Maskintillgänglighet: undvik kostsamma stopptider

  • För dig och dina kunder finns det inget kostsammare än en stillastående maskin
  • Maskintillgänglighet har högsta prioritet eftersom nedtid orsakar produktionsbortfall och enorma kostnader
  • Tillförlitliga komponenter och hög maskintillgänglighet är inget man kompromissa medMaskin med signallampa i förgrunden
Illustration om maskintillgänglighet
Kabeldragning av CONTACTRON hybridmotorstartare i apparatskåpet inom maskinbyggnation

Koppla laster i apparatskåpet

Elmotorer håller saker och ting i rörelse i många industriella applikationer. COMPLETE line erbjuder innovativa och smarta produkter till din tillämpning.

Servicetekniker kontrollerer maskinstatusen vid apparatskåpet

Försörjning och skydd i apparatskåp

En tillförlitlig och stabil strömförsörjning förhindrar skador på maskiner och anläggningar. COMPLETE line erbjuder ett brett produktprogram som innehåller alla funktioner som behövs för en säker och enhetlig energiinfrastruktur.

Decentral strömförsörjning inom maskinbyggnation

Pålitlig försörjning och pålitligt skydd i fält

En vanlig utmaning inom maskinbyggnationen är den pålitliga försörjningen av decentralt installerade förbrukare i fält. Detta kan t.ex. vara styrelement, ventilenheter, sensorer eller decentraliserade apparatskåp. COMPLETE line erbjuder kompletta lösningar med IP67-skydd för denna uppgift.