Ombyggnadskomponenter för eftermontering

Ombyggnadskomponenter för eftermontering

Ombyggnadskomponenter för eftermontering hjälper dig att modernisera eller renovera befintliga styrsystem. Om styrsystemet är gammalt eller inte tillräckligt kraftfullt bör du överväga ett byte. Tack vare våra jackbara ombyggnadskomponenter för eftermontering sparar du kostnader för dyrbara ombyggnader och anläggningsavbrott. Anslutningen upprättas felfritt och befintligt fältkablage kan behållas.

Mer information

Fördelar med våra ombyggnadskomponenter för eftermontering

  • Enkel modernisering eller ombyggnad av befintliga styrsystem med jackbara ombyggnadskomponenter för eftermontering
  • Högre tillgänglighet med kortare bortfallstider under migrationsförloppet
  • Felfri anslutning med bibehållen befintlig fältanslutning
  • Minskad arbetstid för anslutning med jackbara komponenter
  • Minskade underhållskostnader med teknisk vidareutveckling av anläggningen

Översikt över ombyggnadskomponenterna för eftermontering

Olika ombyggnadskomponenter för eftermontering i dina gamla SPS-anläggningar

Olika ombyggnadskomponenter för eftermontering i dina gamla SPS-anläggningar

1. Mellanadapter för att konvertera SIMATIC® S5 till SIMATIC® S7-400:
S5-kontakten sticks in direkt i E/A-kortet med hjälp av mellanadaptern. En ny S7-400 monteras på platsen för S5. Fältförbindningen kvarstår.

2. Omvandlingsadapter från SIMATIC® S5 till SIMATIC® S7-300:
Konverteringsadaptern ansluter frontadaptern med E/A-komponentgrupper för S7-300. Med hjälp av adaptrarna kan S5-frontadapterns signaler konverteras till en 50-polig plint. Signalen leds vidare med systemkabel och frontadapter till E/A-komponentgruppen.

3. Installationsadapter för förlängning av det befintliga SIMATIC® S5-fältkablaget:
Med hjälp av den universella idrifttagningsadaptern förlängs alla signaler från den befintliga S5-installationen. Den öppna kabeländen kan anslutas till olika styrsystem såsom S7-400 eller S7-300. Detta gör det möjligt att kommunicera mellan befintlig fältanslutning för S5 och den nya styrningen för teständamål. Eftersom den nya styrenheten är temporärt placerad framför apparatskåpet kan anläggningens ursprungsskick återställas vid behov. När anläggningen fungerar korrekt med det nya styrsystemet kan S5 bytas ut.