Medarbetare i labbet vid ledarutdragningstest på en skruvplint

Kvalitetskontroller Kvalitet i alla typer av applikationer

Kvaliteten på våra produkter har alltid högsta prioritet hos oss. Den testas inte bara i efterhand i färdiga produkter utan skapas ansvarsfullt i varje steg av vår produktion och logistik.

För att garantera användningen av våra produkter i alla relevanta branscher genomgår våra produkter ett stort antal kontrollprocesser. Utöver standardtestmetoderna enligt IEC 60947-7-1/-2/-3 genomgår våra produkter även specifika kvalitetstester vilket leder till att de kvalificeras enligt många olika godkännanden.

En man vid ett laboratorietest i laboratoriet

Laboratorietest

Grunder Grunder för kvalitetskontrollerna

Grunder för kvalitetskontrollerna
För att i grunden säkerställa våra produkters kvalitet sätter vi inom Phoenix Contact verkligen värde på att ha hög kvalitet inom alla tillverkningsområden. En mycket viktig faktor för att säkerställa kvaliteten är då våra laboratorier som följer produkterna längs hela tillverkningsprocessen. Av detta skäl är våra laboratorier dessutom alltid i fokus för den fortlöpande optimeringen och har en mängd olika ackrediteringar, t.ex. ackrediteringen CE och UL.

Ledarutdragningstest på en skruvplint i laboratoriet

Ledarutdragningstest (IEC 60947-7-1/-2) på en radplint

Mekaniska kontroller Kontroller av en radplints mekaniska egenskaper

Kontroller av en produkts mekaniska egenskaper
Med de mekaniska kvalitetskontrollerna kontrolleras i första hand plintarna och isoleringshöljena. Testerna fokuserar på produkternas beständighet när det gäller olika påverkan som vibration, ledarrörelse och ledarutdragning eller mekanisk hållfasthet. Genom dessa kvalitetskontroller kan vi garantera dig högsta tänkbara kvalitetsstandarder när det gäller mekaniska egenskaper.

Exempel på mekaniska testningar:

 • Anslutningskapacitet
 • Böjningstest
 • Ledarutdragningstest
 • Mekanisk hållfasthet
 • Temperaturchocktest
Kvalitetskontroll av en skruvplint med kortslutningsströmstest vid den elektriska kontrollen

Kontroll av en radplint med kortslutningsströmstest (IEC 60947-7-1/-2)

Elektriska kontroller

Elektriska kontroller
Kvalitetskontroller av produkternas strömflöde
De elektriska kvalitetskontrollerna avser strömflödet i produkterna. För detta imiteras olika scenarier där t.ex. radplintarna testas med avseende på kortslutningar eller värmeutveckling.
För att garantera tillräcklig elektrisk isolation testas plintarna även med avseende på krypsträckor och isolationsegenskaper. För att de olika produkternas effektivitet ska kunna garanteras testas de dessutom med avseende på spänningsfall. Exempel på elektriska kontroller:

 • Temperaturstegringstest
 • Isolationstest
 • Luft- och krypsträckor
 • Spänningsfallstest
 • Stötspänningstest
Glödtrådstest på en radplint vid materialprovningen

Glödtrådstest (IEC 60695-2-11) på en radplint

Materialprovning Kontroller av produkternas materialegenskaper

Kontroller av produkternas materialegenskaper
På området materialtester testas produkterna med avseende på materialförändringar. I fokus för materialtesterna står längre belastningstester i form av konstant högre temperaturer, krypsträcksbildning genom fuktighet och smuts samt ett simulerat åldrande av materialen.
Exempel på materialtestningar:

 • Åldrandetest
 • Brännbarhetsklassificering
 • Isolationsegenskaper
 • Korrosionstest
 • Flamtest