Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd och åskskydd

Överspänningsskydd skyddar anläggningar och elektriska apparater mot höga spänningstoppar från omkopplingar och åsknedslag. Effektiva åskskyddskoncept omfattar invändigt och utvändigt åskskydd. Skydda anläggningens strömförsörjning, data och signaler. Välj ett säkert överspänningsskydd från våra omfattande produktfamiljer till ditt inre åskskydd.

Mer information

Fördelar

 • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler tack vare en komplett produktportfölj
 • Många användningsområden – konstruktion och anslutningsteknik för varje tillämpning
 • Platsbesparande och kostnadseffektiv installation tack vare smalare konstruktion
 • Få reda på vad som händer direkt med molnbaserad övervakning eller förebyggande kontroll av jackbara säkringar

Nya produkter

Kombiskydd typ 1+2+3 med smal byggbredd
Kombiskydd typ 1+2+3 – universellt användbart i området före mätaren
TERMITRAB complete – Skydd för fyra ledare eller två par

Överspänningsskydd kombiskydd typ 1+2+3

Hög skyddseffekt och smal byggbredd

Denna kompakta, ej jackbara åskledare av typ 1, med fyra delningsenheter (72 mm bredd) för 230 V AC-installationer och max. avledningsström på 25 kA med grundläggande funktioner, uppfyller de höga krav som ställs på överspänningsskydd. Den bygger på ny kolbaserad teknik med triggade gnistgap.

Huvudegenskaper

 • Halva byggbredden, dubbelt så mycket plats
 • Testad enligt IEC-standard T1 + T2 + T3
 • Finns med fjärrindikering
 • Kan användas på upp till 3 000 m ö.h.

Fördelar

 • Mer flexibilitet i apparatskåpet tack vare det smala utförandet
 • Robust mycket effektiv gnistgapsteknik för krävande tillämpningar, t.ex. i telekommunikationssystem
 • Överspänningsskyddet integreras i den interna systemövervakningen genom en fjärrsignalkontakt

Överspänningsskydd kombiskydd typ 1+2+3

Universellt användbart i området före mätaren

Det hattskenemonterbara kombiskyddet typ 1+2+3 uppfyller höga blixtskyddskrav enligt kategori III/IV. Särskilt i området före mätaren installeras den flexibelt genom den kompakta konstruktionen. 

Huvudegenskaper

 • Testad enligt IEC-standard T1 + T2 + T3
 • Läckströmsfritt kombiskydd
 • Kan användas på upp till 3000 m normalnull
 • Tillhandahålls med fjärrindikering

Fördelar

 • Inbyggnad i området före mätaren genom läckströmsfri gnistgapsteknik
 • Överspänningsskyddet integreras i den interna systemövervakningen genom fjärrsignalkontakt
 • Mer plats för ytterligare komponenter i apparatskåpet genom den smala konstruktionen

Överspänningsskydd för MSR-teknik

Skydd för fyra ledare eller två par

TERMITRAB complete-produktprogrammet utökades med de kompakta överspänningsskydden i mät- och reglerteknik.

Huvudegenskaper

 • Platsbesparing på 50 %
 • Underhåll utan verktyg
 • Mekanisk statusindikering på apparaten
 • Fjärrindikeringsalternativ som tillval

Fördelar

 • Effektivt utnyttjande av plats tack vare det smalaste jackbara överspänningsskyddet för fyra ledare eller två par
 • Enkel funktionsövervakning: på plats eller valfritt via fjärrindikering med optisk övervakning utan någon extra ansträngning
 • Underhåll utan verktyg genom att modulen för överspänningsskydd enkelt sätts i och tas ur

E-paper överspänningsskydd
Skydd för hög anläggningstillgänglighet
Vårt sortiment av överspänningsskydd erbjuder rätt lösning för en avbrottsfri energiförsörjning och säker dataöverföring för nästan alla applikationer.
Öppna e-paper
Sortiment överspänningsskydd för strömförsörjning, MSR-teknik, data- och antennteknik

Användningsområden för överspänningsskydd

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Skyddskretsprincip och skyddskoncept

Ett skyddskoncept för åsk- och överspänningsskydd ska planeras på så sätt att alla ledningar, enheter och anläggningar skyddas.

Skyddskretsprincipen kan enkelt visualiseras:
Föreställ dig en cirkel runt det objekt som du vill skydda. Vid alla ställen där ledningar korsar denna cirkel måste du installera överspänningsskyddsenheter. På så sätt skyddas området inom skyddskretsen så att ledningsbundna överspänningar förhindras.

Ta med följande användningsområden i beräkningen när du planerar ditt skyddskoncept:

 • Strömförsörjning
 • Mät-, styr- och reglerteknik
 • Informationsteknik
 • Sändar- och mottagarenheter

Den effektiva skyddskretsen bidrar till att skapa ett heltäckande överspänningsskydd.

Standarder för överspänningsskydd

Standarder för överspänningsskydd

Vilka standarder måste överspänningsskyddet uppfylla?

Nationella och internationella standarder ger en orientering vad gäller konstruktionen av ett blixt- och överspänningsskyddskoncept och konfigurationen av de enskilda skyddsenheterna. De skiljer sig åt beroende på region och användningsområde. Övergripande gäller blixtskyddsstandarden IEC 62305. Den beskriver skyddsåtgärder mot blixtnedslag och ger en utförlig riskanalys vad gäller ett skyddskoncepts nödvändighet, omfattning och lönsamhet.