Combiner-box och överspänningsskydd för solcellsapplikationer

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar, oavsett om det är stora utomhusanläggningar eller en takanläggning på ett bostadshus, riskerar att utsättas för överspänning från blixtnedslag på grund av kopplingsytorna och installationsplatsen. Med våra combiner-boxar och överspänningsskydd för solcellsanläggningar säkerställs inte bara tillgängligheten vid hög prestanda. Du får också så snabbast möjliga avkastning på investeringen i anläggningen. Säkra tillgängligheten för solcellsanläggningar och därmed också avkastningen med vårt blixt- och överspänningsskydd.

Mer information

Fördelar

  • Snabb installation och idrifttagning tack vare förmonterade combiner-boxar
  • Standardenlig kopplingsutrustning tack vare tillämpning av DIN EN 61439
  • Kraftfulla komponenter för specifika applikationskrav
  • Underhållsvänlig tack vare jackbara komponenter och applikationsspecifik anslutningsteknik
Mer information
Överspänningsskydd och tillbehör för solcellsanläggningar
Combiner-boxar ska användas för att optimalt skydda takanläggningens olika delar mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj med olika combiner-boxar för dina takanläggningar som är redo att installeras och anslutas direkt.
Visa och ladda ned e-paper
Samtal mellan en elinstallatör vid en takanläggning med solceller och en medarbetare på Phoenix Contact med ett överspänningsskydd i handen