Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar PTV

Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Olika radplintar används särskilt i test- och mättekniken. Med dessa kan kretsar enkelt separeras manuellt. Knivfrånskiljarplintar från Phoenix Contact har en lättmanövrerad spakfrånskiljarkniv. Frånskiljar-grundplintar erbjuder en standardiserad frånskiljarzon för att fästa komponenthållarproppar, säkringsproppar, frånskiljarproppar eller genomföringskontakter.

Mer information

Fördelar

 • Enkel frånskiljning av kretsar med spakfrånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
 • Enkel strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljarstället
 • Säker hantering med låsanordning på frånskiljarspaken i ändlägen
 • Entydig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
 • Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföringskontakt

Nya produkter

Flerledarplintar med integrerad skyddsplugg CLIXTRAB

Flerledarplintar för överspänningsskyddet CLIXTRAB

Åskskydd för säkerhetsrelevanta anläggningar

CLIXTRAB, kombinationen av radplintar och överspänningsskydd togs fram för säkerhetsrelevanta applikationer. De nya flerledarplintarna möjliggör blixtskydd för trånga utrymmen vid applikationer med redundant konstruktion och för signalkorskoppling.

De viktigaste egenskaperna

 • Push-in-anslutning
 • Märkarea: 2,5 mm²
 • Dubbelt bryggschakt
 • Testmöjlighet genom testuttag

Fördelarna

 • Snabb ledaranslutning tack vare push-in-tekniken
 • Enkel integrering i överspänningsskyddet tack vare den enkla stickkontakten
 • Platssparande TWIN-utförande med tre anslutningsställen för applikationer med redundant konstruktion av spänningsförsörjningen eller för signalkorskoppling i inneranläggningen
 • Platssparande QUATTRO-utförande med fyra anslutningsställen för redundant konstruktion av ytteranläggningar t.ex. för utökning av anläggningen

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Knivfrånskiljarplint

Radplintar med knivfrånskiljning har svängbara frånskiljarknivar som inte kan tappas bort. Använd en vanlig skruvmejsel för knivarna för att snabbt kunna koppla från och till kretsar, t.ex. vid testning. Testuttagen är integrerade på anslutningspunkterna för att testerna ska kunna utföras med anslutna ledare. Frånskiljarknivarna låser tydligt i ändpositioner för att undvika oavsiktlig manövrering. Du kan låsa frånskiljarknivarna med hävarm helt med kopplingsspärrar (tillval).

Frånskiljbara plintar som fästs på en DIN-skena

Frånskiljbara plintar och frånskiljarproppar

Frånskiljbara plintar

De frånskiljbara plintarna är oftast genomgångs-, flerledar-, eller fler-våningsplintar med integrerad frånskiljarzon. Frånskiljarzonerna är standardiserade och det finns plats för en rad med funktionskontakter. Med en funktionskontakt blir resultatet olika typer av funktionsplintar. Med säkringspropparna görs den frånskiljbara grundplinten om till en säkringsplint. Med komponenthållarproppen blir plinten till en komponentplint. Du kan ändra funktionen på grundplinten till en genomgångsplint eller en plint utan genomgång. För det använder du genomföringskontakterna och genomgångsspärrarna. De integrerbara frånskiljarpropparna gör även, som knivfrånskiljarplintarnas frånskiljarknivar, det möjligt att växla snabbt mellan de båda kopplingstillstånden. Den här enkla växlingen möjliggör t.ex. snabba mätningar på enskilda kretsar. Tack vare de monteringsbara kontakterna är den frånskiljbara grundplinten därmed den mest variabla plinten i ett apparatskåp.

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Öppnad produktbroschyr radplintar

Produktbroschyr radplintar

Nedladdningar

Vill du få informationsmaterial om våra frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar? Nedan hittar du produktbroschyrer om radplintar och kvalitetstester av radplintarna.