Reläer och optokopplare – för många automationsfunktioner

Reläer och optokopplare

Reläer är elektriskt styrda omkopplare som utför många automationsfunktioner. Vi tillhandahåller genomtänkta reläer och optokopplare för omkoppling, frånskiljning, övervakning, förstärkning eller mångfaldigande. Vi har rätt relä för din tillämpning: solid-state-reläer, elektromekaniska reläer, kopplingsreläer, optokopplare eller tidreläer och logikmoduler.

Mer information
Logikreläsystement PLC logic med expansionsmoduler

Logikreläsystement PLC logic Kombinera relä- och logikmoduler med logikfunktioner och intuitiv programvara.

På marknaden för logikmoduler kombinerar logikreläsystemet PLC logic för första gången logik-, gränssnitts- och fältanslutningsnivåerna i en och samma lösning. Det gör att ett enda kompakt system kan användas för att koppla och styra I/O-signaler. Kombinera logikmodulen med passande relä- och analogmoduler efter behov. Den modulära konstruktionen möjliggör flexibla användningsmöjligheter.

Elektromekaniska moduler och optokopplarmoduler på DIN-skena

Elektromekaniska moduler och optokopplarmoduler Här finns de bästa lösningarna, oavsett vilken bransch eller tillämpning som reläerna ska användas i.

Vid en fortsatt ökad användning av elektronikmoduler blir tillförlitligheten hos industriella automationsanläggningar allt viktigare. Satsa på vårt omfattande program av elektromekaniska moduler och optokopplarmoduler.

Tidrelä på DIN-skena

Tidreläer Perfekt timing: tidreläer är det kostnadseffektiva alternativet till PLC för att styra enklare tidsförlopp.

Med våra tidreläer implementeras tidsstyrningar kostnadsoptimerat och enkelt för allt från några få millisekunder upp till flera dagar. Dra nytta av möjligheten att smidigt kunna ställa in enheterna via reglagen på kapslingens front. Potentialfria växlande utgångar säkrar snabba felmeddelanden och målinriktad avstängning. Välj ett passande tidrelä för den aktuella applikationen från någon av våra fyra produktfamiljer.