Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN

Industrial Wireless: från IWLAN via Wireless IO till LoRaWAN

Industrial Wireless gör det möjligt att upprätta säkra och tillförlitliga trådlösa anslutningar för tillämpningar inom industrin. Använd IWLAN eller Bluetooth, beroende på vad som krävs, för kommunikation i realtid, NearFi för tillämpningar i närfältområdet eller LoRaWAN och Trusted Wireless för stora avstånd. Våra trådlösa lösningar omfattar accesspunkter, klienter samt passande antenner och kablar.

Mer information

Trådlös teknik som passar din tillämpning

Olika typer av trådlös teknik har beprövats i praktiken och fungerar för olika användningsområden. Phoenix Contact erbjuder industrikompatibla trådlösa lösningar som är skräddarsydda efter dina behov.

 • NearFi____ För kontaktfri överföring av kraft och Ethernet-data i realtid i närfältsområdet
 • WLAN IEEE 802.11: Wireless Ethernet – för effektiva och industrianpassade Ethernet-nätverk
 • Bluetooth: Wireless Ethernet och Wireless I/O för överföring av styrdata i fabriksautomation
 • Trusted Wireless: Wireless I/O och Wireless Serial – för signal- och dataöverföring i vidsträckta anläggningar
 • LoRaWAN: Low Power Wide Area Network för energieffektiv överföring av data över långa avstånd

Nya produkter

Styrning av ljussegment med LoRaWAN®

Styrning av ljussegment med LoRaWAN®

Intelligent gatu- och torgbelysning

Den nya Segment Control Unit (SCU) är optimerad för behovsorienterad omkoppling och dimning av gatumiljöer och kompletterar portföljen med LoRaWAN®-styrenheter för belysning. SCU är kompatibel med Smart Lighting Service för hantering av utomhusbelysning och styr armatursegment och LED-drivrutiner. Enheten för gatubelysningsskåpet kan installeras som ersättning för radiostyrningsenheter eller på DIN-skenan.

De viktigaste egenskaperna

 • Styrning av belysningen baserat på astronomi- eller evenemangskalenderposter
 • Två oberoende omkopplingsbara reläutgångar, galvaniskt isolerade, belastningsbara upp till 10 A
 • Parametrar kan ställas in via LoRaWAN® och USB-C
 • Spänningsförsörjning: 230 V AC

Fördelarna

 • Förbättrad energieffektivitet genom dubbelriktad, krypterad kommunikation via LoRaWAN®-protokollet
 • Ljuspunkterna hålls alltid under uppsikt tack vare fjärrinställning av parametrar och fjärrdiagnostik
 • Automatisk fallbacklösning om ett kommunikationsfel skulle uppstå
 • Enkelt utbyte av enheter om radiostyrningsteknik byts ut (pin-kompatibel)

NearFi – kraft- och dataöverföring i närfältsområdet

NearFi är en teknik för kontaktfri överföring av kraft och data i närfältsområdet som utvecklats av Phoenix Contact. Genom protokolloberoende Ethernet-kommunikation utan latens erbjuder tekniken flexibla användningsmöjligheter för alla Ethernet-protokoll upp till 100 Mbit/s. Energiöverföringen sker induktivt. Kraft och data kan också överföras via en luftspalt på upp till några centimeter samt även via ickemetalliska mellanrum som glas, plast eller trä.

NearFi kan därför tillförlitligt ersätta kontakter, som ofta behöver dras ut och sättas i igen och på så sätt utsätts för slitage, på platser med begränsat utrymme, eller som utsätts för vibrationer, damm och smuts. Tekniken används därför ofta i underhållsintensiva applikationer som verktygsbyten på robotar, istället för släpringar på vrid- och rundbord, förarlösa transportsystem, hanterings- och lättviktsrobotar eller för kontaktfri kommunikation i renrumssystem.

NearFi basenhet och mottagarenhet

NearFi-kopplare för kontaktfri kraft- och dataöverföring

NearFi-kopplare – kontaktfri, kompakt, robust

NearFi-kopplare kan överföra kraft (24 V, 2 A) och Ethernet-data i realtid (100 MBit/s, fullduplex) över en luftspalt på några centimeter.Det behövs alltid två enheter för överföring: en bas- och en mottagarenhet. Kopplarna behöver inte konfigureras och är lika lätta att använda som en kontakt.

 • Robust IP65-kapsling med M12-anslutning för användning i krävande miljöer
 • Stor monteringsfrihet tack vare flexibla sammankopplingsalternativ från valfria riktningar – även med vridna, förskjutna eller tangentiella sammankopplingar
 • Montering kan utföras med monteringsflänsen och M5-skruvar eller med innergängan och M6-skruvar
 • Enkel idrifttagning och diagnosik tack vare integrerat uppriktningsverktyg, omfattande optisk signalering med ljusstarka LED-lampor och digital utgång för diagnos via ett överordnat styrsystem

IWLAN – Industrial Wireless LAN

Industrial Wireless LAN, förkortat industriellt WLAN eller IWLAN, möjliggör enkel anslutning till PROFINET-, EtherNet/IP™- eller Modbus/TCP-nätverk och betecknas ofta Wireless Ethernet. IWLAN utmärker sig genom att det kan byggas upp vidsträckta nätverk med många enheter. En av de främsta styrkorna är roaming som gör att enheterna i ett vidsträckt WLAN-nätverk kan röra sig fritt och deras trådlösa anslutning ansluts automatiskt till den accesspunkt som har den bästa trådlösa signalen.
IWLAN är därmed perfekt för användning i t.ex. förarlösa transportsystem (FTS) och skyttelsystem i lagerbyggnader, elektriska hängbanor, eller manövrering av maskiner och anläggningar via surfplatta och smartmobil. PROFIsafe används även för att trådlöst styra säkerhetsrelevanta applikationer. Phoenix Contact erbjuder olika IWLAN-produkter för alla typer av användning.

WLAN-lösning för maskinbyggnation

Allt-i-ett-lösningen WLAN 1100

WLAN 1100 och WLAN 2100 – WLAN-lösningen för maskinbyggnation

WLAN 1100 och WLAN 2100 är prisvärda WLAN-helhetslösningar med integrerade antenner och trådlös modul i en och samma enhet. Den trådlösa modulen monteras enkelt med enhålsmontering på maskiner eller på automatiserade transportsystem (AGV).

 • Kostnadseffektiv, komplett lösning med antenner och trådlös modul inbyggda i en kompakt enhet
 • Två inbyggda specialantenner för fullständig mottagning i industriella miljöer
 • Snabb och platsbesparande installation med enhålsmontering
 • Extremt robust kapsling (slagfast enligt IK 08), utökat temperaturområde och skyddsklass IP66/68 för lång hållbarhet i krävande miljöer (endast WLAN 2100)
 • Skydd mot intrång och missbruk tack var de senaste WLAN-säkerhetsstandarderna
 • Styrs enkelt med PLC via CLI-kommandon, t.ex. för säkert skapande av engångslösenord
Trådlös modul WLAN 1010

Den kompakta trådlösa modulen WLAN 1010 med externa antennanslutningar

WLAN 1010 och WLAN 2010 – WLAN-lösningen för kompakta maskinsystem

Den industriella trådlösa modulen WLAN 1010 och WLAN 2010 har samma funktioner som 1000- och 2000-serien i ett kompakt IP20-kapsling med externa antennanslutningar. De har tagits fram för tillämpningar som kräver stor flexibilitet vid val och placering av antennerna, t.ex. för kompakta maskinsystem, skyttelsystem i lagerbyggnader eller mobila robotar.

 • Lätt att montera på väggar, bleck eller DIN-skenor
 • Optimal mottagning även i krävande miljöer tack vare flexibel placering av de externa antennerna
 • Hög tillförlitlighet tack vare trådlös MIMO-teknik
 • Robust industriell enhetsdesign
 • Snabb och tillförlitlig roaming
 • Hög säkerhet genom två virtuella accesspunkter och IP-filter
 • Konfiguration via webb, SNMP, REST-API eller CLI
FL EPA för användning i fält

FL EPA för användning i fält

WLAN EPA – gör enheter WLAN-kompatibla snabbt och enkelt

Ethernet-portadaptern (EPA) gör att industriella automatiseringsenheter med Ethernet-anslutning snabbt och enkelt blir WLAN-kompatibla. Den kompletta IP65-lösningen installeras direkt i fält och kan enkelt anslutas till automatiseringsenheten med en M12-Ethernet-anslutning.

 • Kompakt trådlös modul med integrerad antenn
 • Lätt att montera i fält tack vare kapslingsklass IP65 och M12-anslutningar för Ethernet och spänning
 • Det går snabbt och lätt att upprätta säkra punkt-till-punkt-nätverk och mindre nätverk med Mode-knappen (det går även att konfigurera nätverket med webbläsaren)
 • Konfigurera automatiskt med enkla AT-kommandon från ett styrsystem eller styrning under drift

Industrial Bluetooth

Bluetooth är mest bekant i mobilnät- och datorsammanhang, men har även etablerat sig som en kommunikationslösning inom maskin- och anläggningsbyggnation. Tekniken är extremt störningstålig i frekvensbandet och möjliggör tillförlitlig parallell drift med andra Bluetooth- och WLAN-applikationer. Därigenom kan mycket tillförlitliga trådlösa förbindelser upprättas, vilket är en förutsättning för bl.a. säkerhetskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth lämpar sig särskilt väl för små, statiska trådlösa nätverk med få enheter (punkt-till-punkt-användning eller små nätverk med max sju enheter). Sammanfattningsvis är Bluetooth utmärkt lämpat för överföring av Ethernet- och PROFINET-data eller I/O-signaler till rörliga eller roterande maskindelar.

Två EPA:er för trådlös Ethernet-brygga kommunicerar med varandra

Robust trådlös Ethernet-brygga EPA

Bluetooth EPA – Ethernet och PROFINET via Bluetooth

Ethernet-portadaptern EPA 2 ansluter Ethernet-kompatibla automationsmoduler trådlöst till styrsystemsnätverket via Bluetooth – inklusive Safety. EPA 2 förenar en säker trådlös modul med en integrerad antenn i en kompakt och robust IP65-industrikapsling för att enkelt kunna integreras i din applikation.

 • Transparent integrering i industriella Ethernet-styrsystemsnätverk som PROFINET
 • Enkel konfiguration med MODE-knapp
 • Lämplig för säkerhetskommunikation som PROFIsafe och SafetyBridge
 • Low Emission Mode, för låga störemissioner vid upprättande av förbindelser
 • Black Channel Listing möjliggör konfigurering av upp till tre WLAN-kanaler, vars frekvensområden inte används av EPA-modulen.
Wireless MUX överför tillförlitligt I/O-signaler

Med Wireless MUX överförs I/O-signaler tillförlitligt till svårtillgängliga eller roterande stationer

Trådlös multiplexer – överför I/O-signaler med Bluetooth

Wireless MUX kan användas när man vill överföra I/O-signaler trådlöst. Systemet kan hantera 16 digitala och 2 analoga signaler i båda riktningarna. Det innebär att systemet kan ersätta en signalkabel med 40 ledare.

 • Enkel idrifttagning som inte kräver någon konfiguration eller inställning
 • Många kanaler i kompakt kapsling
 • Snabb förbindelse och signalöverföring
 • Räckvidd upp till 200 m med rundstrålande antenn, upp till 400 m med riktad antenn vid fri sikt
 • Den senaste Bluetooth 4.0-tekniken

Trusted Wireless 2.0

Phoenix Contact har själva utvecklat den trådlösa tekniken Trusted Wireless 2.0 speciellt för industriell användning. Den lämpar sig särskilt väl för trådlös vidarebefordran av givar- och ställdonsinformation, samt för överföring av små till medelstora datamängder i vidsträckta anläggningar. Vid fri sikt kan anslutning mellan två radioenheter ske på på flera hundra meters till flera kilometers avstånd.

Trusted Wireless 2.0 länkar samman WirelessHART, som är den speciella tekniken för sensornätverk, och höghastighetstekniken Wireless LAN. Tekniken används i Phoenix Contacts industriella trådlösa system Radioline.

Radioline trådlös modul

Radioline är en trådlös modul som passar perfekt för stora anläggningar

Trådlöst Radioline-system för I/O-signaler och seriedata

Radioline är rätt trådlöst system för vidsträckta anläggningar. Det räcker att vrida på hjulet för att smidigt tilldela in- och utgångarna – ingen programmering behövs. Med den trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för tillförlitlig användning i industrin.

 • Hög tillförlitlighet tack vare Trusted Wireless-teknik
 • Frekvensband som stöds: 868 MHz, 900 MHz och 2,4 GHz
 • Räckvidd på upp till 32 km tack vare inställbara datahastigheter
 • Flexibel nätverksstruktur: Radioline stöder både punkt-till-punkt-förbindelser och komplexa meshnätverk med upp till 250 enheter
 • Spara enheter: Med det integrerade RS-232/485-gränssnittet krävs endast en enhet för att överföra I/O-signaler eller seriedata
 • Utbyggbart med upp till 32 I/O-moduler med DIN-skene busskontakt och Hot-Swap-kompatibel
Radioline-utomhusbox

Kopplingsutrustning för installation utomhus

Radioline-utomhusboxen kan installeras direkt utomhus för snabb och enkel trådlös överföring av I/O-signaler eller seriedata. Välj trådlösa moduler (868, 900 eller 2400 MHz) samt typ av och antal I/O-expansionsmoduler direkt vid beställningen.

 • Perfekt lämpad för installation utomhus tack vare robust, stänkskyddad och UV-beständig IP66-kapsling som klarar temperaturer mellan -25 och +55 °C
 • Komplett fördragen kopplingsbox med integrerat nätaggregat, överspänningsskydd, utvald trådlös modul och I/O-expansionsmoduler för intuitiv idrifttagning och förenklad konfiguration
LoRaWAN-gateway

Gateway för att sätta upp och utöka ett LoRaWAN-nätverk

LoRaWAN-gateway – grunden för platsoberoende kommunikation i LoRaWAN-nätverket

Vår öppna LoRaWAN-gateway finns att tillgå om du vill expandera eller bygga upp ditt privata LoRaWAN-nätverk. Gateway:en arbetar med ett internt 4G/LTE-modem, men kan också anslutas till Internet via Ethernet. LoRaWAN-gateway:en är baserad på en standardiserad stack och fungerar som en transparent medieomvandlare mellan LoRaWAN-servern och terminalenheten. Informationen från flera hundra till tusentals enheter överförs av gateway, beroende på belastningen i radionätet.

 • För att konfigurera och utöka ett LoRaWAN-nätverk
 • Fri parameterinställning för åtkomst till LoRaWAN-servrar
 • Skyddad data tack vare krypterad och säker överföring
 • Strömförsörjning via Ethernet PoE+
 • Internt 4G/Long-Term-Evolution-modem
 • Utomhuskompatibel tack vare den höga kapslingsklassen IP67
LoRaWAN-styrenheter

LoRaWAN-styrenheter för intelligent belysningsstyrning

LoRaWAN-styrenheter – intelligent och trådlöst nätverk av armaturer

Phoenix Contact erbjuder LoRaWAN-styrenheter (LCU) för hantering och styrning av armaturer och LED-drivrutiner. Portföljen sträcker sig från enheter med socklar för enkel anslutning till Zhaga- och NEMA-lamphuvuden, till universella styrenheter som du kan använda till att integrera dina befintliga lampor i ett LoRaWAN-nätverk. De inbyggda enheterna på det klassiska kopplingsskåpet för belysning ersätter timern eller rundstyrningsmottagaren och styr därmed hela gator.
Portföljen erbjuder som tillval möjligheten att styra moderna LED-drivrutiner via det vanliga DALI-kommunikationsprotokollet. Det innebär att du kan använda styrenheterna på flera LED-drivrutiner oberoende av tillverkare.

 • Förbättrad energieffektivitet med behovsbaserad belysning
 • Ljuspunkterna är alltid synliga tack vare fjärrparametrisering och -diagnostik
 • Dubbelriktad, krypterad kommunikation till armaturen
 • Kompatibel med vanliga gränssnittsstandarder som ZHAGA och NEMA
 • Eftermontering av befintlig belysningsinfrastruktur genom att enkelt utöka styrtekniken
Nätverksbaserad gatubelysning i en stad

LoRaWAN-baserad lösning för gatubelysning

Utforma en framtidssäkrad belysningsstruktur

Vill du sammanföra enskilda ljuspunkter i ett LoRaWAN-nätverk och kombinera dem med andra smart stad-applikationer? Använd våra LoRaWAN-komponenter för att integrera lamporna i ett intelligent ljushanteringssystem.

Tillsammans med dig utvecklar vi en framtidssäker lösning, skräddarsydd för din speciella användning, baserad på öppna gränssnitt och IoT-system.

Välj rätt antenn: öka ditt trådlösa nätverks prestanda

Med rätt antennteknik har du alltid mottagning

Antenner och tillbehör

Alltid med mottagning: Phoenix Contact har en bred portfölj av rundstrålande antenner för applikationer med fri rörlighet och riktantenner för att täcka stora avstånd. För trådlösa enheter som alltid rör sig längs en definierad sträcka, t.ex. elektriska hängbanor finns även läckande vågledare. Portföljen kompletteras med passande kabeldragningsteknik, monteringstillbehör som ledningar, överspänningsskydd och kontakter.

Prestandan hos trådlösa anläggningar påverkas i hög grad av antennsystemet. Det du behöver tänka på vid val och installation av trådlösa anläggningar hittar du i vårt Informationsblad 10 antennreglering.

Medarbetare vid planering av trådlösa nätverk

Vi hjälper dig att planera effektiva, felsäkra trådlösa system

Professionell planering av trådlösa nätverk

God planering är en viktig förutsättning för ett tillförlitligt trådlöst nätverk med hög prestanda. Vi hjälper dig att planera, konfigurera och ta ditt trådlösa nätverk i drift, och vi finns till hands för underhåll och support i händelse av fel. Vill du se till att du och dina medarbetare är rustade för trådlös teknik? Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar med praktiska moment.

Professionell trådlös fältanalys

För att förenkla planeringen av trådlösa nätverk baserade på det trådlösa systemet Radioline, erbjuder Phoenix Contact gratis simulering av trådlösa nätverk med upp till tio stationer. Ge oss koordinaterna för de stationer som ska anslutas så testar vi genomförbarheten med programvara för planering av trådlösa nätverk eller med radiolänktester på plats. Med hjälp av simulering kan du avgöra om en trådlös anslutning fungerar eller måste testas. Simuleringen tar hänsyn till höjddata, signal- och ytegenskaper. Du får en utförlig testrapport och en stycklista med alla komponenter som behövs.