Från matning till potentialfördelning

POWER för högsta systemtillgänglighet

Våra POWER-produkter förser dina applikationer med ledande teknik och hög kvalitet. Strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, redundansmoduler och avbrottsfria strömförsörjningar är avseende funktion och design optimalt anpassade efter kraven i olika branscher.

Läs mer om de olika möjligheterna för en tillförlitlig strömförsörjning i vår broschyr ”Strömförsörjning och avbrottsfri strömförsörjning”!

Ladda ner nu
Power Reliability lead

Skydd och försörjning

Undvik oönskade driftstopp: COMPLETE line-systemet innehåller alla komponenter för ett omfattande försörjningskoncept.

Funktionsområdet Skydd och försörjning
Anslutning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Anslutning”.
Läs mer
Anslutning
Assistentsystem för överspänningsskydd
ImpulseCheck är världens första intelligenta assistentsystem för överspänningsskydd inom området nätskydd.
Läs mer
Assistentsystem för överspänningsskydd
Överspänningsskydd för strömförsörjningssystem
SEC-tekniken skyddar anläggningar och apparater tillförlitligt mot överspänningshändelser, vilket förhindrar produktionsstopp.
Läs mer
Överspänningsskydd för strömförsörjningssystem
Energiövervakning
EMpro:s energimätinstrument samlar in och kommunicerar energidata till överordnade styr- och hanteringssystem. Digitala tjänster och tillgänglighet över hela världen tack vare molnåtkomst skapar en hög tillgänglighet och transparens.
Läs mer
Energiövervakning
AC-potentialfördelning
Med energifördelningssystemet CrossPowerSystem kan du snabbt och enkelt montera energifördelning och brytare.
Läs mer
AC-potentialfördelning
24 V-strömförsörjning
Maximal anläggningstillgänglighet tack vare den kraftfulla portföljen QUINT complete. För din individuella lösning tillhandahåller vi QUINT POWER-strömförsörjningar, DC/DC-omvandlare, aktiva och passiva redundansmoduler samt avbrottsfria strömförsörjningar med Ethernet-gränssnitt.
Läs mer
24 V-strömförsörjning
Apparatskydd
Selektivt apparatskydd med olika utlösningsmekanismer erbjuder maximal säkerhet för varje last. I utbudet för COMPLETE line hittar du rätt säkring för varje applikation.
Läs mer
Apparatskydd
DC-potentialfördelning
För att maskiner och anläggningar ska fungera utan problem måste olika systemkomponenter försörjas med ström och signaler. PTFIX-fördelarblockskonceptet erbjuder rätt lösning för varje applikation.
Läs mer
DC-potentialfördelning

Ett kraftfullt överspänningsskydd leder bort transienta överspänningar på AC-sidan på ett säkert sätt utan att anläggningen behöver stoppas. Möjligheten att överföra överspänningshändelser till molnet möjliggör förebyggande underhåll.

I apparatskåpet utnyttjas nya lösningar för AC- och DC-potentialfördelning för att minska platsbehovet och installationstiden. Redundanslösningar eller batterier kompletterar vid behov DC-strömförsörjningen och garanterar på så sätt 24 V-försörjningen även i kritiska situationer. Säkringar förhindrar att störningar från fältet har en negativ påverkan på hela systemet. Förutom skydd och försörjning bidrar framtidssäkra övervakningslösningar i systemet till en lägre energiförbrukning.