Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd skyddar anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och åsknedslag. Effektiva åskskyddskoncept omfattar invändigt och utvändigt åskskydd. Skydda anläggningens strömförsörjning, data och signaler. Välj ett säkert överspänningsskydd från våra omfattande produktfamiljer till ditt inre åskskydd.

Mer information

Fördelar

  • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler tack vare en komplett produktportfölj
  • Många användningsområden – konstruktion och anslutningsteknik för varje tillämpning
  • Platsbesparande och kostnadseffektiv installation tack vare smalare konstruktion
  • Få reda på vad som händer direkt med molnbaserad övervakning eller förebyggande kontroll av jackbara säkringar
E-paper överspänningsskydd
Skydd för hög anläggningstillgänglighet
Vårt sortiment av överspänningsskydd erbjuder rätt lösning för en avbrottsfri energiförsörjning och säker dataöverföring för nästan alla applikationer.
Öppna e-paper
Sortiment överspänningsskydd för strömförsörjning, MSR-teknik, data- och antennteknik

Användningsområden för överspänningsskydd

Överspänningsskydd FLT SEC typ 1+2 special i huvudfördelning

Överspänningsskydd FLT SEC typ 1+2 special i huvudfördelning

Överspänningsskydd för strömförsörjning

Våra överspänningsskydd av typ 1+2, typ 1+2 special, typ 2 eller typ 3 skyddar effektivt dina elektroniska enheter. Vi erbjuder bekväma och installationsfärdiga lösningar för alla applikationer, från matning till slutenheten.

Smalt överspänningsskydd för signaler i apparatskåp

Smalt överspänningsskydd för signaler i apparatskåp

Överspänningsskydd för MSR-teknik och signaler

I applikationer inom mät-, styr- och reglerteknik (MSR-teknik) styrs och övervakas en mängd signaler. Våra säkringar förhindrar störningar och skador på grund av överspänning och är en optimal lösning för alla dina applikationer.

Överspänningsskydd för informationsteknik

DT-LAN skyddar mot överspänningar från datanätet

Överspänningsskydd för informationsteknik

Datagränssnitt är särskilt känsliga för överspänning eftersom de arbetar med låga signalnivåer och höga frekvenser. Använd vårt överspänningsskydd för störningsfri dataöverföring med bibehållen bandbredd i dina IT-anläggningar.

Överspänningsskydd för skydd av sändar- och mottagaranläggningar med antennförstärkare

C-SAT-BOX skyddar anslutna TV- och HiFi-enheter mot överspänningar

Överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem

Sändar- och mottagaranläggningar är särskilt utsatta för överspänningar. Antennledningar och antenner över byggnader utsätts för omedelbara atmosfäriska urladdningar. Med våra effektiva koaxiala överspänningsskydd är du på den säkra sidan.

Combiner-box med överspänningsskydd under en solcellsanläggning

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar ställer särskilda krav på överspänningsskydd, t.ex. när det gäller luft- och krypsträckor eller olika spänningstyper som måste beaktas i solcellsanläggningar. Vi tillhandhåller passande komponenter för dina solcellstillämpningar, från monteringsfärdiga combiner-boxar till individuella överspänningsskydd.

ImpulseCheck övervakar överspänningsskydd typ 1+2 special i huvudfördelningen

ImpulseCheck övervakar överspänningsskydd typ 1+2 special i huvudfördelningen

Test- och övervakningsenheter

ImpulseCheck är världens första intelligenta assistentsystem för överspänningsskydd inom området nätskydd som du kan använda för att övervaka dina anläggningar i realtid. Systemet registrerar permanent anläggningens tillstånd. Du känner alltid till överspänningsskyddets skick (State of Health) så att du kan förebygga fel i god tid.

För manuellt test av jackbara överspänningsskydd enligt kraven i IEC 62305 använder du CHECKMASTER 2 som mobilt testinstrument. Med regelbunden förebyggande kontroll förhindrar du fel i anläggningar och maskiner.

Gnistgap på en isolerfläns

Gnistgap för avledning av överspänningar på en isolerfläns

Gnistgap

Gnistgap kopplar vid kortvariga höga spänningstoppar (t.ex. p.g.a. blixtnedslag) samman metallföremål som inte får vara permanent galvaniskt sammankopplade under drift. Skydda exempelvis känsliga isolerflänsar i pipelines mot gnistor och förhindra fel, stillestånd och läckage.

Överspänningsskydd för laddinfrastrukturen i en öppen laddstolpe

Överspänningsskydd för E-Mobility-laddinfrastrukturen

Med våra överspänningsskydd CHARX protect skyddas laddstationer och elbilar mot skador genom överspänningar som kan uppstå i nätet genom blixtnedslag eller kopplingsaktiviteter. Ladda utan risk för maximal tillgänglighet för din laddinfrastruktur – alltid och i alla väder.

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Ett skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras på så sätt att alla ledningar, enheter och anläggningar skyddas.

Skyddskretsprincipen kan enkelt visualiseras:
Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. Vid alla ställen där ledningar korsar denna cirkel måste du installera överspänningsskyddsenheter. På så sätt skyddas området inom skyddskretsen så att ledningsbundna överspänningar förhindras.

Ta med följande användningsområden i beräkningen när du planerar ditt skyddskoncept:

  • Strömförsörjning
  • Mät-, styr- och reglerteknik
  • Informationsteknik
  • Sändar- och mottagarenheter

Den effektiva skyddskretsen bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.

Standarder för överspänningsskydd

Standarder för överspänningsskydd

Vilka standarder måste överspänningsskyddet uppfylla?

Nationella och internationella standarder ger en orientering vad gäller konstruktionen av ett blixt- och överspänningsskyddskoncept och konfigurationen av de enskilda skyddsenheterna. De skiljer sig åt beroende på region och användningsområde. Övergripande gäller blixtskyddsstandarden IEC 62305. Den beskriver skyddsåtgärder mot blixtnedslag och ger en utförlig riskanalys vad gäller ett skyddskoncepts nödvändighet, omfattning och lönsamhet.