Generatoranslutningsboxar för solcellsanläggningar

Generatoranslutningsboxar för solcellsanläggningar

Generationsanslutningsboxar behövs för att optimalt skydda solcellsanläggningen mot direkta blixtnedslag och överspänningar. Våra installationsklara och anslutningsklara generatoranslutningsboxar är tillförlitliga systemlösningar som skyddar växelriktaren precis före lik- eller växelspänningsingångarna. Överspänningsinkopplingarna avleds direkt till jordpotentialen.

Mer information