Överblick över säkringar

Säkringar

Säkringar skyddar din utrustning mot överlast och kortslutningsströmmar och stänger bara av de drabbade strömkretsarna vid eventuella fel. För ideal säkring använder säkringarna olika tekniker: elektronik, termomagnetiska skydd och termiska skydd. Optimera din produktionsprocess och förkorta avbrottstiderna med hjälp av våra överströmsskydd.

Mer information

Fördelar

  • Hög anläggningstillgänglighet genom selektivt skydd
  • Tillförlitligt skydd av din utrustning – riktad frånkoppling vid fel
  • Kan användas inom många områden tack vare olika utlösningsmekanismer och små märkströmsindelningar
  • Lösningar för många applikationer, tack vare det omfattande produktprogrammet
Elektroniska och termomagnetiska säkringar

Elektroniska och termomagnetiska säkringar

Olika typer av teknik för skydd

När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:

  • Termiska säkringar för skydd vid överlast
  • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
  • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet
CAPAROC-konfigurator
Ditt anpassade säkringssystem
Utforma ett säkringssystem som uppfyller just dina krav. Du får dessutom alla viktiga planeringsdata som 2D- och 3D-modeller, ett systemdatablad och ett individuellt artikelnummer. Beställ ett individuellt system redan från 1 exemplar.
Konfigurera nu
Person framför en bildskärm med CAPAROC-konfiguratorn på skärmen

Riktad frånkoppling

Säkringar säkrar vanligtvis utrustning enhet för enhet. I händelse av fel frånkopplar de enbart det drabbade ställdonet eller den drabbade sensorn i felkretsen.

För dig innebär det att produktionsprocessen fortsätter att köras utan avbrott.
När man utgår från funktionen kan säkringarna delas upp på följande sätt:

  • Termiska säkringar för skydd vid överlast
  • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
  • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet
Utlösningstid vid överlast

Utlösningstid vid kortslutning

Din applikation är optimalt säkrad vid

Termiska säkringar Passar Passar inte Överlast
Termomagnetiska säkringar Passar Optimal Överlast, kortslutning och kabelvägar (tack vare SFB-utlösningskaraktäristik)
Elektroniska säkringar Optimal Optimal Överlast, kortslutning och långa kabelvägar
e-paper
Översikt över produktsortimentet
Med våra säkringar skyddar du din anläggning mot överlast och kortslutningsströmmar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Ta reda på mer om hela vårt sortiment av elektroniska, termomagnetiska och termiska skyddskopplingar.
Öppna e-paper
Val av säkringssortiment
Titel broschyr CAPAROC

Mer information om säkringar som e-paper

Här kan du få mer information i digital form om våra säkringar. Ta en titt i vårt e-paper eller ladda ner våra broschyrer som PDF-filer.

Elektronisk säkring PTCB

PTCB – smal och enkanalig säkring på endast 6 mm

Automatsäkring eller säkring

Skillnaden mellan automatsäkringar och säkringar går att förklara enkelt:

Automatsäkringar skyddar kablar för strömfördelning i byggnader eller anläggningar. De frånkopplas endast vid en kortslutning i terminalutrustningen för att skydda strömkabeln mot överlast.

Säkringar är däremot det effektiva skyddssteget för terminalutrustning och säkrar mot kortslutning och överlast. De är optimerade för att anpassas till lasten. Därför börjar märkströmmarna redan på under 1 A och är uppdelade i små strömsteg. Om du säkrar olika laster eller mindre funktionsgrupper separat kan anläggningskomponenter som inte är anslutna till kretsen arbeta vidare vid förekommande fel om den totala processen tillåter detta.