Skyddsenheter för informationsteknik

Överspänningsskydd för informationsteknik och telekommunikation

Informationstekniska gränssnitt är särskilt känsliga för överspänningar. Skyddskopplingarna ska helst inte begränsa de höga överföringshastigheterna. Kraftfulla och snabbreagerande moduler skyddar väl med minimal dämpning. Överspänningar begränsas säkert. Bandbredden påverkas knappt.

Mer information

Fördelar

 • Överensstämmelse med alla standarder – både för överspänningsskydd och höghastighetsnätverk
 • Skydd för alla vanliga tillämpningar och signaler tack vare komplett produktportfölj
 • Mångsidig användning tack vare applikationsanpassade konstruktioner och anslutningstekniker
 • Enkel kontroll tack vare jackbara skydd
DATATRAB DT från Phoenix Contact: ett skydd för många IT-applikationer

Produktfamiljen DATATRAB

DATATRAB DT – skydda informationsteknik universellt

Produktfamiljen DATATRAB DT från Phoenix Contact tillhandahåller skydd för många applikationer:

 • Highspeed-nätverk upp till 10 gigabit Ethernet
 • Nätverk med RS-485-gränssnitt
 • Analoga och digitala gränssnitt för telekommunikation, inklusive DSL

Alla överspänningsskydd är kompatibla med den passande anslutningstekniken.

Varianten DT-LAN-CAT6+ är kompatibel med olika dataprotokoll vid maximala överföringshastigheter, bland annat Ethernet, Power-over-Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring och DS1.

DATATRAB kan du använda valfritt som adapter eller som DIN-skenmodul.

TERMITRAB överspänningsskydd för VDSL-applikationer

TERMITRAB complete för VDSL-applikationer

TERMITRAB complete för telekommunikationsgränssnitt

Med en byggbredd på endast 6 mm utgör TERMITRAB complete med TTC‑6‑1x2‑TELE… ett smalt och tillförlitligt skydd för gränssnitt för telekommunikation. Säkringen är optimerad för VDSL-applikationer. Även vid höga datahastigheter på upp till 250 Mbit/s ger det kompakta överspänningsskyddet ett säkert skydd mot transienter utan att datasignalen påverkas.

Säkringarna för för gränssnitt för telekommunikation är tillgängliga med både push-in- och skruvanslutningsteknik.

PLUGTRAB PT-IQ även för datagränssnitt

Intelligent överspänningsskydd PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT-IQ för datagränssnitt

Det intelligenta överspänningsskyddet PLUGTRAB PT-IQ skyddar nu också dina dataledningar säkert mot överspänning. Säkringen är speciellt anpassad efter HF-applikationer. På så sätt övervakas alla spänningsbegränsande komponenter permanent.

Fördelar: Även tidigare skador på grund av återkommande överspänning identifieras och rapporteras. Tack vare statusindikering i flera steg kan du när som helst läsa av säkringarnas status:

 • Röd = byte nödvändigt
 • Gul = byte rekommenderas
 • Grönt = skydd OK

Via styrenheten kan ett gruppfjärrmeddelande skickas via alla anslutna skydd. Välj mellan konventionell skruvanslutning och den bekväma push-in-anslutningstekniken.

Överspänningsskydd för informationsteknik

DATATRAB i praktiken

Typiska användningsområden

Skydd för informationsteknik delas upp i två områden:

 • Datagränssnitt
 • Telekommunikationstillämpningar

Inom datateknik förekommer ofta mycket låga spänningar och höga överföringshastigheter. Telekommunikationssystem däremot använder låga dataöverföringshastigheter i kombination med högre spänningar på grund av kabelinfrastrukturen.