Tillförlitlig insamling av driftdata

Optimera maskiner och produktionsprocesser med hjälp av data

  • Maskin- och anläggningsdata utgör beslutsunderlag för att optimera maskiner och produktionsprocesser
  • Insamlingen och utvärderingen av värden som flödesmängder, strömmar eller temperaturer möjliggör ett förutseende underhåll
  • Insamling av driftdata förbättrar maskinens prestanda och minskar maskinens driftstoppEn man i produktionen läser maskindata på en surfplatta

Översikt Insamling av driftdata inom maskinbyggnation

Interaktiv Image Map: Insamling av drift- och processdata inom maskinbyggnation
Smarta data – identifiera och utvärdera
Det handlar inte om att samla in så mycket maskin- och produktionsdata som möjligt. Det viktiga är att identifiera, samla in och utvärdera de rätta nyckeltalen. Det är enda sättet att kunna dra användbara slutsatser om tillverkningen. Då går det i sin tur att göra optimeringar i maskin- och produktionsprocesserna.
Smarta data – identifiera och utvärdera
Alla relevanta data – alltid överskådligt
Maskin- och anläggningsdata utgör beslutsunderlag för att optimera maskiner och produktionsprocesser.
Alla relevanta data – alltid överskådligt
En servicetekniker kontrollerar maskinprocesser i datorn vid maskinerna

Styrning i apparatskåpet

Digitaliseringen, sammanlänkningen och globaliseringen av ekonomiska och tekniska system innebär nya krav på automationen. Av detta skäl tillhandahåller Phoenix Contact framtidssäkra PLC, I/O-system och PLC-programvara.

Anslutning av sensorer och ställdon i fält inom maskinbyggnation

Överföring av signaler

Det förekommer många olika krav för styrningen av maskiner. Medan maskinstyrningen är väl skyddad från miljöpåverkan i kopplingsskåp, är många sensorer och ställdon, samt deras anslutningar, exponerade i fält. COMPLETE line erbjuder lösningar för en flexibel, modulär och effektiv anslutning av dessa komponenter i fält.