Omvandlarplintar med olika anslutningstekniker

Omvandlarplintar för praktiska testkopplingar

Frånskiljbara testplintar ger dig hög bekvämlighet för alla nödvändiga testkopplingar i strömtransformatorns sekundärkretsar. Frånskiljbara testplintar har sex universella bryggschakt med högsta funktionalitet och flexibilitet i potentialfördelningen. Med hjälp av kontaktvarianter med integrerad, förkopplad kortslutningskontakt kan du upprätta ett säkert skydd för anslutna strömtransformatorer.

Mer information

Fördelar

  • Bästa funktion med upp till sex universella bryggschakt för potentialfördelning eller för testning
  • Modulär konstruktion för kopplingar av ström- och mätomvandlare genom jackbara omvandlarplintar
  • Säkert skydd av anslutna ström- och mätomvandlare tack vare kontaktvarianter med integrerad ledande kortslutningskontakt
  • Enkel och funktionell konstruktion genom konturlika genomgångs- och skyddsledarplintar
  • Säker kontaktering och låsning av längsfrånskiljare i respektive kopplingstillstånd
  • Entydig märkning av kopplingstillstånden

Frånskiljbara testplintar

Video: Frånskiljbara testplintar
Frånskiljbara testplintar MovingImage
Frånskiljbara omvandlarplintar

Frånskiljbara omvandlarplintar

Omvandlarplintar och frånskiljbara omvandlarplintar

Strömomvandlarplintarna gör att du fritt kan välja anslutningsteknik. Då strömomvandlarplintarna utformades satsades det på ett patenterat, tredubbelt bryggschakt. Det är även en av orsakerna till att plintarnas kompakthet kan säkerställas. Med en skruvmejsel kan kopplingstillstånden kopplas säkert på de orangefärgade frånskiljarspakarna tack vare radplintarnas längsfrånskiljare. Låsanordningar är integrerade i ändpositionerna för att det inte ska gå att ändra kopplingstillståndet oavsiktligt och kopplingsspärrar finns som tillval. Vid sidan av de frånskiljbara plintarna kompletteras produktsortimentet av profilanpassade genomgångs- och skyddsledarplintar.

PTME-frånskiljbara plintar

PTME-frånskiljbara plintar

Kortslut automatiskt och säkert

Med de jackbara kopplingsbryggorna och en vanlig skruvmejsel kan du kortsluta mätomvandlaren säkert och enkelt. Kopplingsbryggorna kan placeras på båda sidor av frånskiljarstället i bryggschaktet och låsas säkert. Utöver varianten för kortslutningsbygeln kan även jackbara plintvarianter med kortslutningsproppar användas. Om kontakten dras ut så säkerställer en integrerad kopplingsmetall en snabb kortslutning. Därmed skyddas anslutna mätomvandlare automatiskt mot att gå sönder.

Strömomvandlare

Strömomvandlare

Strömomvandlare och mätomvandlare

Strömomvandlarplintarna gör att du fritt kan välja anslutningsteknik. Då strömomvandlarplintarna utformades satsades det på ett patenterat, tredubbelt bryggschakt. Det är även en av orsakerna till att plintarnas kompakthet kunde säkerställas. Med en skruvmejsel kan kopplingstillstånden kopplas säkert på de orangefärgade frånskiljarspakarna tack vare radplintarnas längsfrånskiljare. Låsanordningar är integrerade i ändpositionerna för att det inte ska gå att ändra kopplingstillståndet oavsiktligt och kopplingsspärrar finns som tillval. Utöver de frånskiljbara plintarna finns det även profilanpassade genomgångsplintar och PE-plintar.

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Planera effektivt med PROJECT complete

Intuitiv projektering, smarta funktioner och individanpassat användargränssnitt: Planerings- och märkningsprogramvaran PROJECT complete är en innovativ lösning för smidig plintradsplanering och okomplicerad framställning av tillhörande märkningar.

Programvaran ger en individuell och smidig processtyrning från överföring av data, från e-planeringen till leveransen av färdiga produkter.

Produktbroschyr om radplintar

Produktbroschyr om radplintar

Nedladdningar

Broschyrer om omvandlarplintar
Vill du få informationsmaterial om våra omvandlarplintar? Nedan hittar du våra produktbroschyrer om radplintar och testsystem. Du hittar också en broschyr om kvalitetstesterna av radplintarna.