Systemkablage för styrsystem

Systemkablage för styrsystem

Våra systemkablage för styrsystem är kompakta lösningar för enkel planering, installation och idrifttagning av ditt automationssystem. Jackbara systemkablar och anslutningsmoduler ger garanterat säker och felfri kabeldragning. Eftermonteringskomponenter hjälper dig att modernisera äldre styrsystem. Det sparar tid och reducerar kostnaderna avsevärt.

Mer information

Fördelar

  • Snabb, felfri 1:1-anslutning med förmonterade systemkablar
  • Mångsidig tack vare universalkomponenter
  • Flexibla anslutningar: Push-in- och skruvanslutningsteknik
VARIOFACE-systemkablage och PLC-reläer

VARIOFACE-systemkablage och PLC-reläer

Konfigurator: Systemkablage för styrsystem

VARIOFACE-systemkablage ger tidsbesparande och felfri anslutning till E/A-moduler. Skapa din kabeldragningslösning med jackbara PLC-frontadaptrar, systemkablar och signalöverföringsmoduler.

VARIOFACE-systemkablar

Minska kabeldragningsarbetet

Planering, montering och idrifttagning av automationssystem är ofta tidskrävande. Dessutom kan det uppstå kabelfel och långvarig felsökning mellan styrsystems- och fältnivån. Med VARIOFACE-produktportföljen för systemkablage från Phoenix Contact kan du dra nytta av kompatibla och individuella lösningar för systemkablar, frontadaptrar och anslutningsmoduler. Problemen hör till det förflutna.

Systemkablage: principen Plug-and-Play

Interaktiv bildkarta: Översikt över VARIOFACE-produktfamiljen för systemkablage
VARIOFACE-frontadapter
Din modul som ska kabeldras har ingen kontakt? Inget problem. VARIOFACE-frontadaptrar med skräddarsydd anpassning till I/O-kort tar hand om detta.
VARIOFACE-systemkablar
Kundanpassade kablar för snabba, jackbara anslutningar. Plug-and-Play till dina enheter med integrerad kontakt eller till våra VARIOFACE-frontadaptrar.
VARIOFACE Professional
Universella anslutningsmoduler för alla tillämpningar.
VARIOFACE Front Connect
De smala anslutningsmodulerna med frontanslutningar.
VARIOFACE V8-adapter
Den jackbara anslutningen för relämoduler.
VARIOFACE-anslutningsmodul, VARIOFACE Front Connect och VARIOFACE V8-adapter

VARIOFACE-anslutningsmoduler

Anslutningsmoduler är den perfekta lösningen för när kontakter måste anslutas med enkelledare. Våra universella moduler är styrningsoberoende och passar extra bra när det finns automationskomponenter med mångpoliga kontakter i apparatskåpet. 1:1-anslutningen är karakteristisk för dessa moduler.

VARIOFACE-systemkabel ovanifrån, från sidan och som öppen kabelända ovanifrån

VARIOFACE-systemkablar

Varje jackbar kontakt kräver en kabel. De universella kablarna förbinder styrsystems- och signalnivån snabbt och säkert.
Individuella applikationskrav kan realiseras med kundspecifika produkter.

VARIOFACE-frontadapter, VARIOFACE Front Connect och VARIOFACE V8-adapter framifrån

Styrsystemsspecifikt systemkablage

Det styrsystemsspecifika systemkablaget handlar om ett modernt koncept för kabeldragning där frontadaptrar, systemkablar och moduler är speciellt anpassade till varandra.

Broschyr
Översikt över hela produktportföljen
Få en översikt över systemkablage för styrsystem. Läs mer om hur du hittar passande anslutningsteknik för överföring av signaler, data och kraft för din applikation.
Öppna broschyr
Systemkablar och systemkablagemoduler