Termisk säkring TCP

Termiska säkringar

Termiska säkringar skyddar dina laster optimalt mot överbelastning i strömfördelningssystem. När säkringen har löst ut kan inkoppling ske direkt med den inbyggda kopplingsfunktionen. Jämfört med smältsäkringar sparar du tid eftersom inget säkringsbyte behövs. Ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Mer information

Fördelar

 • Driften kan snabbt återupptas utan reservdelar efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
 • Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonsflatsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
 • Aktivering av anläggningen vid underhåll via den integrerade enhetsomkopplaren

Nya produkter

Termiska säkringar i säkringshållare med push-in-anslutningsteknik monterad på DIN-skena

Termiska säkringar TCP DC

Kompakt Plug-and-Play-lösning

Säkringarna TCP DC är det återinkopplingsbara alternativet för dina fordonssmältsäkringar. Konvertera dina applikationer enkelt och minska serviceinsatserna på plats. Portföljen erbjuder det optimala överbelastningsskyddet för din applikation med två kurvor.

Huvudegenskaper

 • Återinkopplingsbar
 • Lätt att använda i kombination med vår Clipline-portfölj
 • Färgmärkning av de olika märkströmmarna (5 A–40 A)
 • 2 kurvor
 • Skydd mot oavsiktlig omstart

Fördelar

 • Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
 • Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonssmältsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
 • Optimalt överbelastningsskydd för de anslutna lasterna tack vare ett urval av olika kurvor

Urval termiska skydd

Termiska säkringar

Termiska säkringar Funktion och konstruktion

Termiska säkringar löses normalt ut via en bimetallremsa. Vid fel värms bimetallen upp och isolerar kretsen.

Här gäller: ju högre överlast, desto snabbare löser den termiska säkringen ut.

Apparaterna kan slås på igen när som helst. Termiska säkringar finns tillgängliga i jackbara konstruktioner.

Termiska säkringar TCP DC Kompakt plug-and-play-lösning

Säkringarna TCP DC är det återinkopplingsbara alternativet för dina fordonssmältsäkringar. Konvertera dina applikationer enkelt och minska serviceinsatserna på plats. Portföljen erbjuder det optimala överbelastningsskyddet för din applikation med två kurvor.

Termiska säkringar TCP DC anslutna till passande grunddel
Skydd TCP
Produktfamiljen TCP DC
Jämförelse av de olika kurvorna för TCP DC
Termiska säkringar TCP DC anslutna till passande grunddel

 • Driften kan snabbt återupptas efter ett fel tack vare möjlighet till återinkoppling
 • Problemfri modifiering av befintliga anläggningar med fordonssmältsäkringar tack vare identiskt kontaktmönster
 • Optimalt överbelastningsskydd för de anslutna lasterna tack vare ett urval av olika kurvor

Till produktlistan
Skydd TCP

Tillkoppla utlösta kretsar igen utan större ansträngning. De utlösta kanalerna kan identifieras snabbt och entydigt tack vare den optiska indikeringen.
Kapslingens kontur ger dessutom skydd mot oavsiktlig återinkoppling.

Produktfamiljen TCP DC

Produktfamiljen TCP DC har samma kontaktmönster som gängse fordonssmältsäkringar. Befintliga anläggningar konverteras då utan problem. Precis som fordonssäkringarna är de olika märkströmmarna markerade med olika färger. De korrekta kontakterna är därför lätta att känna igen och kan koordineras entydigt.

Jämförelse av de olika kurvorna för TCP DC

Tack vare de två olika kurvorna kan överbelastningsskyddet anpassas optimalt till de anslutna lasterna. Märkströmområdet på 5 till 40 A avrundar grundskyddet på ett idealiskt sätt.

Apparatskåp med termiska skydd

Termiska säkringar i apparatskåpet

Användningsområden

Typiska användningsområden för termiska säkringar är givare och ställdon i anläggningar.

Där ingår bl. a. Motorer, värmeelement och fläktar, apparater med en hög startström.

Spänningsområden för termiska säkringar ligger vid maximalt 250 V AC eller 65 V DC.