Decentral strömförsörjning inom maskinbyggnation

Tillförlitlig försörjning och tillförlitligt skydd i fält

En vanlig utmaning inom maskinbyggnation är den tillförlitliga försörjningen av decentralt installerade laster i fält. Det handlar t.ex. om styrelement, ventilenheter, sensorer eller decentrala apparatskåp. COMPLETE line erbjuder kompletta lösningar med IP67-skydd för denna uppgift.

Skapa en tillförlitlig försörjning för fältet

Interaktiv bildkarta: Skapa en tillförlitlig försörjning för fältet
Strömförsörjning
TRIO POWER IP67-strömförsörjningarna lämpar sig optimalt för att installeras till lasten i fält. Tack vare det robusta aluminiumhöljet skyddas de mot temperatur, damm och vatten och säkerställer därmed hög anläggningstillgänglighet även under extrema omgivningsförhållanden.
Mer information
Strömförsörjning
Apparatskydd
Med M12-Power-splittboxar samt H- och Y-fördelare kan du snabbt och överskådligt dra kablage till många laster. Utnyttja en enda försörjningsledning som energiförsörjning av lasterna. Sänk kostnaderna genom att fördela och sammanföra kraften. Den tillförlitliga skärmen skyddar säkert mot elektromagnetiska störningar.
Mer information
Apparatskydd
DC-potentialfördelning
Säkerställ anläggningens drift med ett komplett utbud av produkter och lösningar för att ansluta givare och ställdon. Det spelar ingen roll om det rör sig om standardtillämpningar eller kablage i krävande branscher och speciella applikationer.
Mer information
DC-potentialfördelning
Anslutning på fältet
Från apparatskåpet hela vägen till fältet innehåller COMPLETE line innovativa anslutningslösningar med övertygande robusthet, flexibilitet och enkel hantering.
Mer information
Anslutning på fältet
Säker kommunikation på fältet
Anläggningens struktur och funktion kanske kräver kommunikation även utanför apparatskåpet. COMPLETE line innehåller olika lösningar för användning i fält.
Mer information
Säker kommunikation på fältet
Styrning
Digitaliseringen, anslutningen och globaliseringen av företags- och tekniska system leder till nya krav på marknaden. COMPLETE line innehåller framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara.
Mer information
Styrning

Strömförsörjningarna TRIO IP67 med ett robust aluminiumhölje och anslutningar som är utformade för det beprövade SAC-fältkablagesystemet med M12, 7/8-tums eller runda IPD-kontakter, lämpar sig för en säker användning i fält. Varianter med integrerad säkring som tillval samt IO-Link utökar strömförsörjningens funktionsutbud: de övervakar olika data via IO-Link, för att vid behov vidta åtgärder för att öka effektiviteten och felsäkerheten. Parametreringen av de enskilda kanalerna görs bekvämt via IO-Link.

Om ännu inget kabel- och apparatskydd är integrerat i strömförsörjningen eller monterat i apparatskåpet, bör detta installeras på fältet, för att t ex skydda applikationen mot kortslutning. En kraftfördelare lämpar sig för denna funktion i IP67-miljön. Förutom att skydda applikationen övertar kraftfördelaren även potentialfördelningen.

Beroende på applikationen finns det ytterligare en DC-potentialfördelning via fältkablaget. SAC-sortimentet med M12 och 7/8-tums kraft- och dataledningar omfattar kontakter, honkontakter, adaptrar och fördelare med klassiska skruvanslutningar eller praktiska Push-Lock-fjäderkraftanslutningar.