Energiövervakning – basen för din energihantering

Energiövervakning

Effektiv energiövervakning är basen för din energihantering. Vår produktportfölj med anpassad givar- och mätteknik förenklar insamlingen av energidata avsevärt. Oavsett om det gäller komplex energiövervakning eller enkel fakturering av ett kostnadsställe: utbudet av multifunktionella energimätare och energimätare för fakturering täcker alla användningsområden. Portföljen avslutas med strömtransformatorer, och ström- och spänningsomvandlare.

Mer information

Fördelar

 • Bara tre steg till energimätning med intuitivt konfigurerbara energimätare
 • Fakturering av energidata som är exakt för kostnadsstället med energimätare för fakturering
 • Uppgradera enkelt strömgivartekniken, utan att demontera anläggningskomponenter, med Rogowski-spolar och -strömomvandlare för uppgradering
 • Hitta rätt mätomvandlare för de olika krav som ställs inom ström- och spänningsmätningsteknik

Intelligent energiövervakning: produkter och tjänster för framtidens energihantering

Intelligent energiövervakning med produkter för energi- och strömmätningsteknik

Intelligent energiövervakning med våra produkter för energi- och strömmätningsteknik

Våra energimätare är grunden i vår energiövervakningsportfölj. Med EMpro-energimätare kan du skapa din energihantering för framtiden:
Via webbläsare och det integrerade REST-gränssnittet implementerar du energidata i ditt lokala nätverk. Eller gå direkt till molnet med EMpro. Du har åtkomst till dina mät- och apparatdata var du än befinner dig och kan använda andra smarta tjänster i Internet of things.

Energieffektivitet är en verklig ekonomisk framgångsfaktor. Ett energihanteringssystem måste därför vara lätt att implementera. Vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar insamlingen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.

Lotte Ehlers - Phoenix Contact, Director Interface Monitoring
Lotte Ehlers
EMpro-energimätare för fakturering på DIN-skenan

Energi- och effektmätteknik

Oavsett om det gäller komplex energimätning, enkel avräkning för kostnadsställen eller effektövervakning av solcellsanläggningen: våra produkter inom energi- och effektmätning registrerar alla elektriska storheter som är relevanta för energiövervakningen.

 • AC-energimätare för fakturering
 • DC-energimätare för fakturering
 • Multifunktionella energimätare
 • IoT-aktiverade energimätare med valfria smarta tjänster på Proficloud.io

Vårt PV-strängövervakningssystem SOLARCHECK är speciellt utformat för övervakning av strömmar och spänningar i solcellsanläggningar.

Strömtransformator för snabbanslutning bredvid Rogowski-spole

Strömtransformator

Både för den första installationen och för enkel uppgradering ger våra strömtransformatorer ett omfattande produktspektrum för omvandling av växelström upp till 4000 A AC till låga sekundärströmmar:

 • Strömtransformatorer för snabbanslutning, strömskena och lindning
 • Strömtransformator för eftermontering baserad på Rogowski-spolen
 • Konventionell strömomvandlare för eftermontering
Ström- och spänningsomvandlare

Ström- och spänningsmätteknik

Hitta rätt mätomvandlare för de olika krav som ställs inom ström- och spänningsmätningsteknik:

 • AC/DC-strömomvandlare
 • AC-strömomvandlare
 • AC- och DC-spänningsomvandlare
 • AC-spänningsomvandlare för växelspänningar upp till 550 V AC
 • DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 550 V DC
 • DC-spänningsomvandlare för likspänningar upp till 1 500 V DC
Intelligent energiövervakning
Produkter och tjänster för din energihantering
Hantera energi enkelt: vår innovativa produktportfölj med avstämd givar- och mätteknik förenklar registreringen av energidata avsevärt. Framtidsorienterade kommunikationslösningar och digitala tjänster hjälper dig att integrera, bearbeta och redigera data.
Broschyr
Broschyr energiövervakning