Konstruera maskiner modulärt och flexibelt

Modulär maskinbyggnation

  • Maskiner måste idag snabbt kunna anpassas till förändringar på marknaden
  • Koncept med modulära maskiner garanterar kunderna största möjliga flexibilitet
  • Den modulära maskinbyggnationen förenklar transport och installation av stora och omfattande maskiner hos kundenEn man ställer in en modulär produktionsanläggning för kretskortsplintar

Översikt Modulär maskinbyggnation Modulärt konstruerade maskiner och ställverk kan du bygga upp parallellt och montera på plats – snabbt, enkelt och säkert. Vid behov kan du snabbt komplettera din maskin och på så sätt öka användningsmöjligheterna.

Interaktiv Image Map: Modulärt uppbyggd produktionslinje
Reducering av programmeringsarbete
Decentraliserade maskiner och anläggningskoncept möjliggör användning av mindre styrsystem och automationslösningar.
Reducering av programmeringsarbete
Snabbare montering, idrifttagning och omriggning
Enhetliga gränssnitt ger snabb montering av enskilda anläggningsmoduler till en produktionslinje och möjliggör snabb omriggning och eftermontering av en maskin.
Snabbare montering, idrifttagning och omriggning
Flexibel omriggning och eftermontering
Kombinationen av olika tillverkningssteg möjliggör flexibel produktion och produktionsanläggningar kan anpassas till ändrade marknadskrav. Det gör det också möjligt att reagera flexibelt vid störningar så att produktionen kan fortgå.
Flexibel omriggning och eftermontering
Snabbare och flexiblare leverans
Kompakta maskinmoduler kan transporteras enklare och snabbare.
Snabbare och flexiblare leverans
Anställda monterar jackbara industridon inom maskinbyggnation

Anslutningsteknik för fältet

Olika lösningar för anslutningsteknik används inom maskinbyggnation. Ända från apparatskåpet till fältet, COMPLETE line erbjuder innovativa produkter som imponerar med sin robusthet, flexibilitet och enkla hantering.
COMPLETE line-portföljen omfattar skalbara lösningar för överföringen av signaler, data och energi för anslutning av sensorer och ställdon samt för anslutning till apparatskåpet.

Anslutning av sensorer och ställdon i fält inom maskinbyggnation

Överföring av signaler

Det förekommer många olika krav för styrningen av maskiner. Medan maskinstyrningen är väl skyddad från miljöpåverkan i kopplingsskåp, är många sensorer och ställdon, samt deras anslutningar, exponerade i fält. COMPLETE line erbjuder lösningar för en flexibel, modulär och effektiv anslutning av dessa komponenter i fält.