Generatoranslutningsboxar för solcellsanläggningar

Generatoranslutningsboxar för solcellsanläggningar

Generationsanslutningsboxar behövs för att optimalt skydda solcellsanläggningen mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Våra installationsklara och anslutningsklara generatoranslutningsboxar är tillförlitliga systemlösningar som skyddar växelriktaren precis före lik- eller växelspänningsingångarna. Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen.

Mer information

Fördelar

  • Alla paket i damm- och stänkvattenskyddade kapslingar (IP65)
  • Snabb installation och idrifttagning tack vare förmonterade combiner-boxar
  • Förenklad anslutning av skyddspotentialledaren tack vare tillräckliga anslutningsmöjligheter i combiner-boxen
  • Kundspecifika lösningar tas fram snabbt
  • Underhållsfri anslutning av PV-strängar med SUNCLIX- eller push-in-anslutningsteknik
  • För alla solpanelssatser med SUNCLIX-anslutningsteknik ingår de nödvändiga kontakterna redan i leveransen
  • Standardenlig kopplingsutrustning tack vare tillämpning av DIN EN 61439
Kontakterad solcellssats

Kontakterade solcellssatser ger takanläggningar ett tillförlitligt skydd

Combiner-boxar för solcellsanläggningar

Med sina kontakterade paket erbjuder Phoenix Contact tillförlitliga systemlösningar som ger ett omedelbart skydd för växelriktaren framför lik- och växelspänningsingångarna.

Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen. Det avstämda tjänsteutbudet gör att nya varianter kan erbjudas på kort tid.

Nödstoppsbrytare för brandskydd som exempel

Säkerhet vid underhåll och fara

Nödstoppsbrytare för brandskydd och lastfrånskiljare

Vi erbjuder både nödstoppsbrytare för brandskydd och lastfrånskiljare samt även överspänningsskydd i en enda enhet. Solcellsanläggningen kan frånskiljas på distans med en nödstoppsbrytare. På så sätt uppnås största möjliga säkerhet vid underhåll eller fara.

Produktexempel solenergikontakter i en applikation

Enkel kabeldragning: kontaktering av solenergikontakterna utan specialverktyg

Solenergikontakter

För att kunna ansluta PV-strängar utrustas combiner-boxarna antingen med våra SUNCLIX-skåpsgenomföringar eller med kabelförskruvningar på push-in-plintar. SUNCLIX-kontakter från Phoenix Contact och push-in-plintar kombinerar fördelarna med enkel installation och tillförlitlig samt underhållsfri anslutning.

Mer information
Överspänningsskydd och tillbehör för solcellsanläggningar
Combiner-boxar ska användas för att optimalt skydda takanläggningens olika delar mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Phoenix Contact erbjuder en omfattande portfölj med olika combiner-boxar för dina takanläggningar som är redo att installeras och anslutas direkt.
Visa och ladda ned e-paper
Samtal mellan en elinstallatör vid en takanläggning med solceller och en medarbetare på Phoenix Contact med ett överspänningsskydd i handen