Systemkablage för styrsystem

Systemkablage för styrsystem

Våra systemkablage för styrsystem är kompakta lösningar för enkel planering, installation och idrifttagning av ditt automationssystem. Jackbara systemkablar och anslutningsmoduler ger garanterat säker och felfri kabeldragning. Eftermonteringskomponenter hjälper dig att modernisera äldre styrsystem. Det sparar tid och reducerar kostnaderna avsevärt.

Mer information

Produktfamilj

Fördelar

  • Snabb, felfri 1:1-anslutning med förmonterade systemkablar
  • Mångsidiga tack vare universalkomponenter
  • Flexibla anslutningar via push-in-, fjäderkraft- och skruvanslutningsteknik
  • Monteringsvänliga, jackbara komponenter
Komponenter för systemkabeldragning

Systemkabeldragning för styrsystem – komponentöversikt

Systemkabeldragning för styrsystem Produktprogrammet

Applikationskraven avgör vilka komponenter från produktprogrammet som kan användas.

Den styrsystemsspecifika systemkabeldragningen handlar om ett modernt koncept för kabeldragning där frontadaptrar, systemkablar och moduler är speciellt anpassade till varandra.

I motsats till detta är universella moduler styrningsoberoende och passar extra bra när det finns automationskomponenter med flerpoliga, jackbara anslutningar i apparatskåpet. 1:1-anslutningen är karakteristisk för dessa moduler. Modulerna möjliggör en ordnad anslutning av fältsignalerna med push-in-, fjäderkraft- eller skruvanslutningsteknik.

Det finns potentialfördelar i flera utföranden för uppdelning av styrsystems- eller driftspänning. Genom de olika antalen potentialnivåer samt anslutningsplintar möjliggörs en flexibel användning.

De universella kablarna förbinder styrsystems- och signalnivån snabbt och säkert.
Individuella applikationskrav kan realiseras med kundspecifika produkter.