Test- och övervakningsenheter

Test- och övervakningsenheter

Våra test- och övervakningsenheter ökar anläggningstillgängligheten och kan arbeta manuellt eller molnbaserat i realtid. Överbelastningar belastar elektriska installationer samt avsedda skyddsenheter. Informera dig i god tid om anläggningens och överspänningsskyddets tillstånd, innan fel inträffar.

Mer information

Fördelar

 • Identifiering av överspänningsskyddens aktuella status (State of Health) via förebyggande kontroller
 • Hög kvalitets- och säkerhetsstandard: tack vare uppdateringsfunktionen och den automatiska anpassningen av kontrollalgoritmer har du alltid den senaste versionen
 • Utnyttjande av digitala mervärden och tjänster med ImpulseCheck
 • Assistentsystemet för överspänningsskydd är en del av COMPLETE line-systemet
Överspänningsskydd ImpulseCheck med fyra ledare

ImpulseCheck övervakar upp till fyra ledare på ett överspänningsskydd

ImpulseCheck - assistentsystemet för överspänningsskydd

Särskilda krav gäller för överspänningsskydd och de utför sitt arbete i det tysta. För det mesta skyddar de dina anläggningar mot EMC-händelser utan att du märker det. Säkringarnas aktuella tillstånd är okänt för dig.

ImpulseCheck är världens första intelligenta assistentsystem för överspänningsskydd inom området nätskydd. Den aktuella statusen (State of Health) för varje enskild säkring detekteras med molnanslutning. Detta ger dig tillgång till nya digitala tjänster.

Du ser de övervakade överspänningsskyddens faktiska belastning och därmed även belastningen på anläggningen. På så sätt kan du enklare förutse fel och på ett effektivare sätt planera underhållsarbeten.

Assistentsystem ImpulseCheck eller testinstrument CHECKMASTER 2

Enligt IEC 62305-3 ska överspänningsskydd kontrolleras regelbundet. Dessutom föreskriver standarden att testvärdena ska dokumenteras på ett lättförståeligt sätt.

ImpulseCheck övervakar elkablarnas aktiva ledare. Även utan installerat överspänningsskydd mäts impulserna och man kan dra slutsatser om anläggningens belastning. ImpulseCheck är det bästa valet för innovativ och automatiserad beräkning av överspänningsskyddens aktuella status (State of Health). Du kan när som helst skriva ut den aktuella statusen för överspänningsskydden i dokumentationssyfte genom att trycka på en knapp. Assistentsystemet ImpulseCheck är en övervakningsenhet för överspänningsskydd för strömförsörjning av typ 1 och 2.

CHECKMASTER 2 är däremot ett mobilt testinstrument för nästan alla jackbara överspänningsskydd från Phoenix Contact. Med CHECKMASTER 2 testar du manuellt kontakterna för överspänningsskydd för strömförsörjningen till mät-, styr- och reglertekniken samt för överspänningsskydden för informationsteknik.

Mobilt testinstrument för överspänningsskydd - CHECKMASTER 2

Det mobila testinstrumentet för överspänningsskydd CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 - Det mobila testinstrumentet

CHECKMASTER 2 är ett moduluppbyggt testinstrument för överspänningsskydd. Med olika testkassetter kan du testa nästan alla jackbara överspänningsskydd från Phoenix Contact med CHECKMASTER 2.

 • Kontrollen med CHECKMASTER 2 görs manuellt.
 • Kontakterna på överspänningsskydden sätts in i tillhörande testkassett.
 • Det egentliga testet utförs automatiskt.
 • Testinstrumentet CHECKMASTER 2 lagrar alla resultat i det interna minnet.
 • De sparade testvärdena kan läsas av direkt eller senare.
 • I testprotokollet anges artikelbeteckningen tillsammans med resultatet av testet med datum och klockslag.

Möjliga testresultat är:

 • OK
 • Toleransgräns nådd
 • Överbelastning, byte krävs

Om testinstrumentet CHECKMASTER 2 signalerar att ”toleransgränsen är nådd” har säkringen redan aktiverats flera gånger. Överspänningsskyddet fungerar fortfarande, men bör bytas ut som förebyggande underhållsåtgärd.

Streckkodsläsare

Enkel identifiering av proven med streckkodsläsare

Enkel identifiering av proven med streckkodsläsare i CHECKMASTER 2

CHECKMASTER 2 kontrollerar specifika elektriska egenskaper hos överspänningsskydden från Phoenix Contact. Registreringen av artikelnumren sker felfritt med hjälp av streckkodsläsaren.

Sätt i provet i den tillhörande mätadaptern. Om apparattypen redan har registrerats via streckkodsläsaren, startar kontrollen automatiskt när provet sätts i.

Du kan även mata in provets artikelnr med pekskärmen efter att provet har satts i mätadaptern.

LM-S - Blixtövervakningssystemet

Analysenhet och sensor till blixtövervakningssystem LM-S

Blixtövervakningssystem LM-S för fjärrövervakning

Blixtströmsmätning

Informera dig online om blixtnedslag i anläggningen och utnyttja möjligheten till underhåll baserat på belastning.

Mätsystemet identifierar och analyserar impulsströmmens alla viktiga parametrar. Utvärdering och fjärrindikering sker i realtid. Genom samkörning av anläggningens driftparametrar och mätdata får du ett bättre beslutsunderlag för kontroll- och underhållsinsatser.

Detta ger dig följande fördelar:

 • Enkel identifiering och utvärdering av blixtströmsbelastningar tack vare ett intelligent mätsystem
 • Bättre planering av underhåll med kontinuerlig fjärrövervakning
 • Enkla utdata och enkel konfiguration med integrerad webbserver
 • Anslutning till standardnätverkssystem via RJ45-Ethernet-gränssnitt