Jackbara COMBI-plintar

Jackbara plintar

De jackbara plintarna COMBI är en särskild form av hybridplintar. Plintarna har en standardiserad kontaktzon på den ena och en push-in-, skruv-, dragfjäder- eller snabbanslutningsteknik på den andra sidan. Tack vare kontaktsystemet tål plintarna de mest extrema vibrationskraven. Med de jackbara plintarna arbetar du särskilt tidsbesparande med dragning av signal- och kraftkablar.

Mer information

Fördelar

  • Fritt val av anslutningsteknik med enhetligt konstruerad COMBI-stickzon
  • Märkström på 41 A och en märkspänning på 1000 V går att åstadkomma med stickkontakt med hög prestanda
  • Hög säkerhet tack vare petsäkert utförande
  • Skydd mot felaktig koppling med individuella kodningsmöjligheter
  • Enkel potentialfördelning tack vare det dubbla bryggschaktet
  • Vibrationssäkerhet med låsningstillbehör
  • Helt flexibel med kontakter som går att konfektionera själv
QUATTRO-radplint

QUATTRO-radplint

Jackbara lösningar för dina anläggningar och maskiner

Från kopplingsboxar till hela anläggningar: Det går inte att föreställa sig dagens applikationer utan jackbara lösningar. Den jackbara anslutningstekniken är monterad i olika plintvarianter. Hit hör bl.a. genomgångsplintar, skyddsledarplintar, flerledarplintar, flerplansplintar, miniplintar samt frånskiljbara plintar. Utöver CLIPLINE complete-systemets standardiserade bryggnings-, test- och märkningstillbehör har plintarna även andra enhetliga extratillbehör som säkerställer en fackmässig kabeldragning. Hit hör artiklar som kodningselement, kabelfixeringar, dragavlastningar och låsanordningar samt skyddsanslag och kabelkapslingar.

Jackbara radplintar

Jackbara radplintar

Modulär anläggningskonstruktion med jackbara radplintar

Anslutningssystemet består av jackbara plintar och passande kontakter. Därmed ges en obegränsad flexibilitet då du bygger upp dina plintrader.
Från matningen av apparatskåpet via försörjningen av effekt- och styrkomponenterna till den snabba installationen av centrala anläggningsdelar. Anslutningssystemet COMBI garanterar alltid en perfekt lösning.

COMBI-kontakt

COMBI-kontakt

Självkonfektionerbara COMBI-kontakter och kopplingar

COMBI-kontakter finns som förmonterade med upp till 15 poler eller för egen montering. De förmonterade varianterna är till för den modulära uppbyggnaden för individuella applikationer. Låsanordningarna som kan monteras som tillval på radplintkontakterna håller för även de allra kraftigaste vibrationerna. Låsanordningarna säkerställer en säker anslutning mellan plint och COMBI-kontakt. För att ledningarna inte ska utsättas för dragbelastning har COMBI-systemet dessutom olika sorters dragavlastningar, t.ex. enkla, låsbara varianter eller hela kabelkapslingar. För att förhindra att ledningar bryts av har systemet brytskyddskåpor, utöver kabelkapslingarna.

Flerledarplintar

Flerledarplintar

Flerledarplintar med sex kontaktställen

Tre kontakter för intern kabeldragning och PIN-kontakterna för jackbar extern kabeldragning. Det gör att du kan ta fram modulära anläggningskoncept för en snabb idrifttagning. Anläggningsdelar går snabbt att byta i samband med servicearbeten. Genom det stora antalet kontaktpunkter lämpar sig radplintarna optimalt som kompakta jackbara korskopplingsplintar. Märkningsmöjligheten med stor yta och märkhållare med samma form garanterar en översiktlig matrismärkning.

Tredimensionella signalfördelare

Tredimensionella signalfördelare

Tredimensionella signalfördelare

Med fyravåningsplintarna PT 2,5-4 L korskopplas signaler i styrsystemen och anläggningsdelarna i små utrymmen. Du kan konstruera en kraftig kompakt, tredimensionell signalfördelare med detta plintsystem. Det är tack vare de olika byglingsmöjligheterna inom plintraden och korskopplingsmöjligheterna i 4-poliga kontakterna som kan konfektioneras fritt.

Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.