Termisk säkring TCP

Termiska säkringar

Termiska säkringar skyddar dina laster optimalt mot överbelastning i strömfördelningssystem. När säkringen har löst ut kan inkoppling ske direkt med den inbyggda kopplingsfunktionen. Jämfört med smältsäkringar sparar du tid eftersom inget säkringsbyte behövs. Ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Mer information

Fördelar

  • Passar alla platta säkringshållare tack vare standardiserade stickkontakter
  • Kortare driftstopp genom omedelbar återinkoppling efter triggning
  • Platsbesparande installation tack vare smal konstruktion
Urval av termiska skydd

Termiska säkringar

Termiska säkringar Funktion och utförande

Termiska säkringar löser normalt ut med hjälp av en bimetallremsa. Vid fel värms bimetallen upp och isolerar kretsen.

Här gäller: ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Enheterna kan när som helst slås på igen. Termiska säkringar är tillgängliga i jackbara konstruktioner.

Apparatskåp med termiska skydd

Termiska säkringar i apparatskåpet

Användningsområden

Typiska användningsområden för termiska säkringar är sensorer och ställdon i anläggningar.

Där ingår bl. a. Motorer, värmeelement och fläktar, enheter med en hög startström.

Spänningsområden för termiska säkringar ligger vid maximalt 250 V AC eller 65 V DC.