Upplyst stad med blixtar på himlen

Överspänningsskydd – teknik Säkerhet för dina apparater och anläggningar

Phoenix Contact är en av pionjärerna inom utvecklingen av överspänningsskydd. Decennier av erfarenhet och intensiv grundforskning i samarbete med universitet och yrkeshögskolor, utgör grunden för den tekniska kompetensen som utnyttjas vid utvecklingen av produkter på området överspänningsskydd.

Ett eget ackrediterat impuls- och högströmslaboratorium gör att vi kan tillverka produkter som är både säkra och som uppfyller gällande standarder – från ursprungsidé till serietillverkning.

Med våra överspänningsskydd håller du dina anläggningar driftklara längre.

Vid sidan av utvecklingen och produktionen av skyddsenheter kan vi tack vare vår erfarenhet inom basforskningen även utveckla mätsystem för blixtar. Du hittar underlag för blixt- och överspänningsskydd samt information om våra blixtövervakningssystem i följande områden.

Vår kompetens

Vi utnyttjar spetskompetensen hos våra experter under hela tillverkningsprocessen.

Två män med överspänningsskyddsprodukter från Phoenix Contact
En man vid produktutveckling av överspänningsskydd
En man manövrerar överspänningsskyddskonfiguratorn på en dator
Phoenix Contact-medarbetare i testlaboratoriet för överspänningsskydd
Verktygskonstruktion, formsprutning och metallbearbetning
Phoenix Contacts produktion av överspänningsskydd
Två män med överspänningsskyddsprodukter från Phoenix Contact

Fysiska samband och djupgående elektroteknisk kunskap inom området överspänningsskydd för högkvalitativa produkter.

En man vid produktutveckling av överspänningsskydd

Optimala lösningar för varje tillämpning.

En man manövrerar överspänningsskyddskonfiguratorn på en dator

Lättinstallerade produkter för enkel hantering.

Phoenix Contact-medarbetare i testlaboratoriet för överspänningsskydd

Testade produkter för maximal säkerhet.

Verktygskonstruktion, formsprutning och metallbearbetning

Maximal precision i produkten.

Phoenix Contacts produktion av överspänningsskydd

Maximal produktkvalitet genom hundraprocentig sluttestning.

Ett innovationsexempel: utvecklingen av gnistgapet
Utvecklingen av gnistgapet YouTube

Ett innovationsexempel: utvecklingen av gnistgapet

Gnistgap är de mest kraftfulla komponenterna i skyddsenheter. De kan avleda mycket höga strömmar. Utvecklingen gick från öppna, utblåsande gnistgap till inkapslade gnistgap. Ett problem kvarstod emellertid. Den höga nätföljdströmmen.

2015 lanserade Phoenix Contact för första gången ett gnistgap som arbetar så effektivt att ingen nätföljdström uppstår. Det nya gnistgapet är extremt effektivt och eftersom inga nätföljdströmmar uppstår, har det även mycket lång livslängd.

Produktanimering: den nya överspänningsskyddsserien SEC för strömförsörjning
Överspänningsskydd med SEC YouTube

Gnistgapet är kraftpaketet i de nya grovskydden

Det unika gnistgapet gör att kompakta och kraftfulla säkringar kan tas fram.

Fördelar:

  • Hög livslängd hos säkringen och den elektriska installationen tack vare gnistgap utan nätföljdströmmar
  • Kompakt konstruktion som sparar plats vid installationen
  • Enkelt byte vid service med enhetliga och jackbara säkringar
  • Håll dig hela tiden informerad om säkringens tillstånd tack vare den optisk-mekaniska statusindikeringen
  • Kontakterna är mekaniskt kodade för att undvika förväxling

Användningsområden

 

Expert på överspänningsskydd med FLT-SEC Hybrid

Överspänningsskydd i stora huvudfördelningar för energi

Överspänningsskydd i stora huvudfördelningar för energi

Överspänningsskydd i fastighetsförsörjningen är idag standard. I bostadshus förverkligar du det enkelt, eftersom det tack vare försäkringen oftast inte behövs någon ytterligare säkring av skyddsenheten.
I stora energifördelningssystem ser det annorlunda ut. Försäkringar som är mindre än 315 A är ovanliga, vilket innebär att det krävs en försäkring för skyddsenheten. Denna försäkring tar upp plats samt kostar både pengar och dyrbar kabellängd. Plats och kostnader är i detta fall dock det mindre problemet. Det är kabellängden som är det verkligt kritiska. Här hittar du information om den tekniska bakgrunden och vår lösning.

 Solcellsanläggning på ett hustak

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

Överspänningsskydd för solcellsanläggningar

När man beslutar sig för att installera en solcellsanläggning är, förutom fokus på miljöskydd, ett uttalat mål ofta att göra sig oberoende av energileverantören.
Man planerar för minst 20 år vid en investering i en solcellsanläggning. Det är lång tid då mycket kan hända. Liksom all elektrisk utrustning är även solcellsanläggningar känsliga mot överspänningar – växelriktare, solcellsmoduler, batteriackumulatorer och kablar är alla komponenter som kan ta skada. Ett effektivt skydd mot överspänningar ökar därmed anläggningens driftsäkerhet och ökar säkerheten för den driftansvarige. På de enskilda sidorna visar vi att det här skyddet varken är krångligt eller komplicerat.

Telekommunikationsmast framför en stad

Infrastruktur med hög tillgänglighet

Överspänningsskydd för infrastruktur med hög tillgänglighet

Den fortskridande digitaliseringen ställer allt högre krav på tillgängligheten för moderna anläggningar och tjänster. Här kan 5G-standarden för mobilnätet nämnas som exempel. Sammankopplad automation måste kunna drivas kontinuerligt och utan fel. En störning på anslutningen eller ett avbrott kan leda till fel och höga följdkostnader i produktionsprocessen. Om det uppstår ett nätbortfall i framtida tillämpningar, t.ex. uppkopplade och självkörande fordon, är farorna ännu större.

Hand håller i logotyp med NFPA 79

Överspänningsskydd enligt NFPA 79

För den nordamerikanska marknaden föreskriver NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) användning av överspänningsskydd (SPD) i maskiner med säkerhetskretsar.

Den delstat där maskinen drivs beslutar vilken utgåva som gäller. Därmed gäller olika utgåvor i hela Nordamerika. Det kan därför vara lämpligt att alltid följa den senaste utgåvan.

Lär dig vilka bindande krav på elektriska maskiner som ställs i NFPA 79 vid användning av skyddsenheter (SPD).

Överspänningsskydd för bostadshus

Överspänningsskydd för bostadshus

Överspänningsskydd för bostadshus

Även i privata bostadshus börjar skyddet mot överspänning i fastighetsförsörjningen. Beroende på omgivningsförhållandena måste du tänka på några punkter när du väljer passande säkringar. Vilka de är samt bakgrundsinformation om valet av passande säkringar för bostadshus hittar du i detta avsnitt.

Överspänningsskydd för industribyggnader

Överspänningsskydd för industribyggnader

Överspänningsskydd för industribyggnader

Utbudet av passande skyddsenheter för industrianläggningar skiljer sig från överspänningsskyddet för bostadshus. Högre spänningar, andra omgivningsförhållanden och skyddet av data- och signalledningar kräver kraftfullare produkter. Du hittar ett urval av överspänningsskydd för industribyggnader samt mer information här.

Sinuskurva med pusselbitar för överspänningsspänningsskydd och strömförsörjning

Det oslagbara teamet av överspänningsskyddet PLT-SEC och strömförsörjningen QUINT DPOWER

Harmoniserade komponenter för högre anläggningstillgänglighet

Lång livslängd och hög tillgänglighet på industrianläggningar är A och O för producerande företag. I takt med att digitaliseringen fortskrider och graden av automation blir allt högre ställs det hela tiden hårdare krav på varje enskild komponent. För att uppnå ett bra skydd och en lång livslängd för utrustningen och därmed också för en kostnadseffektiv produktion, är det avgörande att komponenterna är harmoniserade.

Överspänningsskydd PLT-SEC och QUINT POWER-strömförsörjningar är ett oslagbart team. Komponenterna har harmoniserats på ett optimalt sätt, vilket bidrar till ännu högre anläggningstillgänglighet.

Figur med kamera framför en anläggning

Överspänningsskydd för videoövervakningsanläggningar

Överspänningsskydd för videoövervakningsanläggningar

Anläggningar för videoövervakning är idag oumbärliga inom trafikledningsteknik, tillträdeskontroller eller vid övervakning av känsliga anläggningsområden. Här får du veta hur du skyddar dina kamerasystem mot skador från blixtnedslag och överspänningar.

Phoenix Contacts impuls- och högströmslaboratorium

Impuls- och högströmslaboratorium

Impuls- och högströmslaboratorium

Kraftfull, kompetent och ackrediterad
På en 1300 m² stor yta driver Phoenix Contact ett modernt, effektivt och ackrediterat laboratorium speciellt för testning av skyddsenheter. Här reproduceras bland annat störningar som t.ex. blixtnedslag, kopplingsåtgärder eller elektrostatiska urladdningar.