Lösningar för moderna datacenter Datacenter står i centrum för den digitala omställningen. De säkerställer informationsflödet och lagrar enorma mängder data för att garantera att information är kontinuerligt tillgänglig, där efterfrågan ökar för varje dag. Detta leder till höga krav på säkerhet och tillgänglighet vid planeringen av datacenter. Vi hjälper till att försörja, skydda, ansluta och övervaka datacenter med lösningar för kontinuerlig drift och snabb idrifttagning.

En blick in i serverrummet

Den nya mobilnätsgenerationen 5G banar väg för nya tillämpningar på områdena IoT och digitalisering. […] Det kräver en hel del av våra kommunikationsnät, men framför allt måste tillgängligheten vara hög.

Oliver Tananow - Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Rum med servermaskinvara

Krav på datacenter Aspekter vid planeringen av datacenter

Byggandet av ett nytt datacenter ställer särskilda krav på platsen, IT och fastigheter. När företag planerar ett driftsäkert datacenter måste de även ta hänsyn till nationella standarder, utöver IT-säkerheten, IT-systemet och den tekniska fastighetsutrustningen. Vid planeringen är DIN EN 50600 (anläggningar och infrastrukturer för datacenter) och ANSI/TIA-942 (standard för telekommunikationsinfrastruktur för datacenter) viktiga standarder. Här fastställs bland annat krav på strömförsörjning, kylning och dess motståndskraft mot fel, energihantering och hållbarhet. Phoenix Contact hjälper dig att planera ett datacenter som uppfyller bestämmelserna och dina individuella krav.

Person vid apparatskåpet med teknisk maskinvara för försörjning och skydd
Energimätare på apparatskåpet i byggnaden
En person utför sin uppgift inom projektet för fastighetsstyrningen
Framsidan av apparatskåp med alla anslutningsteknologier
Person vid apparatskåpet med teknisk maskinvara för försörjning och skydd

Helhetliga, samordnade försörjningskoncept som består av strömförsörjning i UPS-anläggningar, apparatskydd och överspänningsskydd hjälper till att undvika oplanerade systemfel och driftstopp. En obeaktad riskfaktor är risken för åsknedslag och överspänning. Resultatet kan bli bränder, stopptider i viktiga system och till och med dataförluster.

Om du tänker på åsk- och överspänningsskydd i ett tidigt planeringsskede underlättar det genomförandet. Det är svårt att genomföra en eftermontering och det kräver mycket tid och pengar. Ett holistiskt och lämpligt koncept för skyddszoner och beaktande av skyddsåtgärder enligt IEC (EN, DIN/VDE) 62305-X underlättar planeringen.

Mer om försörjning och skydd
Energimätare på apparatskåpet i byggnaden

Energiövervakning är en viktig komponent i datacenter av flera skäl. För att uppnå klimatmålen och öka energieffektiviteten är det nödvändigt att registrera och dokumentera energiförbrukningen. Denna information används sedan för att ta fram lämpliga förbättringsåtgärder. Det är därför nödvändigt att inkludera ett övervakningssystem i planeringen av det tekniska datacentret.

Som operatör av ett Colocation-datacenter är exakt mätning av energidata oumbärlig för korrekt avräkning av förbrukningen. Dra nytta av fördelarna med en integrerad program- och maskinvarulösning från Phoenix Contact. Genom en kombination av energimätare, kommunikation och styrsystem kan du dra nytta av molnbaserad datainsamling. Dessutom möjliggör vi målinriktad visualisering med intuitiva, flexibla funktioner med hjälp av energiledningen Service EMMA på Proficloud.io.

Mer om energiövervakning
En person utför sin uppgift inom projektet för fastighetsstyrningen

Digitalisering, Building IoT och IT-säkerhet utgör grunden för innovativa och hållbara lösningar för säkra datacenter. En framtidsorienterad infrastruktur för datacenter bygger på resiliens, effektivitet, skalbarhet och hållbarhet. Med vårt öppna och skalbara Building-IoT-framework Emalytics stöder vi alla branscher i att möta dessa krav. Dra nytta av standardiserade, testade programvarubibliotek och mallar och påskynda på så sätt din projektering och idrifttagning. I kombination med vår BIoT-styrenhet skapas skräddarsydda lösningar som är anpassade till dina individuella krav.

Mer om system för fastighetsdrift
Framsidan av apparatskåp med alla anslutningsteknologier

Effektivitet och snabbhet spelar en viktig roll när ett datacenter byggs och vid idrifttagningen. Kvaliteten och tillförlitligheten får dock inte bli lidande. Vid nödsituationer är en tillförlitlig anslutningsteknologi skillnaden mellan drifteffektivitet och störningar eller säkerhet och fara. Oavsett om det gäller anslutningar i apparatskåpet, på kretskortet, till terminalen eller för energilagringsmodulen erbjuder vi rätt teknik och produkter för varje tillämpning. Vid byggandet av datacenter garanterar våra förmonterade anslutnings- och kabelsystem tidsbesparingar i fråga om energidistribution och optimal datatransport.

Mer om effektiv apparatskåpstillverkning

Lösningar i applikationen Hos oss får du allt från en enda källa för ett ekonomiskt och hållbart datacenter. Från försörjning till anslutning ger vi dig pålitliga produkter och kompetent service. Här hittar du en översikt över lösningar som våra långvariga kunder litar på och använder i sina egna datacenter över hela världen.

Interaktiv bildkarta: Layout för datacenter
Hållbart med solcellsanläggningar
Solcellsanläggningen är en otvetydig investering i hållbarhet. Med lösningar för matningsmanagement, överspänningsskydd och anslutningsteknik ger vi stöd hela vägen från installation och idrifttagning till löpande drift.
Mer om solcellslösningar
Hållbart med solcellsanläggningar
Redundanta strömförsörjningar för luftkonditioneringssystem
I datacenter är tillgången till kylning avgörande för att upprätthålla en oavbruten drift av datacentret. En långvarig, redundant systemförsörjning förhindrar både korta avbrott och mer allvarliga fel.
Mer om redundant systemförsörjning
Redundanta strömförsörjningar för luftkonditioneringssystem
Integrerad planering
Den som vill lyckas genomföra kraven på motståndskraft, effektivitet, skalbarhet och hållbarhet måste planera integrerat redan från början innan ett datacenter tas i drift. Effektivitet och hög tillgänglighet kan endast uppnås genom ett holistiskt, intelligent nätverk av alla system, anläggningar och komponenter.
Mer om integrerad planering
Integrerad planering
Utför dataanslutningar
Vi är din viktigaste partner för tillförlitliga dataanslutningar. Satsa därför på våra uttänkta datakontakter för framtidssäker sammankoppling av alla kommunikationsenheter.
Mer om datakontakter
Utför dataanslutningar
Skydd mot överspänning
Risken för åsknedslag och överspänningseffekter förbises ofta. Genom att ta hänsyn till åskskyddskonceptet redan i planeringsfasen kan man undvika fel som orsakas av denna typ av påverkan.
Mer om överspänningsskydd
Skydd mot överspänning
Allt för apparatskåpet
Huvuddelen av energidistributionen är placerat i apparatskåpet. Phoenix Contacts omfattande portfölj för kabeldragning och anslutningar samlas i denna punkt. Med vår expertis förenklar vi apparatskåpstillverkningen så att projekt kan slutföras snabbare, även i datacenter.
Mer om innovationer för apparatskåpet
Allt för apparatskåpet
Integrera energilagringssystem
Integreringen av energilagringsmoduler kompenserar för osäkerheter i den allmänna strömförsörjningen. Vi visar dig innovativ anslutningsteknik för energilagringssystem.
Mer om energilagringssystem
Integrera energilagringssystem
Införande av kameraövervakning
Skydda högkänsliga data mot fysisk åtkomst: Vid en översikt över en kamerabaserad säkerhetslösning och inpasseringskontroll är det oumbärligt med en tillförlitlig infrastruktur.
Mer om kameraövervakning
Införande av kameraövervakning
Energiövervakning
En exakt energiövervakning garanteras framför allt om mätpunkten ligger så nära lasten som möjligt. Phoenix Contacts portfölj innehåller lämpliga lösningar för registrering och bearbetning av energidata vid olika punkter.
Mer om energiövervakning
Energiövervakning
Anläggningstillgänglighet i datacentret
Flera faktorer påverkar systemtillgängligheten i datacentret. Kvaliteten på det allmänna elnätet, drift i en krävande miljö och tillgången till information om dess status ställer särskilda krav på kraftförsörjningssystemens resiliens.
Mer om kontinuerlig anläggningstillgänglighet
Anläggningstillgänglighet i datacentret

Ett grönt datacenter för en hållbar värld På väg till All Electric Society (AES)

Phoenix Contact följer målbilden för All Electric Society (AES) som beskriver en värld där återanvänd energi finns tillgänglig för alla till en låg kostnad och i nästan obegränsad omfattning som huvudsaklig energiform. Vi arbetar kontinuerligt med lösningar för sektorkoppling för att optimera energiflödet från produktion, omvandling och lagring till effektiv förbrukning.
Vår portfölj öppnar också nya möjligheter, till exempel användning av likström för mikronät. Datacenter är en viktig del av den digitala omvandlingen, som är mycket energiintensiv. Detta resulterar i olika krav på energieffektivitet, vilket gör datacenter till en viktig drivkraft för en hållbar IT-förändring. För att göra data tillgängliga på ett klimatneutralt sätt är det här vi börjar tillsammans.

Ingenjörer i en fabrik med maskiner och robotar med likströms-visuals

Likströmsnätens potentialer Hållbarhet i datacenter med framtidsteknik

Klimatmål och hållbar produktion är frågor som berör oss inom industrin. Som tillverkare arbetar vi aktivt med DC-nätsprojektet då vår uppgift är att rädda klimatet. Den stora fördelen med likströmsnät är att energiförbrukare i strömförsörjningen får el från förnybara energikällor utan omvandlingsförluster. Integreringen av energilagringsmoduler minskar också toppbelastningen, vilket avlastar den offentliga strömförsörjningen. Det är därför vi tittar på DC-tekniken och ser den som en milstolpe för datacenter. Läs mer om utformningen av DC-mikronät.

Mobilmast med O2-logotyp

Telefónica litar på vår erfarenhet Genomförande i telekommunikationsanläggningar och datacenter

För att ytterligare öka tillgängligheten för den kommande standarden för mobilnät 5G digitaliserar Telefónica Deutschland GmbH, som är en av Tysklands största telekomleverantörer, sina platser. Under utvecklingen planerades också förebyggande underhåll med ImpulseCheck på särskilt känsliga områden i IT-infrastrukturen och genomfördes enligt företagets behov. Telefónica förlitar sig på framåtblickande koncept för att skydda den tekniska infrastrukturen mot fel som orsakas av åska och överspänningar.