Fallindikatorrelä

Fallindikatorrelä för indikering av driftstatus och fara

Fallindikatorrelän/signalrelän används för statusindikering i kontrollrum, på manöverbord och på översiktstavlor. De förinställda fördelningarna möjliggör en snabb idrifttagning. De halv- eller helautomatiserade utförandevarianterna kännetecknas av översiktliga indikeringsområden. Den robusta konstruktionen möjliggör en tillförlitlig drift även under tuffa omgivningsförhållanden.

Mer information
Varningsrelä monterat i apparatskåpets front

Fördelar Snabb överblick över anläggningstillstånd

  • Tidsbesparande idrifttagning tack vare förkonfigurerade meddelanden
  • Tillförlitlig och långvarig drift tack vare robust konstruktion
  • Fördefinierade fördelningar för många olika användningsmöjligheter

Varningsreläets funktionsprincip Hel- och halvautomatiserade utföranden

Interaktiv image map: hel- och halvautomatiserade varningsreläer
Halvautomatiserad funktionsprincip
Manuell meddelandekvittering med automatisk återställning av varningssignaler efter att störningen åtgärdats
Halvautomatiserad funktionsprincip
Helautomatiserad funktionsprincip
Automatisk återställning av varningssignaler efter att störningen åtgärdats, utan behov av manuell kvittering
Helautomatiserad funktionsprincip
Monteringsvarianter för manuellt varningsrelä MR 11

Varningsrelä med manuell meddelandekvittering

Halvautomatiskt varningsrelä

Det halvautomatiska varningsreläet MR 11 visar anläggningstillstånd.
På detta utförande utförs meddelandekvitteringen manuellt genom att man trycker på återställningsknappen vid enhetens front. Detta ger en klar översikt över redan kända (kvitterade) eller förändrade (ännu inte kvitterade) meddelanden.
Det gör att servicetekniker på plats kan se om anläggningstillstånd redan är kända och om lämpliga åtgärder redan har vidtagits eller inte. Efter att felet har kvitterats och åtgärdats återgår varningsreläet automatiskt till utgångsläget.
Varianterna med halvautomatiskt utförande utmärker sig genom att felmeddelandet på enhetens framsida sparas efter att felet har åtgärdats. Det gör att serviceteknikern även vid automatiskt felåtgärdande kan se om drift utan avbrott var möjlig.

Varningsreläer med automatisk meddelandekvittering

Varningsreläer med automatisk meddelandekvittering

Helautomatiskt varningsrelä

Det helautomatiska varningsreläet MR 21 används också för indikering av driftstatus och fara.
Meddelandekvitteringen sker automatiskt och utan manuella ingrepp i detta utförande. Det gör att enhetens front alltid visar det aktuella anläggningstillståndet.
Den helautomatiska versionen är därmed lämpad för obemannad anläggningsdrift.

Varningsrelä med märkskyltar

Märkskyltar Flexibla meddelanden för din anläggning

Meddelanden och tecken på märkskyltarna kan anpassas efter individuella krav. De förkonfigurerade meddelandena gör att idrifttagningen går ännu snabbare.
De standardiserade plattorna gör att du kan skapa en märkning med en eller två rader med upp till 15 tecken per rad.

Den genomtänkta konstruktionen gör också att du kan byta ut märkta plattor. Detta gör användningen så flexibel som möjligt även vid användning under flera år.

Monteringssätt Lätt att montera framtill på apparatskåp eller på DIN-skenan

Interaktiv image map: översikt över monteringstyper för varningsreläer
Montering på DIN-skena
En kontaktplatta med klämma behövs för att montera reläet på DIN-skenefästet (35 mm). Dessa komponenter finns bland tillbehören.
Montering på DIN-skena
Frontmontering
För att montera reläet i apparatskåpets eller manövertavlans front krävs en spännram eller en skyddskåpa. Skyddskåpan finns bland tillbehören.
Frontmontering
Kombinationskapsling varningsrelä

Kombinationskapsling för montering framtill

Lätt att kombinera varningsreläer Optimal översikt vid installation i fronten

Men våra kombinationskapslingar kan du enkelt montera upp till nio varningsreläer i apparatskåpets front. Den gemensamma hållaren underlättar inte bara vid monteringen utan ger även en tydlig översikt över inkommande meddelanden.
Beroende på kombinationskapsling kan du montera upp till fyra eller nio varningsreläer. Du kan naturligtvis även välja att installera färre reläer. I sådana fall förses de fria platserna med blindplattor. På så sätt kan du också utvidga anläggningen vid ett senare tillfälle.