Test- och övervakningsenheter

Test- och övervakningsenheter

Våra test- och övervakningsenheter ökar anläggningstillgängligheten och kan arbeta manuellt eller molnbaserat i realtid. Överbelastningar belastar elektriska installationer samt avsedda skyddsenheter. Informera dig i god tid om anläggningens och överspänningsskyddets tillstånd, innan fel inträffar.

Mer information

Fördelar

 • Identifiering av överspänningsskyddsenheternas aktuella status (State of Health) via förebyggande kontroller
 • Hög kvalitets- och säkerhetsstandard: tack vare uppdateringsfunktionen och den automatiska anpassningen av kontrollalgoritmer har du alltid den senaste versionen
 • Utnyttjande av digitala mervärden och tjänster med ImpulseCheck
 • Systemet för överspänningsskydd är en del av COMPLETE line-systemet
Överspänningsskydd ImpulseCheck med fyra ledare

ImpulseCheck övervakar upp till fyra ledare på ett överspänningsskydd

ImpulseCheck - assistentsystemet för överspänningsskydd

Särskilda krav gäller för överspänningsskydd och de utför sitt arbete i det tysta. För det mesta skyddar de dina anläggningar mot EMC-händelser utan att du märker det. Säkringarnas aktuella tillstånd är okänt för dig.

ImpulseCheck är världens första intelligenta assistentsystem för överspänningsskydd inom området nätskydd. Den aktuella statusen (State of Health) för varje enskild säkring detekteras med molnanslutning. Detta ger dig tillgång till nya digitala tjänster.

Du ser de övervakade överspänningsskyddens faktiska belastning och därmed även belastningen på anläggningen. På så sätt kan du enklare förutse fel och på ett effektivare sätt planera underhållsarbeten.

Övervakningsenhet ImpulseCheck eller testinstrument CHECKMASTER 2

ImpulseCheck övervakar elkablarnas aktiva ledare. Även utan installerat överspänningsskydd mäts impulserna och man kan dra slutsatser om anläggningens belastning. ImpulseCheck är det bästa valet för innovativ och automatiserad beräkning av överspänningsskyddsenheternas aktuella status (State of Health). Assistentsystemet ImpulseCheck är en övervakningsenhet för överspänningsskyddsenheter för strömförsörjning av typerna 1 och 2.

CHECKMASTER 2 är ett mobilt testinstrument för nästan alla jackbara överspänningsskyddsenheter från Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 kan du manuellt kontrollera kontakterna för överspänningsskydd för strömförsörjning av mät-, styr-, regler- och datateknik.

Testutrustning för skydd CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2: testinstrument för olika konstruktioner och kretsar

Regelbunden kontroll för ett säkert överspänningsskydd

Enligt IEC 62305-3 ska överspänningsskyddsenheter kontrolleras regelbundet. Dessutom föreskriver standarden att testvärdena ska dokumenteras på ett lättförståeligt sätt.

ImpulseCheck övervakar skyddsenheterna i realtid. Du kan när som helst skriva ut den aktuella statusen i dokumentationssyfte genom att trycka på en knapp.

Kontrollen med CHECKMASTER 2 måste utföras manuellt.

 • Kontakterna på skyddsenheterna sätts in i motsvarande testkassett.
 • Det egentliga testet utförs automatiskt.
 • Testinstrumentet CHECKMASTER 2 lagrar alla testresultat i det interna minnet.
 • De sparade testvärdena kan läsas av direkt eller senare.
 • I testprotokollet anges artikelbeteckningen tillsammans med resultatet av testet med datum och klockslag.
Streckkodsskanner

Enkel identifiering av testobjekt med streckkodsskanner

Enkel identifiering av testobjekt med streckkodsskanner i CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 kontrollerar specifika elektriska egenskaper hos överspänningsskyddsenheterna från Phoenix Contact. Registreringen av artikelnumren sker felfritt med hjälp av streckkodsskannern.

Sätt i testobjektet i den tillhörande mätadaptern. Om apparattypen redan har registrerats via skannern, startar kontrollen automatiskt när testobjektet sätts i.

Du kan även mata in testobjektets artikelnummer med pekskärmen efter att testobjektet har satts i mätadaptern.

LM-S - Blixtövervakningssystemet

Analysenhet och sensor till Blixtövervakningssystem LM-S

Blixtövervakningssystem LM-S för fjärrövervakning

Mätning av blixtström

Informera dig online om blixtnedslag i anläggningen och utnyttja möjligheten till underhåll baserat på belastning.

Mätsystemet identifierar och analyserar impulsströmmens alla viktiga parametrar. Utvärdering och fjärrindikering sker i realtid. Genom samkörning av anläggningens driftparametrar och mätdata får du ett bättre beslutsunderlag för kontroll- och underhållsinsatser.

Den ger dig följande fördelar:

 • Enkel identifiering och utvärdering av blixtströmsbelastningar tack vare ett intelligent mätsystem
 • Bättre planering av underhåll med kontinuerlig fjärrövervakning
 • Enkla utdata och enkel konfiguration med integrerad webbserver
 • Anslutning till standardnätverkssystem via RJ45-Ethernet-gränssnitt