Nödstopp med bandtransportörsapplikation

Funktionell säkerhet för gruppvis avstängning av trefasmotorer

Funktionell säkerhet är extra viktig inom maskinbyggnation och anläggningskonstruktion. Den skyddar personalen mot faror och anläggningar och maskiner mot skador.

I praktiken används ofta grupper av trefasmotorer i olika tillämpningar.

Här är enkla införanden av lösningar med funktionell säkerhet avgörande för säker och lönsam drift.

Personer vid en maskin med funktionell säkerhet

Enkel gruppvis avstängning och hög anläggningstillgänglighet

  • Tillförlitlig och enkel gruppvis avstängning som skyddar personalen, maskinerna och anläggningarna
  • Hög anläggningstillgänglighet tack vare 10 gånger längre livslängd med hybridteknik
  • Säker avstängning med integrerad säkerhetsfunktion upp till SIL 3 och PL e
Applikationsöversikt: Funktionell säkerhet i trefasmotorer

Funktionell säkerhet i trefasmotorer: applikationsöversikt

Enkelhet inom funktionell säkerhet

Via DIN-skenkontakten kan alla efterföljande hybridmotorstartare installeras helt utan extra kabeldragning.

Dessutom kan alla moduler matas via systemförsörjningen. Med den valfria återkopplingsmodulen blir det enkelt att övervaka motorstatus.

Hybridmotorstartare med symbol för CONTACTRON-hybridteknik

Längre livslängd med CONTACTRON-hybridteknik

Livslängden hos CONTACTRON-hybridmotorstartare är tio gånger den hos konventionella brytare, vilket gör stor skillnad vid höga till- och frånslagsfrekvenser. Underhållsintervallen förlängs och anläggningstillgängligheten ökar.

Stäng av motorgrupper smart och säkert

Översikt över en produktionslinje med olika motorgrupper
Anläggningsområden med motorgrupper
Säker drift av anläggningsområden med motorgrupper: I nödfall kan alla motorer i en grupp nödstoppas säkert.
Anläggningsområden med motorgrupper
Bandtransportörslinje med motorer
Bandtransportörslinje med en grupp trefasmotorer, som är vanligt förekommande i verkligheten. Personalen och transportsystemet skyddas med enkel integrering av funktionell säkerhet.
Bandtransportörslinje med motorer
Nödstopp i industrimiljö

Enkel integration av säkerhetsteknik i maskinbyggnation

Säkerhetsteknik har ett stort värde inom maskinbyggnation. Den förhindrar att operatörerna eller maskinen kommer till skada.

Standarden EN ISO 13849-1, som ska uppfylla maskindirektivet, innebär inte bara ökade krav på införande av säkerhetsfunktioner utan även nya möjligheter för dig som maskintillverkare.