Överblick över säkringar

Säkringar

Säkringar skyddar din utrustning mot överlast och kortslutningsströmmar och stänger bara av de drabbade strömkretsarna vid eventuella fel. För ideal säkring använder säkringarna olika tekniker: elektronik, termomagnetiska skydd och termiska skydd. Optimera din produktionsprocess och förkorta avbrottstiderna med hjälp av våra överströmsskydd.

Mer information

Produktfamilj

Fördelar

 • Hög anläggningstillgänglighet genom selektivt skydd
 • Tillförlitligt skydd av din utrustning – riktad frånkoppling vid fel
 • Kan användas inom många områden tack vare olika utlösningsmekanismer och små märkströmsindelningar
 • Lösningar för många applikationer, tack vare det omfattande produktprogrammet

Nya produkter

CAPAROC - Matningsmoduler med kommunikationsgränssnitt
Säkringssystem CAPAROC
Matningsmoduler med kommunikationsgränssnitt

Det anpassningsbara säkringssystemet skyddar dina laster och skapar genomgående transparens i 24-V-försörjningen. Genom de olika matningsmodulerna realiseras en integrering i anläggningen snabbt och enkelt.

Fördelarna

 • Kan användas i flexibla applikationer tack vare olika matningsmoduler
 • 24-V-försörjningssystemet har fullständig transparens genom gemensamt PROFINET-gränssnitt
 • Enkel integrering i maskin- och anläggningsbyggnation tack vare IO-Link-gränssnitt

De viktigaste egenskaperna

 • PROFINET med systemgränssnitt för QUINT POWER
 • IO-Link-kommunikation
 • Spänningsförsörjning: 12 V DC … 24 V DC

TCP - Optimalt skydd vid överlast
Termiska säkringar för högre märkströmmar
Optimalt skydd vid överlast

Produktprogrammet av termiska säkringar TCP utökas med nya varianter med 16 A och 20 A. På så sätt kan laster med högre märkströmmar nu även säkras termiskt och frånkopplas vid underhåll.

Fördelarna

 • Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
 • Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
 • Aktivering av anläggningen vid underhåll via den integrerade enhetsomkopplaren

De viktigaste egenskaperna

 • Byggbredd: 10,2 mm
 • Märkspänning: 250 V AC eller 72 V DC
 • Individuella märkningsmöjligheter
 • Optisk detektion vid fel

Olika säkringar

Elektroniska och termomagnetiska säkringar

Olika typer av teknik för skydd

När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:

 • Termiska säkringar för skydd vid överlast
 • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
 • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet

Riktad frånkoppling

Säkringar säkrar vanligtvis utrustning enhet för enhet. I händelse av fel frånkopplar de enbart det drabbade ställdonet eller den drabbade sensorn i felkretsen.

För dig innebär det att produktionsprocessen fortsätter att köras utan avbrott.
När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:

 • Termiska säkringar för skydd vid överlast
 • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
 • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet
Utlösningstid vid överlast

Utlösningstid vid kortslutning

Din applikation är optimalt säkrad vid

Termiska säkringar Passar Passar inte Överlast
Termomagnetiska säkringar Passar Optimal Överlast, kortslutning och kabelvägar (tack vare SFB-utlösningskaraktäristik)
Elektroniska säkringar Optimal Optimal Överlast, kortslutning och långa kabelvägar (tack vare aktiv strömbegränsning)
Elektronisk säkring PTCB

PTCB – det smalaste enkanaliga skyddet på endast 6 mm

Automatsäkring eller säkring

Skillnaden mellan automatsäkringar och säkringar går att förklara enkelt:

Automatsäkringar skyddar kablar för strömfördelning i byggnader eller anläggningar. De frånkopplas endast vid en kortslutning i terminalutrustningen för att skydda strömkabeln mot överlast.

Säkringar är däremot det effektiva skyddssteget för terminalutrustning och säkrar mot kortslutning och överlast. De är optimerade för att anpassas till lasten. Därför börjar märkströmmarna redan på under 1 A och är uppdelade i små strömsteg. Om du säkrar olika laster eller mindre funktionsgrupper separat kan anläggningskomponenter som inte är anslutna till kretsen arbeta vidare vid förekommande fel om den totala processen tillåter detta.

Elektroniskt säkringssystem med PROFINET-modul, säkringar och potentialfördelare

Elektroniskt säkringssystem med PROFINET-modul, säkringar och potentialfördelare

CAPAROC – Konfigurator för ett elektroniskt säkringssystem

Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.