Termisk säkring TCP

Termiska säkringar

Termiska säkringar skyddar dina laster optimalt mot överbelastning i strömfördelningssystem. När säkringen har löst ut kan inkoppling ske direkt med den inbyggda kopplingsfunktionen. Jämfört med smältsäkringar sparar du tid eftersom inget säkringsbyte behövs. Ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Mer information

Fördelar

  • Driften kan snabbt återupptas utan reservdelar efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
  • Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
  • Aktivering av anläggningen vid underhåll via den integrerade enhetsomkopplaren
Urval termiska skydd

Termiska säkringar

Termiska säkringar Funktion och konstruktion

Termiska säkringar löses normalt ut via en bimetallremsa. Vid fel värms bimetallen upp och isolerar kretsen.

Här gäller: ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Apparaterna kan slås på igen när som helst. Termiska säkringar finns tillgängliga i jackbara konstruktioner.

Apparatskåp med termiska skydd

Termiska säkringar i apparatskåpet

Användningsområden

Typiska användningsområden för termiska säkringar är givare och ställdon i anläggningar.

Där ingår bl. a. Motorer, värmeelement och fläktar, apparater med en hög startström.

Spänningsområden för termiska säkringar ligger vid maximalt 250 V AC eller 65 V DC.