagande.