Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar PTV

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Olika radplintar används särskilt i test- och mättekniken. Med dessa kan kretsar enkelt separeras manuellt. Knivfrånskiljarplintar från Phoenix Contact har en lättmanövrerad spakfrånskiljarkniv. Frånskiljar-grundplintar erbjuder en standardiserad frånskiljarzon för att fästa komponenthållarproppar, säkringsproppar, frånskiljarproppar eller genomföringskontakter.

Mer information

Fördelar

 • Enkel frånskiljning av kretsar med frånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
 • Enkel strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljarstället
 • Säker hantering med låsanordning på frånskiljarspaken i ändlägen
 • Tydlig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
 • Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt

Nya produkter

Flerledarplintar med integrerad skyddsplugg CLIXTRAB
Flerledarplintar för överspänningsskyddet CLIXTRAB
Åskskydd för säkerhetsrelevanta anläggningar

CLIXTRAB, kombinationen av radplintar och överspänningsskydd togs fram för säkerhetsrelevanta applikationer. De nya flerledarplintarna möjliggör blixtskydd för trånga utrymmen vid applikationer med redundant konstruktion och för signalkorskoppling.

Fördelarna

 • Snabb ledaranslutning tack vare push-in-tekniken
 • Enkel integrering i överspänningsskyddet tack vare den enkla stickkontakten
 • Platssparande TWIN-utförande med tre anslutningsställen för applikationer med redundant konstruktion av spänningsförsörjningen eller för signalkorskoppling i inneranläggningen
 • Platssparande QUATTRO-utförande med fyra anslutningsställen för redundant konstruktion av ytteranläggningar t.ex. för utökning av anläggningen

De viktigaste egenskaperna

 • Push-in-anslutning
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Dubbelt bryggschakt
 • Testmöjlighet genom testuttag

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Radplintar med knivfrånskiljning har svängbara frånskiljarknivar som inte kan tappas bort. Använd en vanlig skruvmejsel för knivarna för att snabbt kunna koppla från och till kretsar, t.ex. vid testning. Testuttagen är integrerade på anslutningspunkterna för att testerna ska kunna utföras med anslutna ledare. Frånskiljarknivarna låser tydligt i ändpositioner för att undvika oavsiktlig manövrering. Du kan låsa frånskiljarknivarna med hävarm helt med kopplingsspärrar (tillval).

Frånskiljbara plintar

Frånskiljarpropp

Frånskiljbara plintar

De frånskiljbara plintarna är oftast genomgångs-, flerledar-, eller flerplansplintar med integrerad frånskiljarzon. Frånskiljarzonerna är standardiserade och det finns plats för en rad med funktionskontakter. Med en funktionskontakt blir resultatet olika typer av funktionsplintar. Med säkringsproppen görs den frånskiljbara grundplinten om till en säkringsplint. Med komponenthållarproppen blir plinten till en komponentplint. Du kan ändra funktionen på grundplinten till en genomgångsplint eller en plint utan genomgång. För det använder du genomföringskontakterna och genomgångsspärrarna. De integrerbara frånskiljarpropparna gör även, som knivfrånskiljarplintarnas frånskiljare, det möjligt att växla snabbt mellan de båda kopplingstillstånden. Den här enkla växlingen möjliggör t.ex. snabba mätningar på enskilda kretsar. Tack vare den kontaktens placering är den frånskiljbara grundplinten därmed den mest variabla plinten i ett apparatskåp.

Planeringsprogramvaran PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, intelligenta funktioner och ett anpassningsbart användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är den innovativa lösningen för en enkel planering av plintrader samt en okomplicerad framtagning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.