Kommunicera globalt med maskiner

Den globala användningen av maskiner innebär att kommunikationen med maskiner över hela världen blir allt viktigare

  • Tillförlitlig kommunikation med maskiner gör att dyra serviceinsatser på plats kan undvikas
  • Moderna produktionskoncept utnyttjar datautbyte mellan olika tillverkningsprocesser och maskiner
  • Industrial Ethernet är den snabba kommunikationsstandarden för en integrerad kommunikation mellan kontorsområdet och produktionsnivånEn smartphone visar en maskins status med hjälp av fjärrindikering
Olika aspekter av en lyckad maskinkommunikation inom maskinbyggnation

Säker kommunikation i apparatskåpet

I samband med den ökade digitaliseringen inom industrin behöver allt fler apparater kunna sammankopplas på ett säkert sätt i apparatskåpet. COMPLETE line inkluderar omfattande produktlösningar för industriell kommunikation och skydd av alla relevanta data.

Trådlös kommunikation i stora anläggningar

Säker kommunikation i fält

En anläggnings struktur och funktion kan eventuellt även kräva användningen av enheter och komponenter för kommunikationen utanför apparatskåpet. En kraftfull och säker infrastruktur måste även stå emot krävande omgivningsförhållanden i fält. En särskild utmaning är rörliga element i fält, som är svåra att nå med fasta kabeldragningar. Men trådlösa anslutningar innebär också särskilda utmaningar. COMPLETE line erbjuder samordnade lösningar för en mängd olika applikationer.