Från radplintar till jackbara industridon

Alla anslutningstekniker – ett system

Med CLIPLINE complete, det unika radplintsystemet från Phoenix Contact, kan du själv välja anslutningsteknik. Med denna mångsidighet kan du på ett flexibelt sätt bemöta önskemål och krav över hela världen. Alla typer av anslutningsteknik har samma tillbehör och kan kombineras fritt med varandra.

Läs mer om de olika möjligheterna för anslutningstekniken i vår broschyr ”Radplintsystem för varje applikation”!

Ladda ner nu
Snabba processer COMPLETE line

Anslutning

Produkter i COMPLETE line-portföljen garanterar tillförlitliga elektriska anslutningar för alla apparater i apparatskåpet.

Funktionsområdet Anslutning
Skydd och försörjning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Skydd och försörjning”.
Läs mer
Skydd och försörjning
Koppla laster
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Koppla laster”.
Läs mer
Koppla laster
Bearbeta signaler
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Bearbeta signaler”.
Läs mer
 Bearbeta signaler
Styrning
Klicka på följande länk för att visa mer information om funktionsområdet ”Styrning”.
Läs mer
Styrning
Kraftkabelplintar
Kraftkabelplintarna PTPOWER erbjuder en snabb och användarvänlig anslutningsmöjlighet för kabeldragning av stora ledare.
Läs mer
Kraftkabelplintar
Radplintar för alla typer av anslutningsteknik
Med det unika radplintsystemet från Phoenix Contact kan du själv välja anslutningsteknik.
Läs mer
Radplintar för alla typer av anslutningsteknik
Motoranslutningsplintar
För enkel motoranslutning används fyrvånings-radplintar för nominella märkareor på 2,5 mm² och 4 mm².
Läs mer
Motoranslutningsplintar
Jackbara industridon
Jackbara industridon HEAVYCON garanterar en säker överföring av signaler, data och kraft även i mycket krävande omgivningar.
Läs mer
Jackbara industridon
Korskopplingsplintar och potentialfördelare
De kompakta korskopplingsplintarna PTRV används för överskådlig korskoppling av signaler i automationsmiljöer.
Läs mer
Korskopplingsplintar och potentialfördelare
Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
Phoenix Contact tillhandahåller frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar med en strömkapacitet på upp till 31 A och en märkspänning på max. 1 000 V.
Läs mer
Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar
Givar-/ställdonsplintar
Anslut därför givare och ställdon enkelt och översiktligt med de kompakta radplintarna PTIO.
Läs mer
Givar-/ställdonsplintar

Exempel 1
Kraftfulla kraftkabelplintar lämpar sig för energimatning.
Exempel 2
Från mångsidiga fördelningsblock till kompakta genomgångsplintar erbjuder COMPLETE line en passande potentialfördelning för varje applikation.
Exempel 3
Anslut laster kompakt i fält med platsbesparande motoranslutningsplintar. Skåpsgenomföringar som kan anpassas individuellt fungerar som det flexibla gränssnittet utåt.
Exempel 4
Korskopplingsplintar används huvudsakligen vid signalöverföring. Passande frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar garanterar den nödvändiga säkerheten.
Exempel 5
Givar-/ställdonsplintar av specialtyp lämpar sig särskilt väl för en ytterst platsbesparande kabeldragning av givare och ställdon.