Säkra kopplingsreläer

Säkra kopplingsreläer

Med våra TÜV-godkända SIL-kopplingsreläer för säker till- och frånslagning kan du isolera signaler galvaniskt upp till SIL 3. Inbyggd testning, linjelastövervakning och andra diagnostikfunktioner hjälper dig att minimera anläggningsstillestånden. SIL 3-kopplingsreläer med ATEX, G3-beläggning och för temperaturer upp till 70 grader passar för specialanvändningar inom processindustrin.

Mer information

Nya produkter

Säkert kopplingsrelä PSR-PLC21

Säkert kopplingsrelä PSR-PLC21

Effektjustering och galvanisk isolation

PSR-PLC21 är ett säkert kopplingsrelä för effektanpassning och galvanisk isolation i high- och low-demand-applikationer. Med PSR-PLC21 kan kretsar brytas på ett säkerhetsorienterat sätt för säker frånkoppling av ett system. Säkerhetsfunktionen är utformad enligt stoppkategori 0 i enlighet med EN 60204-1.

Huvudegenskaper

 • Byggbredd: 14 mm
 • Integrerat testpulsfilter
 • Push-in Technology

Fördelar

 • Minskad underhållstid tack vare enkelt byte av det elementära reläet
 • Platsbesparande tack vare kompakt byggbredd
 • Ökad livslängd tack vare integrerat testpulsfilter
 • Säker diagnostik och enklare funktionstest enligt IEC 61508
 • Beprövad säkerhet tack vare tvångsstyrda reläkontakter upp till SIL 2/PL c

Säkert kopplingsrelä – PSRmini

Säkra kopplingsreläer för processtekniken

Vad är det som utmärker ett säkert kopplingsrelä?

Användningen i processindustrin skiljer sig väsentligt från användningen i tillverkningsindustrin. Det innebär också att kraven på säkerhetstekniken skiljer sig åt.
Säkra kopplingsreläer används ofta i processtekniska anläggningar och bidrar till funktionell säkerhet tack vare galvanisk isolation och effektförstärkning av elektriska signaler. För att uppfylla de krav som processtekniska applikationer ställer har Phoenix Contact utvecklat SIL-certifierade kopplingsreläer.

Varför behöver jag ett SIL-certifierat kopplingsrelä?

Phoenix Contacts produktportfölj innehåller tvångsstyrda kopplingsreläer och säkra tvångsstyrda kopplingsreläer. Tvångsstyrning förhindrar mekaniskt att N/O-kontakter och brytande kontakter sluts samtidigt. Denna teknik ger på så sätt högsta funktionella säkerhet.

De säkra kopplingsreläerna är även SIL-certifierade. SIL handlar om säkerhetsintegritetsnivå och utgör en utvärderingsmetod för att fastställa ett systems tillförlitlighet. Nivåerna SIL 1, SIL 2 och SIL 3 ska alltid ses utifrån riskerna.

Om du väljer våra SIL-certifierade kopplingsreläer behöver du inte göra någon riskbedömning. SIL-kopplingsreläerna är testade och certifierade av ett oberoende institut. Alla säkerhetstekniska egenskaper är därmed tillgängliga. Ett integrerat testpulsfilter gör att du även kan genomföra omfattande diagnostik.

Egenskaper PSR-kopplingsreläer

Phoenix Contacts produktportfölj innehåller SIL-certifierade kopplingsreläer för säker tillkoppling (även kallat Fire-and-Gas eller Energized to Safe och för säker frånkoppling (även kallat Emergency Shut Down eller De-energized). Våra säkra kopplingsreläer uppfyller de särskilda krav som ställs i processindustrin, bl.a. för användning i explosionsfarliga områden.

 • SIL-kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter
 • Testade och certifierade av oberoende testinstitut som TÜV-Rheinland
 • Breda intervall hos spänningsvarianter från 24 VDC, 115V AC och 230 VAC
 • Den inbyggda relätekniken uppfyller G3-kraven i enlighet med ISAS71.04-1985, vilket möjliggör användning i särskilt korrosiva atmosfärer
 • Det är lätt att utföra funktionstestet
 • Omfattande diagnosfunktioner tack vare testpulsfilter
 • Avsedd för lägen med höga och låga krav
 • SIL3-certifierad enligt IEC61508, IEC61511, EN50156-1 och EN746-2
 • ATEX-godkännanden

Produktfamiljer

Välj mellan den mycket kompakta produktfamiljen PSRmini och den klassiska produktserien PSRclassic i standardutförande.

Kopplingsrelä PSRmini

Spara upp till 70 % plats med PSRmini-kopplingsrelä

Mycket kompakta, säkra kopplingsreläer PSRmini

PSRmini har en monteringsbredd från 6 mm och är därmed de smalaste SIL-kopplingsreläerna på marknaden.

 • Monteringsbredder 6,8 mm, 12,5 mm och 17,5 mm
 • För säker till- och frånkoppling
 • LED:er möjliggör en SIL-kvalificerad felsökning direkt i modulen
 • 1 till 3 utgångar
 • Aktiv felrapportering via DCS-testpulsfilter direkt vid styrsystemet ger kortare driftstopp under planerade underhållsfaser
Klassiska kopplingsreläer PSRclassic för säker frånkoppling

Klassiska kopplingsreläer PSRclassic för säker frånkoppling

Klassiska säkra kopplingsreläer PSRclassic

I PSRclassic-serien ingår konventionella SIL-kopplingsreläer med tvångsstyrda kontakter för säker frånkoppling. De klassiska kopplingsreläerna har ett stort antal funktioner och finns i många varianter. Kapslingsbredden motsvarar marknadsstandard.

 • Monteringsbredd från 17,5 mm
 • SIL-kopplingsrelä för säker frånkoppling
 • 3 säkra reläkontakter och kontaktutvidgning

Kompatibel med konventionella säkra system

De säkra kopplingsreläerna är anpassade till styrsystemen i processindustrin.
Därtill räknas Safety Instrumented Systems (SIS):

 • Schneider Electric (Triconex® System)
 • HIMA (HIMAx/HIQUAD)
 • Emerson (DeltaV)
 • Honeywell (Safety Manager/Universal Safe I/O)
 • Siemens (ET200S/ET200SP)
 • Yokogawa (ProSafe)

Enkelt och snabbt funktionstest

De tvångsstyrda kontakterna möjliggör enkel och snabb diagnos. Detta innebär korta driftstopp vid planerade underhåll.

Enkelt funktionstest

 • Aktivt felmeddelande via A1 visuellt på enheten
 • Utvärdering av den tvångsstyrda brytande kontakten (DO)

Kabelövervakning

 • Diagnostik på DO
Systemkabeldragning med Termination Carrier

Termination Carrier och PSRmini: unik packningstäthet i apparatskåpet

Systemkabeldragning med Termination Carrier

Termination Carrier passar för PSRmini och PSRclassic. Modulhållaren hjälper dig att minska ledningsdragningsarbetet och förkorta installationstiden.
Tack vare ett helhetskoncept och den speciella systemtekniken minskar Termination Carrier risken för ledningsdragningsfel och därmed risken för tidskrävande felsökning. Vi anpassar gärna Termination Carrier efter dina specifika behov.

Flexibelt I/O-korskopplingssystem

Det flexibla I/O-korskopplingssystemet från Phoenix Contact

Flexibelt I/O-korskopplingssystem

Smarta I/O, alltså universella I/O-moduler, öppnar upp för helt nya möjligheter inom processindustrin, både för nya anläggningar och för eftermontering (retrofit).
Det flexibla I/O-korskopplingssystemet från Phoenix Contact hjälper till att göra Universal I/O helt universellt på gränssnitts- och byglingsnivån. Systemet består
av en kombination av en standardiserad grundmodul och utbytbara Input-Output-Accessories (IOAs) med olika elektriska funktioner.

Huvudegenskaper

 • Flexibel kanalkonfiguration för speciella funktioner med utbytbara IOAs
 • Enkel hantering och snabbt byte av jackbara IOAs
 • Felfri kabeldragning tack vare speciell kodning
 • Tillförlitligt signalskydd tack vare integrerad skärmning i grunddelen
 • SIL 3 enligt IEC 61508