Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd skyddar anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och åsknedslag. Effektiva åskskyddskoncept omfattar invändigt och utvändigt åskskydd. Skydda anläggningens strömförsörjning, data och signaler. Välj ett säkert överspänningsskydd från våra omfattande produktfamiljer till ditt inre åskskydd.

Mer information

Produktfamilj

Fördelar

 • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler tack vare en komplett produktportfölj
 • Många användningsområden – konstruktion och anslutningsteknik för varje tillämpning
 • Platsbesparande och kostnadseffektiv installation tack vare smalare konstruktion
 • Få reda på vad som händer direkt med molnbaserad övervakning eller förebyggande kontroll av jackbara säkringar

Nya produkter

Kombiskydd typ 1+2+3 – universellt användbart i området före mätaren
Överspänningsskydd kombiskydd typ 1+2+3
Universellt användbart i området före mätaren

Det hattskenemonterbara kombiskyddet typ 1+2+3 uppfyller höga blixtskyddskrav enligt kategori III/IV. Särskilt i området före mätaren installeras den flexibelt genom den kompakta konstruktionen. 

Fördelarna

 • Inbyggnad i området före mätaren genom läckströmsfri gnistgapsteknik
 • Överspänningsskyddet integreras i den interna systemövervakningen genom fjärrsignalkontakt
 • Mer plats för ytterligare komponenter i apparatskåpet genom den smala konstruktionen

De viktigaste egenskaperna

 • Testad enligt IEC-standard T1 + T2 + T3
 • Läckströmsfritt kombiskydd
 • Kan användas på upp till 3000 m normalnull
 • Tillhandahålls med fjärrindikering

TERMITRAB complete – Skydd för fyra ledare eller två par
Överspänningsskydd för MSR-teknik
Skydd för fyra ledare eller två par

TERMITRAB complete-produktprogrammet utökades med de kompakta överspänningsskydden i mät- och reglerteknik.

Fördelarna

 • Effektivt utnyttjande av plats tack vare det smalaste jackbara överspänningsskyddet för fyra ledare eller två par
 • Enkel funktionsövervakning: på plats eller valfritt via fjärrindikering med optisk övervakning utan någon extra ansträngning
 • Underhåll utan verktyg genom att modulen för överspänningsskydd enkelt sätts i och tas ur

De viktigaste egenskaperna

 • Platsbesparing på 50 %
 • Underhåll utan verktyg
 • Mekanisk statusindikering på apparaten
 • Fjärrindikeringsalternativ som tillval

Skyddskretsprincip och skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Ett skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras så att alla ledningar, enheter och anläggningar skyddas.

Skyddskretsprincipen kan enkelt visualiseras:
Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. Vid alla ställen där ledningar korsar denna cirkel måste du installera överspänningsskydd. På så sätt skyddas området inom skyddskretsen så att ledningsbundna överspänningar förhindras.

Ta med följande användningsområden i beräkningen när du planerar ditt skyddskoncept:

 • Strömförsörjning
 • Mät-, styr- och reglerteknik
 • Informationsteknik
 • Sändar- och mottagarenheter

Den effektiva skyddskretsen bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.

Blixtnedslag i en stad

Standarder för överspänningsskydd

Vilka standarder måste överspänningsskyddet uppfylla?

Nationella och internationella standarder ger en orientering vad gäller konstruktionen av ett blixt- och överspänningsskyddskoncept och konfigurationen av de enskilda säkringarna. De skiljer sig åt beroende på region och användningsområde. Övergripande gäller blixtskyddsstandarden IEC 62305. Den beskriver skyddsåtgärder mot blixtnedslag och ger en utförlig riskanalys vad gäller ett skyddskoncepts nödvändighet, omfattning och lönsamhet.

Mer om standardisering och mycket mer om överspänningsskydd finns på vår tekniksida.

Användningsområden för överspänningsskydd

Överspänningsskydd FLT SEC typ 1+2 special i huvudfördelning

Överspänningsskydd FLT SEC typ 1+2 special i huvudfördelning

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Våra överspänningsskydd av typ 1+2, typ 1+2 special, typ 2 eller typ 3 skyddar effektivt dina elektroniska enheter. Vi erbjuder bekväma och installationsfärdiga lösningar för alla applikationer, från matning till slutenheten.

Smalt överspänningsskydd för signaler i apparatskåp

Smalt överspänningsskydd för signaler i apparatskåp

Överspänningsskydd för MSR-teknik och signaler

I applikationer inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) styrs och övervakas en mängd signaler. Våra säkringar förhindrar störningar och skador på grund av överspänning och är en optimal lösning för alla dina applikationer.

Överspänningsskydd för informationsteknik i apparatskåpet

DT-LAN skyddar mot överspänningar från datanätet

Överspänningsskydd för informationsteknik

Datagränssnitt är särskilt känsliga för överspänning eftersom de arbetar med låga signalnivåer och höga frekvenser. Använd vårt överspänningsskydd för störningsfri dataöverföring med bibehållen bandbredd i dina IT-anläggningar.

Överspänningsskydd för skydd av sändar- och mottagaranläggningar med antennförstärkare

C-SAT-BOX skyddar anslutna TV- och HiFi-enheter mot överspänningar

Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem

Sändar- och mottagaranläggningar är särskilt utsatta för överspänningar. Antennledningar och antenner över byggnader utsätts för omedelbara atmosfäriska urladdningar. Med våra effektiva koaxiala överspänningsskydd är du på den säkra sidan.

Installationsklara combiner-boxar med överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Installationsklara combiner-boxar med överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Combiner-boxar för solcellsanläggningar

Combiner-boxar behövs för att optimalt skydda solcellsanläggningen mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Våra installationsklara och anslutningsklara combiner-boxar är tillförlitliga systemlösningar som skyddar växelriktaren precis före lik- eller växelspänningsingångarna. Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen.

ImpulseCheck övervakar överspänningsskydd typ 1+2 special i huvudfördelningen

ImpulseCheck övervakar överspänningsskydd typ 1+2 special i huvudfördelningen

Test- och övervakningsenheter

ImpulseCheck är världens första intelligenta assistentsystem för överspänningsskydd inom området nätskydd som du kan använda för att övervaka dina anläggningar i realtid. Systemet registrerar permanent anläggningens tillstånd. Du känner alltid till överspänningsskyddets skick (State of Health) så att du kan förebygga fel i god tid.

För manuellt test av jackbara överspänningsskydd enigt kraven i IEC 62305 använder du CHECKMASTER 2 som mobilt testinstrument. Med regelbunden förebyggande kontroll förhindrar du fel i anläggningar och maskiner.

Gnistgap för avledning av överspänningar på en isolerfläns

Gnistgap för avledning av överspänningar på en isolerfläns

Gnistgap

Gnistgap kopplar vid kortvariga höga spänningstoppar (t.ex. p.g.a. blixtnedslag) samman metallföremål som inte får vara permanent galvaniskt sammankopplade under drift. Skydda exempelvis känsliga isolerflänsar i pipelines mot gnistor och förhindra avbrott, stillestånd och läckage.