Hållbarhetsprojekt

Våra idéer för en bättre framtid.
Vindkraftverk i grönt landskap

Hållbara projekt runt om i världen

Phoenix Contact 100 år: Alla som fyller år har rätt att firas. Men man kan också ge något tillbaka. Phoenix Contact har därför uppmanat alla dotterbolag att använda företagsjubileet som en upptakt och ett tillfälle för individuella hållbarhetsprojekt. På så sätt utvecklas över hela världen idéer och åtgärder som främjar mycket olika mål för hållbar utveckling, Sustainable Development Goals (SDG).

Här kan du se inspirerande projekt från hela världen. Vi kommer att ge dig nyheter kontinuerligt och rapportera om spännande projekt. Allt med målet att ta ansvar och tillsammans göra världen lite bättre.

Våra hållbarhetsprojekt

  • Filters:
Grönt landskap från fågelperspektiv

Hållbart agerande och företagande

Resurshushållning, miljö- och klimatskydd är en del av vardagen hos Phoenix Contact och sträcker sig långt bortom enskilda projekt. Vi tar dessa frågor på allvar och satsar på hållbara värden i hela kedjan, från utveckling via tillverkning till logistik.

Internationellt mål

I vårt åtagande att initiera och genomföra hållbara projekt över hela världen beaktar vi noggrant målen för hållbar utveckling, eller SDG:erna som de förkortas.

För att säkerställa en hållbar utveckling på ekonomisk, social och ekologisk nivå antog FN 2015 dessa 17 internationella hållbarhetsmål.

Phoenix Contact-medarbetare framför 100-årslogotypen

100 år med passion för teknik och innovation

Phoenix Contacts medarbetare har varit pionjärer i 100 år. För att gemensamt utveckla värdefulla bidrag till en bättre framtid kombinerar de sin passion för teknik och innovation. För en framtid där hållbart agerande och företagande har högsta prioritet.

Läs mer om dessa speciella förbindelser och upplev 100 år av Phoenix Contact.